Comisiones Obreras - Federación de Ensino de Galicia

Comisiones Obreras - Federación de Ensino de Galicia
banner web
 • móveTE 106
  luns 22 de outubro de 2012

  móveTE 106
  O Anteproxecto de Lei Orgánica de Mellora da Calidade da Educación (LOMCE), unha contrarreforma ideolóxica, elitista e segregadora/CCOO Ensino apoiou as mobilizacións convocadas polo Sindicato de Estudantes e CONFAPA e rexeita as descalificacións do goberno e de Wert contra as protestas da comunidade educativa/CCOO comparte coa UNESCO a necesidade de que España aumente o investimento educativo para frear a elevada taxa de abandono escolar/CCOO ENSINO reclama das administracións Estatal e Autonómica que se dean os pasos necesa-rios para a integración das Ensinanzas Artísticas Superiores na Universidade
 • móveTE nº 105
  venres 1 de xuño de 2012

  móveTE nº 105
  Recollida de sinaturas Por unha educación de calidade e en igualdade. / SOS.Manifestación contra os recortes e a privatización da sanidade pública. / Mesa Sectorial 31 de maio: adxudicacións provisionais para o próximo curso. / CCOO critica a falta de diálogo e a prepotencia do Ministerio ao presentar unha reforma da FP á marxe do profesorado. / CCOO advirte ao ministro Wert que, se non modifica o rumbo, estaremos parando os centros e enchendo as rúas
 • móveTE nº 104
  martes 27 de marzo de 2012

  móveTE nº 104
  A Secretaria Xeral de CCOO-Ensino, Machús Fernández, chama a secundar a folga xeral para que non acaben tamén coa educación. / CCOO-Ensino rexeita os servizos mínimos propostos pola administración e chama ao sector a participar masivamente na folga xeral. / CEAPA apoia a convocatoria de folga xeral do 29 de marzo. / As catro Xuntas de Persoal de docentes de pública aproban resolucións consensuadas contra a reforma laboral. SECUNDA A FOLGA XERAL DO 29M E PARTICIPA NAS MANIFESTACIÓNS!
 • móveTE nº 103
  mércores 8 de febreiro de 2012

  móveTE nº 103
  CCOO-Ensino denunciamos a decisión ministerial de cambiar de novo os temarios de oposicións docentes./ CCOO-Ensino opoñémonos ao atentado aos servizos públicos e aos empregados/as públicos que supón o anteproxecto presentado pola Consellería de Facenda./ Publicada a convocatoria de prazas docentes no exterior./ Publicada a convocatoria do PIALE./ Publicada a convocatoria de interinidades en Francia e Marrocos.
 • móveTE nº 102
  mércores 18 de xaneiro de 2012

  móveTE nº 102
  CCOO-Ensino demanda a publicación inmediata do FAS 2011. / AVISO: profesorado participante no concurso de traslados.
 • móveTE nº 101
  luns 9 de xaneiro de 2012

  móveTE nº 101
  CCOO-ENSINO denuncia a limitación ao 10% da taxa de reposición. / CCOO-Ensino reclama que os recortes non recaian no ensino público, que é o único de todas e para todas as persoas. / CCOO-Ensino seguirá denunciando a esta Administración educativa que, por un lado reduce recursos no ensino público e por outro deriva o diñeiro para incrementar unidades no ensino privado. Daquela, os recortes diríxense só ao ensino público.
 • móveTE nº 98
  xoves 3 de novembro de 2011

  móveTE nº 98
  O conflito no ensino público continúa… / Publicado no BOE do 29 de outubro o nomeamento como funcionarios de carreira. / Últimas novidades oposicións 2012.
 • móveTE nº 99
  xoves 3 de novembro de 2011

  móveTE nº 99
  CCOO-ENSINO denuncia que a Consellería de Educación reduce de xeito encuberto un importante número de persoal orientador nos centros de infantil e primaria. / Ataque ás condicións laborais dos docentes dos CIFP. / CCOO ENSINO denuncia o «experimento» que a Consellería de Educación pretende levar a cabo durante seis meses con fondos públicos
 • móveTE nº 97
  luns 10 de outubro de 2011

  móveTE nº 97
  A resignación non é unha opción, mobilízate en defensa do ensino público. / CCOO-ENSINO esixe a convocatoria inmediata das axudas ao fomento do galego. / CCOO-ENSINO denuncia a non cobertura de interinidades na primeira semana de outubro
 • móveTE nº 96
  venres 23 de setembro de 2011

  móveTE nº 96
  CCOO propón máis medidas contra os recortes en educación / Toda a comunidade educativa debe colaborar na loita contra os ataques ao ensino público / Toda a comunidade educativa a través dos claustros e consellos escolares deben manifestar o seu rexeitamento aos ataques á escola pública / Facemos un chamamento a secundar a folga do 27 de setembro
 • móveTE nº 95
  xoves 19 de maio de 2011

  móveTE nº 95
  Resolución definitiva Concurso de Traslados. / MESA DE ENSINO PÚBLICO NON UNIVERSITARIO: comunicado conxunto. / CCOO, como sempre ten feito, POSICIONARASE EN CONTRA DE CALQUERA INTENTO DE RECORTE ADICIONAL, xa sexa nas retribucións ou no emprego e as condicións laborais. / Oposicións 2011: sorteo dos tribunais.
 • móveTE nº 94
  xoves 31 de marzo de 2011

  móveTE nº 94
  CCOO denuncia que a Administración educativa pretenda reducir os cadros de persoal dos centros. / CCOO pide explicacións á consellería de Educación sobre o retraso no pago das nóminas do profesorado. / CCOO denuncia a eliminación das licenzas por estudos anuais para o profesorado galego. / COCC oponse a calquera forma de “copago” en educación porque atentaría contra a equidade e suporía un retroceso histórico.
 • móveTE nº 93
  mércores 2 de marzo de 2011

  móveTE nº 93
  CCOO denuncia o uso fraudulento da formación que algunha organización está a facer./ O uso do hiyab non pode limitar o dereito á escolarización./ CCOO obtén unha resposta vinculante da Axencia Tributaria sobre o tratamento fiscal da gratificación extraordinaria da xubilación anticipada LOE.
 • móveTE nº 92
  mércores 9 de febreiro de 2011

  móveTE nº 92
  O proxecto de RD de especialidades do corpo de mestres pon en perigo o Acordo de Cadros de Persoal e Horarios. / CCOO esixe a negociación inmediata da oferta pública de emprego. / A Federación do Ensino de CCOO rexeita o Anteproxecto de Lei de Convivencia
 • móveTE nº 91
  mércores 22 de decembro de 2010

  móveTE nº 91
  Brutal recorte na paga extra dos empregados públicos.
 • móveTE nº 90
  xoves 25 de novembro de 2010

  móveTE nº 90
  CCOO ENSINO denuncia a pretensión da Consellería de Educación de modificar o horario dos mestres e mestras. / CCOO-ENSINO solicita á Consellería de Educación que rectifique a convocatoria do concurso de adultos. / Vacantes concurso de traslados xeral.
 • móveTE nº 89
  luns 22 de novembro de 2010

  móveTE nº 89
  CCOO denuncia que a taxa de reposición do 30% é claramente insuficiente. / Seguimos movilizándonos. / Campaña “QUERO SER DOCENTE, QUERO ENSINAR”.
 • móveTE nº 88
  xoves 18 de novembro de 2010

  móveTE nº 88
  CCOO abre unha nova vía para a AMPLIACIÓN da XUBILACIÓN LOE. / CCOO-ENSINO maniféstase en defensa de MUFACE. / Concursos de Traslados de Adultos. / Concurso Xeral de Traslados
 • móveTE nº 87
  martes 9 de novembro de 2010

  móveTE nº 87
  Concurso Xeral de Traslados. / CCOO-ENSINO denuncia que o Ministerio non negociou a Orde marco do Concurso de Traslados. / CCOO esixe ao Ministero a convocatoria dunha Mesa para asegurar as oposicións de ensino no 2011.
 • móveTE nº 86
  mércores 3 de novembro de 2010

  móveTE nº 86
  Novo RD de concurso de traslados. / CCOO alerta do perigo de que no 2011 non se convoquen oposicións no ensino público. / A Audiencia eleva ao Constitucional o recorte salarial do sector público. / EESS o 2 de decembro de 2010. / Centros e postos cualificados de especial dificultade.
 • móveTE nº 85
  martes 19 de outubro de 2010

  móveTE nº 85
  CCOO denuncia a falta de medios para desenvolver o PROXECTO ABALAR. / CCOO denuncia que o goberno da XUNTA busca “atallos antidemocráticos” para recortar dereitos aos empregados públicos a través da Lei de Orzamentos de 2011. / Novo RD de Concurso de Traslados.
 • móveTE nº 84
  luns 11 de outubro de 2010

  móveTE nº 84
  Diante do recurso presentado por CCOO: a Audiencia Nacional admite indicios de inconstitucionalidade no recorte salarial. / CCOO-ENSINO denuncia a deficiente calidade do servizo de cobertura de baixas nos centros públicos. / CCOO negociará en Madrid o borrador do R.D. de Especialidades do Corpo de Mestres.
 • móveTE nº 83
  venres 1 de outubro de 2010

  móveTE nº 83
  CCOO denuncia a deficiente cobertura de baixas nos centros públicos. / A Consellería prohibe o profesorado non colaborador utilizar o servizo de comedor escolar. / A Federación do Ensino de CCOO.
 • móveTE nº 82
  luns 10 de maio de 2010

  móveTE nº 82
  A Federación de Ensino de CCOO lamenta que o PP antepoña os seus intereses partidistas e impeda un Pacto de Estado que dea estabilidade normativa e financieira ao sistema educativo. O PP de Galicia debería explicar á cidadanía o seu plan de financiación unha vez que rexeitou as medidas e financiamento do Pacto de Estado proposto polo ministro. / A Federación do Ensino de CCOO demanda da Consellería de Educación que se regularicen todas as unidades específicas dos centros ordinarios.
 • móveTE nº 81
  xoves 29 de abril de 2010

  móveTE nº 81
  A Federación do Ensino de CCOO denuncia retrasos na cobertura das baixas en primaria e secundaria . / O novo Real Decreto de Concurso de Traslados contemplará a posibilidade de renunciar na adxudicación provisional. / A Federación do Ensino de CCOO asina unha nova addenda ao acordo de acceso ás listas do profesorado interino e substituto. / CCOO-ENSINO inicia unha campaña para esixir que se cumpra o aprobado no Consello Escolar de Galicia sobre o Decreto do Plurilingüismo.
 • móveTE nº 80
  mércores 14 de abril de 2010

  móveTE nº 80
  Mesa Sectorial 13 de abril: Addenda ao Acordo Profesorado Interino. Orde centros e postes de especial dificultade. / Ampliación do prazo expedientes personais. / Novo RD concurso de traslados.
 • móveTE nº 79
  venres 26 de marzo de 2010

  móveTE nº 79
  CCOO abandona a Mesa Sectorial ante a negativa da Consellería de Educación a negociar o borrador de Decreto para o Plurilingüismo no Ensino Non Universitario. / A Federación de Ensino de CCOO denuncia que a Consellería deixou de cubrir as baixas do profesorado dende o 17 de marzo. / A petición de CCOO o Ministerio de Educación regulará mediante unha norma específica, con rango de Real Decreto, as especialidades do Corpo de Mestres. / No DOG de 25 de marzo de 2010 foi publicada a Orde pola que se convoca procedemento selectivo de ingreso no corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades.
 • móveTE nº 78
  mércores 10 de marzo de 2010

  móveTE nº 78
  CCOO denuncia a confusión transmitidas aos funcionarios docentes. / Mesa Sectorial 11 de marzo. / Inadmisible atraso da CEOU no pagamento aos centros escolares. Transporte escolar.
 • móveTE nº 77
  mércores 3 de marzo de 2010

  móveTE nº 77
  CCOO denuncia ante o Consello Social de MUFACE a reducción de prestacións sanitarias baixo o disfraz de modernización. / A Consellería de Educación presenta para negociación en Mesa Sectorial os borradores de Regulamentos Orgánicos de Escolas Oficiais de Idiomas e Conservatorios de Música e Danza. / Éxito nas mobilizacións contra o pensionazo que se desenvolveron en Galicia o día 2 de marzo. CCOO agradece a participación dos traballadores en ditas mobilizacións.
 • móveTE nº 76
  venres 26 de febreiro de 2010

  móveTE nº 76
  A Federación de Ensino de CCOO continúa coa campaña de apoios para negociar unha nova prórroga das xubilacións LOE. / CCOO convoca a todos os traballadores a secundar as mobilizacións contra o "pensionazo" o día 2 de marzo. / A Consellería de Educación presentou os borradores de ROC de Escolas Oficiais de Idiomas e de Conservatorios de Música e Danza
 • móveTE nº 75
  mércores 17 de febreiro de 2010

  móveTE nº 75
  A Federación de Ensino de CCOO demanda ao Conselleiro de Educación que defenda unha prórroga da xubilación LOE na Conferencia Sectorial de Educación. / CCOO inicia mobilizacións contra a proposta do goberno de retrasar a idade de xubilación aos 67 anos. / OPE 2010
 • móveTE nº 74
  martes 9 de febreiro de 2010

  móveTE nº 74
  Resposta ás acusacións por parte de Queremos Galego. / Nómina mes de xaneiro. / Postura de CCOO ante a reforma do Sistema Público de Pensións.
 • móveTE nº 73
  martes 15 de decembro de 2009

  móveTE nº 73
  Denunciamos que o Ministerio pretende desregular os requisitos mínimos dos centros a través dun RD non negociado coas organizacións sindicais. / A Federación de Ensino de CCOO inicia unha campaña pola PRÓRROGA INDEFINIDA DA XUBILACIÓN LOE ANTICIPADA E GRATIFICADA. / A Federación de Ensino de CCOO demanda da Consellería celeridade na negociación do Prácticum. / CCOO: curso do exterior
 • móveTE nº 72
  venres 11 de decembro de 2009

  móveTE nº 72
  CCOO consiguiu unha reivindicación histórica: AS PAGAS EXTRAS COMPLETAS. / Manifestación en Madrid o 12 do 12 ás 12. / Resolución definitiva do FAS 2008
 • móveTE nº 71
  venres 20 de novembro de 2009

  móveTE nº 71
  A Federación de Ensino de CCOO critica que aínda se estea a levar a cabo a día de hoxe a negociación das vacantes para os Concursos de Traslados. / CCOO demanda da Consellería de Educación a oferta de vacantes de 1º ciclo da ESO en todas as localidades nas que haxa demanda. / A Federación de Ensino de CCOO critica duramente que non haxa este ano Concurso de Traslados de Orientación. / CCOO continua a apoiar as mobilizacións nas EEOOII.
 • móveTE nº 71
  venres 13 de novembro de 2009

  móveTE nº 71
  A Federación de Ensino de CCOO denuncia que a Administración permita a aprobación de títulos de Máster universitarios con títulos similares aos das ensinanzas artísticas superiores. / A Federación de Ensino de CCOO apoia as vindeiras mobilizacións do profesorado das EEOOII. / Datas Concurso de Traslados
 • móveTE nº 70
  venres 6 de novembro de 2009

  móveTE nº 70
  Mesa Sectorial do 4 de novembro de 2009. / Ofertaranse no CT de mestres un número importante de prazas acadadas polo Acordo de Agrupamentos asinado por CCOO, UGT, ANPE e STEG. / O pago dos atrasos de cátedros farase efectivo no mes de decembro. / Os funcionarios de carreira aprobados na oposición do 2007 que aínda non cobraron os sexenios pendentes o farán na nómina de decembro.
 • móveTE nº 69
  martes 20 de outubro de 2009

  móveTE nº 69
  CCOO reclamou do Munisterio de Educación aclaracións sobre a titulación de Máster para acceso á función pública docente no corpo de PT FP. / CCOO ven de solicitar o pasado 13 de outubro a convocatoria urxente dunha Mesa Sectorial para abordar a organización do Centro Superior de Ensinanzas Artísticas de Galicia. / Información cambios na asistencia sanitaria para o persoal afiliado a MUFACE
 • móveTE nº 68
  xoves 15 de outubro de 2009

  móveTE nº 68
  A Inspección de Traballo inhíbese na cuestión dos contratos do profesorado interino e substituto logo da xestión de CCOO. / CCOO demanda da Consellería urxencia no pagamento dos atrasos aos funcionarios de carreira do corpo de catedráticos. / CCOO solicita a convocatoria urxente dunha Mesa Sectorial para abordar a problemática da ESAD de cara á súa integración no Espazo Europeo de Educación Superior.
 • móveTE nº 67
  luns 5 de outubro de 2009

  móveTE nº 67
  CCOO mobilízase no ministerio para axilizar o nomeamento dos catedráticos. / A FE-CCOO apoia os peches nas EEOOII. / CCOO subscribe co Goberno do Estado un acordo para os empregados públicos dentro do marco do diálogo social.
 • móveTE nº 66
  xoves 25 de xuño de 2009

  móveTE nº 66
  CCOO e outras organizacións sindicais acadamos un acordo sobre Criterios de Agrupamento de unidades en infantil e primaria. / CCOO denuncia os despropósitos incluídos na Orde de Calendario Escolar e a Resolución de Admisión de Alumnado de FP para o curso 2009/10
 • móveTE nº 65
  xoves 11 de xuño de 2009

  móveTE nº 65
  Mesa Sectorial do 9 de xuño de 2009. / CCOO xunto con outras organizacións subscriben un escrito en defensa da lingua galega no ensino
 • móveTE nº 62
  xoves 23 de abril de 2009

  móveTE nº 62
  A Federación de Ensino de CCOO solicita unha entrevista co novo Conselleiro de Educación. / CCOO valora positivamente a decisión de Educación de non renovar o Concerto Educativo a 5 centros que escolarizan unicamente rapazas ou só rapeces. / O persoal que era interino, con trienios antes de maio de 2007 poderá reclamar os conceptos retributivos da antigüedade con anterioridade a maio de 2007/ Resolución provisional do Concurso de Traslados do Corpo de Mestres.
 • móveTE nº 61
  martes 14 de abril de 2009

  móveTE nº 61
  Resolución provisional do Concurso de Traslados do Corpo de Mestres. / CCOO demanda unitariamente con todas as OOSS a prioridade de negociación da convocatoria de emprego público no 2009. / CCOO demanda da Consellería de Educación que a Xeoloxía volva a ser ofertada como optativa no bacharelato. / Comisións de Servizo por motivos de saúde.
 • móveTE nº 60
  xoves 2 de abril de 2009

  móveTE nº 60
  CCOO segue a demandar o compromiso da Consellería de Educación para a negociación urxente na Mesa Sectorial da Oferta de Emprego Público. / CCOO defende un emprego de calidade estable
 • móveTE nº 59
  venres 27 de marzo de 2009

  móveTE nº 59
  CCOO denuncia que na resolución provisional do Concurso de Traslados de Secundaria a Administración está amortizando un número importante de vacantes. / CCOO esixe a Administración que reconezca e abone os trienios que o funcionariado cumple cando está en prácticas. / CCOO denuncia o inadmisible retraso no cobro dos sexenios dos funcionarios de carreira nomeados en setembro de 2008
 • móveTE nº 58
  xoves 12 de marzo de 2009

  móveTE nº 58
  CCOO denuncia a demora da convocatoria de oposicións de Galicia. / Sentencia so Supremo sobre promoción no Bacharelato. / O Sindicato Nacional de CCOO de Galicia celebra o seu 9º Congreso.
 • móveTE nº 57
  venres 6 de marzo de 2009

  móveTE nº 57
  Manifesto do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia ante o 10 de Marzo, Día da Clase Obreira Galega "POLA DEFENSA DO EMPREGO, MAIOR PROTECCIÓN SOCIAL"
 • móveTE nº 56
  martes 3 de marzo de 2009

  móveTE nº 56
  8 marzo DÍA INTERNACIONAL DA MULLER
 • móveTE nº 55
  luns 16 de febreiro de 2009

  móveTE nº 55
  A Federación de Enseñanza de CCOO asina un manifesto “CONTRA A SEGREGACIÓN EDUCATIVA E POR UNHA EDUCACIÓN MÍXTA”. / A Federación de Ensino de CC.OO de Galicia ven de propoñer 40 medidas para mellorar o sistema educativo galego. / CCOO informa das datas aproximadas das resolucións provisionais e definitivas dos concursos de traslados.
 • móveTE nº 54
  luns 2 de febreiro de 2009

  móveTE nº 54
  CCOO amosa a súa satisfacción polo fallo do Tribunal Supremo en relación á materia de Educación para a Cidadanía. / Formación
 • móveTE nº 53
  luns 26 de xaneiro de 2009

  móveTE nº 53
  Retribucións dos docentes de pública. / CCOO amosa a súa satisfacción ante a postura adoptada pola Consellería de Educación relativa ao rexeitamento dos concertos de centros que segreguen por razón de sexo. / CCOO informa que ten colgada na súa páxina web os borradores dos documentos que se tratarán na vindeira Mesa Sectorial.
 • móveTE nº 52
  luns 12 de xaneiro de 2009

  móveTE nº 52
  CCOO denuncia que o goberno introducíu cambios sen negociación na normativa de xubilacións. / Demandamos da Consellería de Educación que cubra coa máxima celeridade todas as vacantes que tanto de primaria coma de secundaria están sen ofertar ao profesorado substituto dende o 7 de xaneiro. / CCOO informa que no DOG do 8 de xaneiro publicase o Concurso de Orientación para o Corpo de Mestres.
 • móveTE nº 51
  luns 15 de decembro de 2008

  móveTE nº 51
  CCOO esixe á Consellería de Educación que nos centros con 12 unidades, consideradas as de infantil e primaria conxuntamente, se cubran os Departamentos de Orientación. / CCOO denuncia o grave desaxuste levado a cabo pola Consellería de Educación no acceso ao Corpo de Catedráticos. / CCOO demanda da Consellaría unha corrección urxente das vacantes publicadas para o Corpo de Mestres. / Mesa Sectorial do Martes 9 de decembro.
 • móveTE nº 50
  martes 9 de decembro de 2008

  móveTE nº 50
  CCOO consigue que a Consellería rectifique a circular sobre a condición de itinerante do profesorado dos CRAS. / Recoñecemento dos sexenios para o profesorado funcionario con servizos previos de interinos. / CCOO demanda da Consellería a calendarización dos temas de negociación na Mesa Sectorial.
 • móveTE nº 49
  venres 28 de novembro de 2008

  móveTE nº 49
  CCOO denuncia que a Consellaría segue sen presentar un calendario dos temas que van á Mesa Sectorial no presente curso. / Temas tratados na última Mesa Sectorial.
 • móveTE nº 48
  mércores 19 de novembro de 2008

  móveTE nº 48
  CCOO demanda da Consellería maior dilixencia na entrega de documentos que veñen á Mesa Sectorial. / Reunión da Comisión de Seguimento do Acordo de Interinos. / CCOO informa das vacantes de primaria propostas polas delegacións na súa web. / I Xornadas de Saúde Laboral e Prevención Laboral do docente en A Coruña
 • móveTE nº 47
  xoves 13 de novembro de 2008

  móveTE nº 47
  CCOO demanda á Consellería de Educación que habilite na especialidade de Educación Primaria a todos os opositores de 2007 do Corpo de Mestres, que foron nomeados funcionarios de carreira con efectos de 1 de setembro de 2008. / A Federación de Ensino de CCOO esixe a Administración Educativa que cumpra íntegramente o Acordo Retributivo de 16 de maio de 2006. / CCOO demanda á Consellería de Educación que resolva de forma inmediata o concurso de cátedras.
 • móveTE nº 46
  luns 10 de novembro de 2008

  móveTE nº 46
  O Goberno utiliza a Lei de Presupostos Xerais do Estado para 2009 para introducir medidas que suporían importantes recortes nas prestacións sociais de clases pasivas. / CCOO demanda o establecemento dun calendario de negociación na Mesa Sectorial. / CCOO demanda da Consellería de Educación medidas e instruccións para o cobro do complemento por función titorial e outras funcións docentes. / A proposta de orzamentos no capítulo I para o ano 2009 non garante a recuperación da posible perda do poder adquisitivo dos empregados públicos.
 • móveTE nº 45
  xoves 30 de outubro de 2008

  móveTE nº 45
  Entrevista da Federación de Ensino de CCOO coa Conselleira de Educación. / Os mestres opositores de 2007 poderán participar no próximo concurso de traslados por todas as especialidades das que sexan titulares. / CCOO denuncia o incumprimento do Acordo de itinerancias pola Consellería de Educación coa publicación de instruccións contrarias ao mesmo.
 • móveTE nº 44
  venres 24 de outubro de 2008

  móveTE nº 44
  A Federación dde Ensino de CCOO de galicia celebra o seu 8º Congreso en Santiago. / CCOO aposta polo carácter educativo dos servizos complementarios. / CCOO denuncia a interpretación que a Consellería de Educación fai do Acordo de Itinerancias. / CCOO informa.
 • móveTE nº 42
  luns 6 de outubro de 2008

  móveTE nº 42
  CCOO demanda da Administración educativa que suprima ps concertos naqueles centros que segregan ao alumnado por razón de sexo. / CCOO demanda da Administración a negociación dos postos de difícil desempeño. / O tribunal de Estrasburgo pon fin ao contencioso cun ditame no que entende que non existiu vulneración de dereitos. / Acto culminante da Xornada mundial polo traballo decente.
 • móveTE nº 41
  mércores 1 de outubro de 2008

  móveTE nº 41
  O tribunal dalle a razón a CCOO na resolución do recurso contencioso administrativo interposto contra os procesos selectivos de secundaria do 2004. / CCOO denuncia irregularidades moi graves nos chamamentos das listas de substitucións en secundaria. / CCOO denuncia que un número moi importante do profesorado do Corpo de PES ten que impartir materias que non son da súa especialidade.
 • móveTE nº 40
  luns 22 de setembro de 2008

  móveTE nº 40
  CCOO denuncia, unha vez mais, que o comezo de curso presenta múltiples carencias en todos os niveis educativos. / CCOO solicita da Consellería a revisión do Acordo de Homologación Retributiva. / Cátedras.
 • móveTE nº 39
  luns 30 de xuño de 2008

  móveTE nº 39
  CCOO pon a disposición do profesorado, que era interino antes da entrada en vigor do EBEP, aposibilidade de reclamar con carácter retroactivo os conceptos retributivos vinculados a antigüedade./ Mesa Sectorial do 20 de xuño. / CCOO denuncia o desmantelamento da oferta de bacharelato no CIFP Monte de Conxo.
 • móveTE nº 38
  luns 16 de xuño de 2008

  móveTE nº 38
  O Acordo asinado por CCOO en 2006 permitirá o cobro dos meses de verán a substitutas/os e interinas/os. / CCOO denuncia a eliminación do bacharelato no CIFP Politécnico de Santiago. / CCOO demanda da Consellería mais seriedade na elaboración da composición dos tribunais dos procedementos selectivos para o ingreso ao Corpo de Mestres. / CCOO informa.
 • móveTE nº 37
  luns 9 de xuño de 2008

  móveTE nº 37
  Xornada escolar nos centros de primaria. / Procesos selectivos de acceso a función pública docente en Galicia 2008. / A Consellería externaliza funcións que lle corresponden á Administración. / Saúde Laboral
 • móveTE nº 36
  mércores 28 de maio de 2008

  móveTE nº 36
  CCOO denuncia a utilización partidista que a CIG pretende facer dos órganos de representación unitaria dos traballadores
 • móveTE nº 35
  domingo 18 de maio de 2008

  móveTE nº 35
  Mesa Sectorial do 15 de maio. / Calendarios Escolar. / Orde adxudicación destino provisional mestres. / Orde adxudicación destino provisional secundaria.
 • móveTE nº 34
  luns 12 de maio de 2008

  móveTE nº 34
  CCOO denuncia que a Consellería de Educación reduce drasticamente a mobilidade dos mestres no 1º ciclo da ESO. / CCOO reclama da Consellería a volta á Mesa do tema da xornada tal e como se acordou. / CCOO denuncia o retraso na presentación dos ROCs. / A Consellería modifica o currículo do bacharelato
 • móveTE nº 33
  luns 5 de maio de 2008

  móveTE nº 33
  Vívese unha situación esperpéntica no Consello Escolar de Galicia no debate do Decreto que regula a ordenación e currículo do Bacharelato. / A Consellería de Educación ven de facer público o borrador da Orde para solicitar o cambio de xornada. / Convocada Mesa Sectorial para o vindeiro martes 6 de maio.
 • móveTE nº 32
  domingo 20 de abril de 2008

  móveTE nº 32
  CCOO denuncia a pouca vontade negociadora da Consellería con respecto á modificación da proposta do currículo de bacharelato. / CCOO demanda da Consellería de Educación que se convoque a comisión de seguimento do Acordo de Homologación Retributiva do 16 de maio de 2006. / CCOO demanda á Consellería de Educación que presente inmediatamente unha nova proposta sobre criterios de acceso á xornada única. / Aclaracións do baremo de méritos ás convocatorias dos procedementos selectivos de ingreso ao Corpo de Mestres e PES
 • móveTE nº 31
  luns 14 de abril de 2008

  móveTE nº 31
  Información Mesa Sectorial do 8 de abril. / CCOO informa da última nova do portal educativo da Xunta de Galicia. / Formación. / Borrador da Orde de permisos, licenzas e excedencias.
 • móveTE nº 30
  luns 7 de abril de 2008

  móveTE nº 30
  Na Mesa Sectorial do xoves 3 de abril discutiuse o anteproxecto do Decreto de Bacharelato. / Concurso de Cátedras. / Prazos de solicitudes de Licenzas por Estudos e Comisións de Servizo
 • móveTE nº 29
  luns 10 de marzo de 2008

  móveTE nº 29
  Concurso de Traslados. / Recurso interposto por AGOE. / Concurso de Traslados de Secundaria
 • móveTE nº 28
  luns 3 de marzo de 2008

  móveTE nº 28
  Información Mesa Sectorial
 • móveTE nº 27
  xoves 21 de febreiro de 2008

  móveTE nº 27
  Previos da Mesa Sectorial. / Oferta de emprego público 2008. / Documentos tratados na Mesa Sectorial
 • móveTE nº 26
  luns 18 de febreiro de 2008

  móveTE nº 26
  Convocado o concurso de méritos para a selección e nomeamentos da dirección dos centros docentes públicos no DOG do día 13 de febreiro de 2008. / CCOO actúa responsable e democráticamente na constitución da comisión do observatorio da convivencia escolar na Comunidade Autónoma de Galicia. / Convocada Mesa Sectorial o mércores 20 de febreiro de 2008. / CCOO asina o Acordo de Itinerancias
 • móveTE nº 24
  luns 28 de xaneiro de 2008

  móveTE nº 24
  Mobilizacións pola xornada única. / CCOO presenta 50 propostas educativas aos grupos políticos diante das eleccións xerais do 9 de marzo. / Itinerancias
 • móveTE nº 23
  luns 21 de xaneiro de 2008

  móveTE nº 23
  Mobilizacións pola xornada única. / A suba salarial dos docentes de Galicia será superior a un 5% a partires deste mes. / Oposicións 2010: non haberá modificacións nos temarios vixentes
 • móveTE nº 22
  luns 14 de xaneiro de 2008

  móveTE nº 22
  Loita pola xornada: mobilización!. / Formación do profesorado. / CCOO segue acadando melloras nas xubilacións dos docentes.
 • móveTE nº 21
  luns 17 de decembro de 2007

  móveTE nº 21
  Resumo Mesa Sectorial. / Manifestación en Madrid. / Modificación do deber de residencia do profesorado.
 • móveTE nº 19
  luns 19 de novembro de 2007

  móveTE nº 19
  A Federación do Ensino de CCOO valora satisfactoriamente a entrevista mantida coa Conse lleira de Educación. / Continua a Campaña de Saúde Laboral. / Incremento de vacantes para o Concurso de Traslados de mestres. / Concurso de Traslados para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos
 • móveTE nº 18
  mércores 14 de novembro de 2007

  móveTE nº 18
  CCOO denuncia que a oferta de vacantes no primeiro ciclo da ESO impide a mobilidade do colectivo de mestres que teñen destino na etapa. / O Consello Xeral de MUFACE proporá ao MAP unha reducción significativa da porcentaxe que os mutualistas de MUFACE xubilados aportan pola compra de medicamentos. / Campaña de CCOO en defensa dos servicios públicos. / O venres 9 de novembro celebrouse unha reunión da comisión de seguimento do Acordo de 30 de abril de 2007 pola que se regulaba o calendario escolar para este curso
 • móveTE nº 17
  mércores 7 de novembro de 2007

  móveTE nº 17
  A Lei de Prevención de Riscos Laborais segue sen aplicarse no ensino. / CCOO apoia unha emenda de IU ao proxecto de Lei de Presupostos Xerais do Estado para 2008 pola que se reclama a xubilación parcial na Función Pública
 • móveTE nº 16
  martes 30 de outubro de 2007

  móveTE nº 16
  Mesa Sectorial do 30 de outubro de 2007. / Acceso ao Corpo de Catedráticos. / Demandas de CCOO á Administración
 • móveTE nº 15
  mércores 17 de outubro de 2007

  móveTE nº 15
  Estatuto Docente. / Sexenios, interinos e persoal funcionarizado.
 • móveTE nº 14
  xoves 11 de outubro de 2007

  móveTE nº 14
  CCOO esixe a Consellería de Educación o contrato anual para o seu persoal fixo-discontinuo. / CCOO demanda da Consellaría de Educación que leve á Mesa Sectorial a convocatoria de Concurso de Traslados
 • móveTE nº 13
  martes 2 de outubro de 2007

  móveTE nº 13
  CCOO consegue que o MEC convoque a Mesa Sectorial para o vindeiro 4 de outubro. / CCOO reclama á Consellería de Educación que convoque o procedemento selectivo que permite acceder ao corpo de catedráticos.
 • móveTE nº 12
  xoves 20 de setembro de 2007

  móveTE nº 12
  CCOO denuncia grandes desaxustes neste comezo de curso
 • móveTE nº 11
  mércores 12 de setembro de 2007

  móveTE nº 11
  A Federación de Ensino de CCOO propón á Consellería un calendario de negociacións ao longo deste curso. / O MEC rectifica e negociará na Mesa Sectorial de Educación o proxecto do decreto de especialidades docentes
 • móveTE nº 10
  xoves 6 de setembro de 2007

  móveTE nº 10
  Novos horarios nos centros de educación infantil e primaria
 • móveTE nº 9
  mércores 4 de xullo de 2007

  móveTE nº 9
  A Federación de Ensino de CCOO exise a Consellería de Educación unha solución para resolver os problemas relacionados coas interpretacións feitas por algúns dos tribunais das oposicións.
 • móveTE nº 8
  martes 26 de xuño de 2007

  móveTE nº 8
  Estatuto Docente. / Matriculados definitivos nas oposicións. Corpo de mestres 2007
 • móveTE nº 7
  mércores 20 de xuño de 2007

  móveTE nº 7
  Os sindicatos mais representativos do profesorado denuncian a parálise do MEC e esixen unha resposta definitiva sobre o ESTATUTO DOCENTE. / As organizacións sindicais, mais representativas, mobilizarán ao profesorado se o MEC incumpre os seus compromisos sobre o Estatuto Docente.
 • móveTE nº 6
  mércores 13 de xuño de 2007

  móveTE nº 6
  CCOO acada a reducción de xornada para os mestres. / CCOO consegue unha reivindicación histórica, as pagas extras completas
 • móveTE nº 5
  mércores 6 de xuño de 2007

  móveTE nº 5
  Negociacións para o desenvolvemento do acordo de 30 de abril
 • móveTE nº 4
  mércores 30 de maio de 2007

  móveTE nº 4
  Desenrolo do Acordo de 30 de maio. / Convocatoria Mesa Sectorial xoves 31 de maio
 • móveTE nº 3
  mércores 23 de maio de 2007

  móveTE nº 3
  CCOO cumpre mellorando as condicións de traballo do profesorado do Corpo de Mestres. / Estatuto Docente
 • móveTE nº 2
  mércores 16 de maio de 2007

  móveTE nº 2
  Estatuto docente. / CCOO consigue o pagamento de oficio de todos os trienios do personal interino docente
 • móveTE nº1
  xoves 12 de abril de 2007

  móveTE nº1
  Últimas novas. / Comunicado conxunto sobre horario de xuño e setembro. / Nova proposta da Consellería sobre horarios na ESO