Comisiones Obreras - Federación de Ensino de Galicia

Comisiones Obreras - Federación de Ensino de Galicia
banner web
Afíliate a CCOO
 • Para que a dirección da túa empresa e as organizacións empresariais non impoñan os seus intereses e decisións.
 • Para que as administracións públicas teñan en conta as nosas demandas. Porque xuntos, si podemos.
 • CCOO debe a súa independencia e a súa forza aos afiliados e afiliadas. O voso apoio garante a nosa representatividade e a nosa capacidade de reivindicación e proposta.
 • CCOO é imprescindible nas empresas para axudarche a resolver os teus problemas e para que se cumpran os convenios colectivos e o dereito laboral.
 • CCOO é necesario para conseguir mellores condicións de traballo, mellores salarios, novos dereitos, a través da negociación dos convenios colectivos, da relación permanente cos empresarios e da interlocución coas administracións central e autonómica.
 • A forza de CCOO é unha garantía para que se manteña e mellore o sistema de protección social: as pensións, a protección por desemprego, a protección ás persoas con dependencias.
 • CCOO conta cos mellores servizos de asesoramento sindical, xurídico e técnico que pon ao teu dispor como afiliado e afiliada.
 • CCOO proporciónache información sobre a situación económica e laboral, e das posibles alternativas sindicais.
 • CCOO axúdache para que teñas acceso á formación profesional, decisiva para encontrar ou mellorar o emprego.
 • Como afiliado ou afiliada, CCOO pon ao teu dispor diversos servizos en ámbitos como a vivenda, os seguros, os fondos de pensións, tempo libre.
 • A cota sindical* é deducible na declaración da renda. Ademais, coa cota tes dereito a un seguro de vida en caso de accidente.
 • CCOO é o primeiro sindicato en afiliación, representatividade e presenza nas empresas.

* Cotas mensuais vixentes:

Cota xeral: 11,20 euros mensuais. Aplicable a persoas con ingresos ou prestacións anuais brutas superiores a 9.034,20 euros.

Cota especial: 6,75 euros mensuais. Aplicable a persoas que teñan ingresos ou prestacións iguais ou inferiores a 9.034,20 euros brutos anuais.

Cota superreducida: 2,00 euros mensuais. Aplicable a todas as persoas sen ningún tipo de remuneración ou prestación, desempregadas de longa duración e que só perciban a renda activa de inserción ou a axuda non contributiva, así como ás persoas en activo que perciban unha remuneración igual ou inferior á renda activa de inserción. Tamén incluiría as persoas menores de 30 anos sen ningún tipo de retribución.

Cota militante: 15,00 euros mensuais. Tamén existe a posibilidade para as persoas afiliadas de aboaren unha cota denominada "cota militante" por un importe de 15 euros mensuais, de carácter voluntario e solidario e cuxo obxectivo é compensar o efecto económico que supón a aplicación dos outros tipos de cotas de importes inferiores para colectivos cos ingresos máis baixos ou sen ingresos.

CCOO te informa, te asesora, te apoya, te protege. Afíliate.
Acceso a la zona de afiliación