Comisiones Obreras - Federación de Ensino de Galicia

Comisiones Obreras - Federación de Ensino de Galicia
banner web
 • RESUMO 12/09/2012
  mércores 12 de setembro de 2012

  RESUMO 12/09/2012
  Noméanse asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral./ Convócanse bolsas “Cultures” de formación práctica en xestión cultural para xoves españois no exterior, en institucións culturais, oficiñas comerciais e en embaxadas e consulados de España, 2012/2013./ Resolución provisional do FAS 2011: atención a persoas discapacitadas.
 • RESUMO 07/07/12 e 08/07/12
  sábado 7 de xullo de 2012

  RESUMO 07/07/12 e 08/07/12
  ...
 • RESUMO 06/07/12
  venres 6 de xullo de 2012

  RESUMO 06/07/12
  Convocatoria de licenzas por formación 2012/13./ Lei de bibliotecas de Galicia
 • RESUMO 05/07/12
  xoves 5 de xullo de 2012

  RESUMO 05/07/12
  Modificación do centro privado Colexio Hogar Caixanova, de Vigo./ USC: se convocan probas selectivas para o ingreso na escala administrativa, pola quenda de promoción interna./ Corrección: orzamentos xerais do Estado 2012./ Umbrales de renda e axudas ao estudo.
 • RESUMO 04/07/12
  mércores 4 de xullo de 2012

  RESUMO 04/07/12
  Se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para PIALE, 2012./ Oferta educativa das ensinanzas deportivas 2012-13.
 • RESUMO 03/07/12
  martes 3 de xullo de 2012

  RESUMO 03/07/12
  Se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da LOXSE./ Se anuncia a contratación en 17 lotes, polo procedemento aberto multicriterio e tramitación urxente, da xestión de 60 comedores escolares desta consellería durante o curso 2012/2013./ Condicións para o acceso ás ensinanzas universitarias de grao./ Profesorado visitante seleccionado para EEUU e Canadá, curso 2012/13.
 • RESUMO 02/07/2012
  luns 2 de xullo de 2012

  RESUMO 02/07/2012
  USC: listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas e se convoca a persoa aspirante admitida pola quenda de promoción interna á realización do 2º exercicio do proceso selectivo para cubrir unha praza da categoría profesional de técnico superior de investigación, espectrometría de masas e proteómica, grupo I, desta universidade. / Convocatoria de subvencións para o programa de mobilidade do Plan nacional de investigación científica 2008-2011.
 • RESUMO 30/06/12 e 01/07/12
  sábado 30 de xuño de 2012

  RESUMO 30/06/12 e 01/07/12
  Lei de orzamentos xerais do Estado 2012./ Equivalencia do Certificado de Escolaridade e Boutros estudos co título de Graduado Escolar a efectos laborais./ Concédese a Mención cara á Excelencia aos programas de doutorado das universidades españolas.
 • RESUMO 29/06/12
  venres 29 de xuño de 2012

  RESUMO 29/06/12
  Suspensión do pago de verán ao profesorado SUBSTITUTO.
 • RESUMO 28/06/12
  xoves 28 de xuño de 2012

  RESUMO 28/06/12
  Axudas e bolsas do programa de Formación de Profesorado Universitario./ Subvencións a empresas circenses para a atención educativa á población itinerante.
 • RESUMO 27/06/12
  mércores 27 de xuño de 2012

  RESUMO 27/06/12
  Lei de bibliotecas de Galicia.
 • RESUMO 26/06/12
  martes 26 de xuño de 2012

  RESUMO 26/06/12
  Ourense: adjudicación do financiamento dos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada, para o curso escolar 2011-2012./ Ceses e nomeamentos do Consello Escolar do Estado polo grupo de representantes de entidades locais.
 • RESUMO 25/06/2012
  luns 25 de xuño de 2012

  RESUMO 25/06/2012
  Se resolve definitivamente a convocatoria para a selección de novos centros adscritos á Rede Abalar para o curso 2012/2013./ Se adxudica o financiamento dos proxectos de fomento do uso do galego dos equipos de dinamización lingüística dos centros de titularidade privada de Coruña, Lugo e Pontevedra./ USC: convocatoria de concurso de acceso a prazas docentes./ Convocatoria de prazas en seccións bilingües de español en centros de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia e Turquía, 2012/13./ Bolsas de formación de posgrao na Subdirección Xeral de Deporte e Saúde do 2013.
 • RESUMO 23/06/2012 e 24/06/2012
  sábado 23 de xuño de 2012

  RESUMO 23/06/2012 e 24/06/2012
  Resolución provisional das axudas para cursos de lingua inglesa no estranxeiro destinados a titulados en Máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas e a Mestres.
 • RESUMO 22/06/2012
  venres 22 de xuño de 2012

  RESUMO 22/06/2012
  CALENDARIO ESCOLAR 2012-2013./ UDC: convocatoria concurso de acceso a prazas docentes.
 • RESUMO 21/06/2012
  xoves 21 de xuño de 2012

  RESUMO 21/06/2012
  Alumnado universitario: bolsas para o desenvolvemento de actividades de formación académica de curta duración, desenvolvidas fóra da comunidade autónoma./ Erasmus e Suíza: resolución de axudas complementarias do curso académico 2011-2012./ Relación do alumnado beneficiario das bolsas de colaboración en departamentos universitarios 2011-12.
 • RESUMO 20/06/2012
  mércores 20 de xuño de 2012

  RESUMO 20/06/2012
  Currículo das ensinanzas de técnico deportivo en vela con aparello fixo e técnico deportivo en vela con aparello libre./ UDC: Plan de estudos de varios máster./ UDC: corrección no Plan de estudos de Graduado en Dereito.
 • RESUMO 19/06/2012
  martes 19 de xuño de 2012

  RESUMO 19/06/2012
  Pontevedra, A Coruña, Lugo e Ourense: se adxudica o financiamento dos proxectos de fomento do uso do galego dos equipos de dinamización lingüística dos centros de ensino público./ Corrección: apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, nas especialidades de Caracterización e Indumentaria, Espazo Escénico e Técnicas Escénicas.
 • RESUMO 18/06/2012
  luns 18 de xuño de 2012

  RESUMO 18/06/2012
  Corrección: instrucións para o acceso ás ensinanzas superiores de Música./ PRAZOS e instrucións admisión alumnado nos ciclos formativos, curso 2012 2013./ Convocatoria de prazas nas residencias xuvenís, 2012 2013./ Concurso de méritos para prazas de persoal asesor da Consellería de Educación./ Corrección: adxudicación Premios á Calidade e Innovación en Orientación e FP, 2011./ Corrección: mobilidade profesorado en centros estranxeiros./ Adxudicación subvencións modalidade A do subprograma de estancias en centros estranxeiros.
 • RESUMO 16/06/2012 e 17/06/2012
  sábado 16 de xuño de 2012

  RESUMO 16/06/2012 e 17/06/2012
  Prezos públicos dos centros docentes españois no estranxeiro.
 • RESUMO 15/06/2012
  venres 15 de xuño de 2012

  RESUMO 15/06/2012
  Nomeamento novo Director Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa./ Se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario./ Se actualiza a oferta modular do réxime de persoas adultas./ Orde ADXUDICACIÓN de DESTINOS PROVISIONAIS entre catedráticos, PES, PT, EOI,.../ Resolto o concurso de méritos para a dirección do centro residencial docente de A Coruña./ Resolto o concurso de méritos para a dirección do centro residencial docente de Ourense./ Resolto o concurso de méritos para a dirección do centro residencial docente de Vigo./ UDC: Corrección erros para praza de documentalista./ DOCENTES NO EXTERIOR: Listas definitivas de admitidos e excluídos e realización da fase específica./ UIMP: convocatoria axudas para participar na “Aula de verán 2012 Ortega e Gasset”./ CENTROS DOCENTES NO EXTERIOR: prezos públicos/ UIMP: prezos públicos.
 • RESUMO 14/06/2012
  xoves 14 de xuño de 2012

  RESUMO 14/06/2012
  Se modifica o regulamento das ensinanzas universitarias en Galicia./ Corrección: convocatoria probas de acceso ás ensinanzas deportivas 2012 2013./ Convocatoria concurso de méritos para a dirección de centros de formación e recursos./ Prórroga do prazo para acreditación de competencias profesionais a través da experiencia laboral.
 • RESUMO 13/06/2012
  mércores 13 de xuño de 2012

  RESUMO 13/06/2012
  Modificación da xornada de traballo dos docentes./ Prazo para solicitar prazas de interinidades na Escola Superior de Arte Dramática.
 • RESUMO 12/06/2012
  martes 12 de xuño de 2012

  RESUMO 12/06/2012
  Normas para a adxudicación de DESTINOS PROVISIONAIS para o curso 2012 2013 no Corpo de mestres.
 • RESUMO 11/06/2012
  luns 11 de xuño de 2012

  RESUMO 11/06/2012
  Corrección: nomeamento asesores e avaliadores para a acreditación de competencias profesionais./ Alumnado admitido para o curso 2012/13 nas escolas infantís da Xunta./ Convocatoria do premio “Luso-español de Arte e Cultura”.
 • RESUMO 09/06/2012 e 10/06/2012
  sábado 9 de xuño de 2012

  RESUMO 09/06/2012 e 10/06/2012
  Establécese o título Deportivo en Esgrima./ Establécese o título Deportivo Superior en Esgrima./ Resolución provisional axudas para cursos de lingua inglesa, alemana ou francesa./ Beneficiarios bolsas para alumnado de estudos postobrigatorios non universitarios./ Beneficiarios bolsas para alumnado de estudos universitarios./ Subvencións conxuntas entre universidades francesas e españolas para alumnado e profesorado de máster.
 • RESUMO 08/06/2012
  venres 8 de xuño de 2012

  RESUMO 08/06/2012
  Instrucións para orzamentos Galicia 2013./ Axudas para conservatorios e escolas de música non dependentes da CEOU./ Modifícanse as Agrupacións de Lingua e Cultura Españolas en Suiza./ Convocatoria premio “Velázaquez” das Artes Plásticas./ Adxudicación subvencións modalidade A para profesorado investigador./ Adxudicación subvencións modalidade B para profesorado investigador.
 • RESUMO 07/06/2012
  xoves 7 de xuño de 2012

  RESUMO 07/06/2012
  Convocatoria CONTRATOS-PROGRAMA en centros de primaria e secundaria./ Convocatoria proba de bacharel para maiores de vinte anos./ Convocatoria proba de acceso a ensinanzas deportivas 2012 2013./ USC: Lista definitiva de admitidos para praza de TS de investigación, animalario de produción, grupo I./ USC: Lista definitiva de admitidos para praza de especialista de oficios, xardineiro grupo IV 1./ USC: Lista definitiva de admitidos para praza de TS de investigación, difración de raios X, grupo I.
 • RESUMO 06/06/2012
  mércores 6 de xuño de 2012

  RESUMO 06/06/2012
  USC: Listaxe de persoal admitido para sete prazas de TS administración.
 • RESUMO 05/06/2012
  martes 5 de xuño de 2012

  RESUMO 05/06/2012
  Concesión premios fin de carreira 2011./ Se modifica a autorización do centro privado Aula Estudio, do concello de Vigo./ Se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao ACNEAE./ Corrección de erros: selección de plans de formación permanente do profesorado 2012/13./ Cese e nomeamento titulares Consello Escolar do Estado, dos representantes da Administración.
 • RESUMO 04/06/2012
  luns 4 de xuño de 2012

  RESUMO 04/06/2012
  UVI: Concurso contratación de persoal docente./ Corrección axudas para proxectos de innovación aplicada e transferencia do coñecemento na FP.
 • RESUMO 02/06/2012 e 03/06/2012
  sábado 2 de xuño de 2012

  RESUMO 02/06/2012 e 03/06/2012
  RD que modifica o calendario de implantación do réxime de Ensino Secundario Obrigatorio.
 • RESUMO 01/06/2012
  venres 1 de xuño de 2012

  RESUMO 01/06/2012
  Corrección axudas para consolidación e estruturación de unidades de investigación do SUG./ Se convocan axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario para o curso escolar 2012/2013./ Instrucións para o acceso e admisión de alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño, 2012 2013./ UVI: Listaxe definitiva de admitidos a técnico especialista de Análise Instrumental.
 • RESUMO 31/05/2012
  xoves 31 de maio de 2012

  RESUMO 31/05/2012
  Resolución provisional cursos lingua francesa en Francia, xullo 2012./ Resolución provisional cursos lingua inglesa, alemana e francesa no verán de 2012./ Resolución provisional bolsas para inmersión lingüística en inglés en España.
 • RESUMO 30/05/2012
  mércores 30 de maio de 2012

  RESUMO 30/05/2012
  Concesión premios extraordinarios fp ciclo superior./ Convocatoria axudas comedores escolares xestionados por ANPAs.
 • RESUMO 29/05/2012
  martes 29 de maio de 2012

  RESUMO 29/05/2012
  UVI: Plan de estudos máster en dirección de Pemes./ Ceses e nomeamentos de titulares do Consello Escolar do Estado, polos representantes dos Presidentes de ámbito autonómico./ Novas axudas de mobilidade posdoutoral no estranxeiro./ Convocatoria IX Premios Arquímedes de Introdución á Investigación Científica.
 • RESUMO 28/05/2012
  luns 28 de maio de 2012

  RESUMO 28/05/2012
  Ampliación das axudas para adquisición de libros de texto./ Cambio de denominación do IES Francisco Sánchez, de Tui./ Instrucións para elaboración e administración das probas de certificación e clasificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial en Galicia./ Convocatoria da selección de plans de formación permamente do profesorado./ USC: Modificación do regulamento de intercambios interuniversitarios de estudantes./ UVI: Plan de estudos de varios máster./ ADXUDICACIÓN DEFINITIVA do concurso de traslados de mestres./ UIMP: Convocatoria axudas para participar en cursos de inmersión lingüística en lingua inglesa destinados a titulados no Máster de Secundaria./ UVI: plans de estudo de varios máster.
 • RESUMO 26/05/2012 e 27/05/2012
  sábado 26 de maio de 2012

 • RESUMO 25/05/2012
  venres 25 de maio de 2012

  RESUMO 25/05/2012
  Convocatoria das axudas para proxectos de investigación./ Tribunal premios extraordinarios de bacharelato 2011 2012./ UVI: Plan de estudos de varios máster./ Convalidación RDL 14/2012 de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo./ Corrección axudas a proxectos de innovación e transferencia de coñecementos na fp do sistema educativo./ Plan formativo de varias especialidades de judo.
 • RESUMO 24/05/2012
  xoves 24 de maio de 2012

  RESUMO 24/05/2012
  UVI: Plan de estudos de varios máster./ Convocatoria CONCURSO de méritos para prazas específicas da consellería de educación./ Otórgase o recoñecemento a varias formacións deportivas./ Plan formativo de varias especialidades de karate.
 • RESUMO 23/05/2012
  mércores 23 de maio de 2012

  RESUMO 23/05/2012
  UVI: Plan de estudos de varios másters oficiais./ USC: listaxe provisional de persoas admitidas para praza de TS de investigación, espectrometría de masas e proteómica, grupo I.
 • RESUMO 22/05/2012
  martes 22 de maio de 2012

  RESUMO 22/05/2012
  Se convocan, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do SUG para 2012./ Bases reguladoras de bolsas de formación en materia de arquivos e se convocan as correspondentes ao programa 2012./ UVI: Plans de estudos de varios máster./ Modificación: axudas para bolsas e contratos de formación do profesorado universitario./ Convocatoria XXV Certame “Jóvenes investigadores” 2012.
 • RESUMO 21/05/2012
  luns 21 de maio de 2012

  RESUMO 21/05/2012
  UVI: Plan de estudos de varios máster.
 • RESUMO 19/05/2012 e 20/05/2012
  sábado 19 de maio de 2012

 • RESUMO 18/05/2012
  venres 18 de maio de 2012

  RESUMO 18/05/2012
  Servizos mínimos FOLGA 22 DE MAIO./ FAS 2011: axuda para a atención de persoas discapacitadas./ UVI: Plan de estudos de varios máster./ UVI: se convoca a ampliación da lista de espera da categoría de técnico especialista de transporte e distribución./ Corrección: traslado temporal a un centro no estranxeiro a persoal investigador en formación, do programa de formación de profesorado universitario.
 • RESUMO 17/05/2012
  xoves 17 de maio de 2012

  RESUMO 17/05/2012
  Corrección: adxudicación de subvencións Modalidade A do Subprograma de estancias de profesores e investigadores en centros estranxeiros de ensino superior e investigación./ Corrección: adxudicación de subvencións para a mobilidade de alumnado en ensinanzas universitarias oficiais de máster 2011-2012./ Adxudicación dunha subvención do Programa de estancias de profesores e investigadores estranxeiros en réxime de ano sabático en centros españois.
 • RESUMO 16/05/2012
  mércores 16 de maio de 2012

  RESUMO 16/05/2012
  Axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios, no ano académico 2011-2012, que por causa sobrevida ou imprevista teña dificultades económicas para continuar estudos./ Resolución axudas actividades de formación de adultos 2012./ Se amplía o prazo de justificación das axudas de apoio á etapa predoutoral do Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015 (Plan I2C)./ UVI: Plan de estudos de varios máster.
 • RESUMO 15/05/2012
  martes 15 de maio de 2012

  RESUMO 15/05/2012
  Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do SUG para 2012./ Convenio entre a CEOU e a UDC, USC e UVI para a adaptación ao EEES./ UVI: Varios plans de estudo de máster./ USC: Corrección de erros probas selectivas praza de administrativa.
 • RESUMO 14/05/2012
  luns 14 de maio de 2012

  RESUMO 14/05/2012
  Convocatoria ordinaria para cubrir prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas en universidades españolas e estranxeiras./ Convocatoria de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2012, co obxecto de coñecer a lingua dese país./ Axudas destinadas á colaboración no financiamento de intervencións arqueolóxicas e se procede á súa convocatoria para o ano 2012./ Se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo./ Adxudicación de oito bolsas de formación en proxectos de investigación no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades./ UDC: orzamento para o 2012./ Resolución DEFINITIVA concurso de traslados SECUNDARIA./ Listas de interinos: puntuacións definitivas composición e tuba./ Corrección: subvencións para a mobilidade de profesorado visitante en ensinanzas universitarias oficias de máster, 2011 2012.
 • RESUMO 12/05/2012
  sábado 12 de maio de 2012

 • RESUMO 11/05/2012
  venres 11 de maio de 2012

  RESUMO 11/05/2012
  PSEC: campaña de vixilancia periódica da saúde./ Datas límite de preinscripción e período de matriculación nas universidades públicas 2012-2013.
 • RESUMO 10/05/2012
  xoves 10 de maio de 2012

  RESUMO 10/05/2012
  Convocatoria de prazas nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo./ UDC: Composición Mesa contratación permanente./ USC: listaxe definitiva de admitido/as para praza de TS de investigación, análise elemental grupo I./ Autorizada a prolongación de estancias en centros estranxeiros de ensino superior e investigación, Modadlidade A./ Axudas e bolsas para Profesorado Universitario do Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de Investigación do exercicio 2012./ Axudas para o programa “Recuperación e Utilización Educativa de Pobos Abandoados”, verán 2012./ Renovación, 2012-2013, das bolsas para máster en universidades de EEUU
 • RESUMO 09/05/2012
  mércores 9 de maio de 2012

  RESUMO 09/05/2012
  UDC: cambio denominación da Facultade de Humanidades e da Escola Universitaria de Fisioterapia/ CIUG: parámetros de ponderación das materias da fase específica da proba de acceso á universidade de bacharelato e FP, para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do sistema universitario de Galicia no curso 2012-2013./ Candidatos seleccionados para bolsas de investigación pola Embaixada de Francia, 2012
 • RESUMO 08/05/2012
  martes 8 de maio de 2012

  RESUMO 08/05/2012
  Instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Música, Arte Dramática, Deseño, Conservación e Restauración de Bens Culturais, curso 2012-2013./ Se nomean os asesores e as asesoras que actuarán no proceso de acreditación de competencias
 • RESUMO 07/05/2012
  luns 7 de maio de 2012

  RESUMO 07/05/2012
  CORRECCIÓN de erros: apertura e o funcionamento do centro privado Estudios Superiores en Administración y Finanzas, no concello da Coruña./ Convocatoria do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares, curso 2012/2013./ Convocatoria dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2011-2012./ CORRECCIÓN de erros: asesores e avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia./ MODIFICACIÓN VACANTES concurso de traslados de docentes./ UDC: Persoas aprobadas prazas de técnicos especialistas en informática.
 • RESUMO 05/05/2012 e 06/05/2012
  sábado 5 de maio de 2012

  RESUMO 05/05/2012 e 06/05/2012
  CC.OO avisa al Gobierno de una movilización "creciente y sostenida"
 • RESUMO 04/05/2012
  venres 4 de maio de 2012

  RESUMO 04/05/2012
  ACSUG: Convocatoria ordinaria para a obtención da avaliación previa á contratación de profesorado./ ACSUG: Convocatoria ordinaria para a obtención do informe previo á contratación excepcional de profesorado colaborador./ Convocatoria axudas “Rutas científicas”, 2012-2013.
 • RESUMO 03/05/2012
  xoves 3 de maio de 2012

  RESUMO 03/05/2012
  Axudas para a promoción, produción e edición do libro galego, ano 2012./ USC: emprazamento para probas selectivas TS de administración, subgrupo A1./ Cese e nomeamento de vocais do Consello Estatal das Artes Escénicas e da Música./ Concesión dos premios extraordinarios de FP de grao superior, 2010-2011.
 • RESUMO 02/05/2012
  mércores 2 de maio de 2012

  RESUMO 02/05/2012
  UVI: admitidos/as ás probas selectivas de técnico especialista de Análise Instrumental.
 • RESUMO 01/05/2012
  martes 1 de maio de 2012

  RESUMO 01/05/2012
  UGT y CC.OO. se vuelcan contra la reforma laboral y los recortes ...
 • RESUMO 30/04/2012
  luns 30 de abril de 2012

  RESUMO 30/04/2012
  ORDE do 19 de abril de 2012 que modifica a avaliación e cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas especializadas de IDIOMAS de réxime especial./ Modificación da autorización do centro de ensinanzas deportivas Cemar, Mondariz./ Se habilitan asesores a avaliadores do proceso de acreditación de competencias profesionais.
 • RESUMO 28/04/2012 e 29/04/2012
  sábado 28 de abril de 2012

  RESUMO 28/04/2012 e 29/04/2012
  UIMP: convocatoria subvencións para asistencia a actividades de formación, curso 2012.
 • RESUMO 27/04/2012
  venres 27 de abril de 2012

  RESUMO 27/04/2012
  Modificación axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do SUG./ USC: persoas admitidas e excluídas para catro prazas de xardineiro, grupo IV 1./ USC: persoas admitidas para praza de TS de investigación, animalario de produción, grupo I./ UDC: convocatoria concurso de acceso a prazas docentes./ Convocatoria axudas para o “Campus Científicos de Verán”, 2012./ Convocatoria programa SÉNECA 2012-2013.
 • RESUMO 26/04/2012
  xoves 26 de abril de 2012

  RESUMO 26/04/2012
  Acceso ás EEAA superiores sen título de bacharelato./ UDC: Convocatoria concurso de acceso a prazas docentes.
 • RESUMO 25/04/2012
  mércores 25 de abril de 2012

  RESUMO 25/04/2012
  Se autoriza a apertura do centro privado Estudios Superiores en Administración e Finanzas, A Coruña./ Inclusión da Escola municipal de Música de Rábade no Rexistro de Escolas de Galicia./ Modificación axudas individuais para formación do profesorado.
 • RESUMO 24/04/2012
  martes 24 de abril de 2012

  RESUMO 24/04/2012
  USC: Probas selectivas para escala administrativa, grupo C1, por promoción interna./ USC: Novo prazo para solicitude de técnicos especialistas de bibliotecas.
 • RESUMO 23/04/2012
  luns 23 de abril de 2012

  RESUMO 23/04/2012
  Listas provisionais de admitidos do concurso de méritos de postos docentes no exterior e realización das probas de idiomas.
 • RESUMO 21/04/2012 e 22/04/2012
  sábado 21 de abril de 2012

  RESUMO 21/04/2012 e 22/04/2012
  RD-Lei 14/2012 de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo./ Concesión axudas para bolsas e contratos do programa de formación do profesorado universitario.
 • RESUMO 20/04/2012
  venres 20 de abril de 2012

  RESUMO 20/04/2012
 • RESUMO 19/04/2012
  xoves 19 de abril de 2012

  RESUMO 19/04/2012
  Corrección subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares de niveis non universitarios./ Puntuacións provisionais listas interinos de fundamentos de composición e tuba.
 • RESUMO 18/04/2012
  mércores 18 de abril de 2012

  RESUMO 18/04/2012
  Título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera./ Título de Técnico en Vídeo Disc-jockey e Son.
 • RESUMO 17/04/2012
  martes 17 de abril de 2012

  RESUMO 17/04/2012
  Corrección plan de estudos das EEAA superiores de grao en musica, deseño, en conservación e restauración de bens culturais, e en arte dramática./ Concesión de subvencións para axudas á edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares./ Título de Técnico Superior en Caracterización e Maquillaxe Profesional./ Técnico en Operaciones de Laboratorio.
 • RESUMO 16/04/2012
  luns 16 de abril de 2012

  RESUMO 16/04/2012
 • RESUMO 14/04/2012 e 15/04/2012
  sábado 14 de abril de 2012

  RESUMO 14/04/2012 e 15/04/2012
 • RESUMO 13/04/2012
  venres 13 de abril de 2012

  RESUMO 13/04/2012
  Corrrección II regulamento ensinanzas universitarias oficiais.
 • RESUMO 12/04/2012
  xoves 12 de abril de 2012

  RESUMO 12/04/2012
  Corrección Orde que regula as ensinanzas universitarias oficiais en Galicia./ USC: Listaxe provisional de persoas admitidas praza TS de investigación, difracción de raios X./ USC: Listaxe provisional de persoas admitidas 15 prazas de auxiliar arquivos, bibliotecas e museos.
 • RESUMO 11/04/2012
  mércores 11 de abril de 2012

  RESUMO 11/04/2012
  Composición das comisións avaliadoras no procedemento de acreditación de competencias.
 • RESUMO 10/04/2012
  martes 10 de abril de 2012

  RESUMO 10/04/2012
  Convocatoria axudas asociacións pais e nais de centros EE./ ADXUDICACIÓN DEFINITIVA concurso de traslados de ORIENTACIÓN.
 • RESUMO 09/04/2012
  luns 9 de abril de 2012

  RESUMO 09/04/2012
  Habilitación avaliadores para a acreditación de competencias profesionais./ ADXUDICACIÓN PROVISIONAL concurso de traslados de MESTRES./ Convocatoria axudas “Aulas da Natureza” 2012.
 • RESUMO 07/04/2012 e 08/04/2012
  sábado 7 de abril de 2012

  RESUMO 07/04/2012 e 08/04/2012
  ...
 • RESUMO 06/04/2012
  venres 6 de abril de 2012

  RESUMO 06/04/2012
  MUFACE: corrección axudas á dependencia 2012.
 • RESUMO 05/04/2012
  xoves 5 de abril de 2012

  RESUMO 05/04/2012
  Traslado temporal ao estranxeiro a persoal investigador.
 • RESUMO 04/04/2012
  mércores 4 de abril de 2012

  RESUMO 04/04/2012
  Modificación da autorización do centro privado Peñarredonda, A Coruña./ Convocatoria concurso de méritos prazas CEOU sometidas a convenio ou programas.
 • RESUMO 03/04/2012
  martes 3 de abril de 2012

  RESUMO 03/04/2012
  ...
 • RESUMO 02/04/2012
  luns 2 de abril de 2012

  RESUMO 02/04/2012
  Procedemento para designar representantes OOSS nos Consellos Sociais do SUG./ Corrección concurso dirección de centros./ Puntuacións definitivas prazas interinidades de relixión na ESO e Bacharelato./ Axudas cursos de lengua inglesa para titulados no Máster de secundaria e para Mestres.
 • RESUMO 31/03/2012 e 01/04/2012
  sábado 31 de marzo de 2012

  RESUMO 31/03/2012 e 01/04/2012
  USC: Convocatoria praza TS Investigación, Espectrometría de Masas e Proteómica./ Convocatoria en Galicia do recoñecemento de competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral.
 • RESUMO 30/03/2012
  venres 30 de marzo de 2012

  RESUMO 30/03/2012
  Suprímese o Observatorio de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia (Octuga)./ Cambio de denominación do IES A Carballeira (Ourense)./ Convocatoria participación centros no Cuale./ Convocatoria novas seccións bilingües./ Convocatoria novos centros plurilingües./ Modificación convocatoria Escolas Viaxeiras 2012 e Rutas Literarias 2012./ Convocatoria axudas inmersión lingüística para 5º, 6º y 1º ESO./ Adxudicación subvencións modalidade B “José Castillejo”./ Adxudicación subvencións ano sabático en centros no estranxeiro.
 • RESUMO 29/03/2012
  xoves 29 de marzo de 2012

  RESUMO 29/03/2012
  Orde que regula as ensinanzas universitarias oficiais en Galicia./ Bolsas de mobilidade no estranxeiro para estudantes universitarios./ UDC: corrección concurso prazas docentes./ Anulados préstamos para Máster e Doutorado.
 • RESUMO 28/03/2012
  mércores 28 de marzo de 2012

  RESUMO 28/03/2012
  Cese e nomeamento no Consello Escolar do Estado polo grupo de personalidades.
 • RESUMO 27/03/2012
  martes 27 de marzo de 2012

  RESUMO 27/03/2012
  Modificación comisións por conciliación familiar./ Substitución dun membro do Consello escolar de Galicia./ UVI: Corrección opos prazas docentes.
 • RESUMO 26/03/2012
  luns 26 de marzo de 2012

  RESUMO 26/03/2012
  SERVIZOS MÍNIMOS FOLGA XERAL 29M./ Corrección axudas formación en lingua estranxeira para o alumnado centros públicos./ Convocatoria reintegro individual gastos de formación./ UDC: Corrección erros na convocatoria de prazas docentes./ USC: Listas provisionais para praza TS arqueometría./ UVI: Corrección praza TS análise instrumental./ Carácter oficial de determinados títulos oficiais de Doutor./ Carácter oficial de determinados títulos oficiais de Grao./ Carácter oficial de determinados títulos oficiais de Máster./ Convocatoria Premios Nacionais de FP grao superior./ Convocatoria VII Premios teatro clásico grecolatino, ensino secundario 2011/12.
 • RESUMO 24/03/2012 e 25/03/2012
  sábado 24 de marzo de 2012

  RESUMO 24/03/2012 e 25/03/2012
  Ceses e nomeamentos do grupo da administración educativa no Consello Escolar do Estado./ UDC: Corrección plan de estudos de Graduado en Terapia Ocupacional.
 • RESUMO 23/03/2012
  venres 23 de marzo de 2012

  RESUMO 23/03/2012
  Beneficiarios de REINTEGROS INDIVIDUAIS por actividades de formación./ UVI: Plan de estudos do máster en Políticas Comunitarias./ Concurso de méritos para a DIRECCIÓN de centros.
 • RESUMO 22/03/2012
  xoves 22 de marzo de 2012

  RESUMO 22/03/2012
  Integración de centros bibliotecarios na Rede de bibliotecas de Galicia./ Convocatoria de bolsas de formación en biblioteconomía.
 • resumo 21/03/2012
  mércores 21 de marzo de 2012

  resumo 21/03/2012
  UVI: Plan de estudos de varios máster./ UVI: Plan de estudos do máster en PES, Bacharelato, FP, e Ensino de Idiomas./ VACANTES definitivas CONCURSOS DE TRASLADOS./ ADXUDICACIÓN PROVISIONAL concurso de traslados secundaria.
 • RESUMO 20/03/2012
  martes 20 de marzo de 2012

  RESUMO 20/03/2012
  Autorización centro deportivo Cemar, Mondariz./ Convocatoria probas GRADUADO ESO para maiores 18 anos./ Convocatoria selección novos centros ABALAR./ UVI: Plan de estudos de varios máster.
 • RESUMO 19/03/2012
  luns 19 de marzo de 2012

  RESUMO 19/03/2012
  Concesión premios nacionais bacharelato 2010/2011.
 • RESUMO 17/03/2012 e 18/03/2012
  sábado 17 de marzo de 2012

  RESUMO 17/03/2012 e 18/03/2012
  Lei 1/2012 de medidas temporais en materia de emprego público de Galicia./ Corrección erros premios ext FP grao superior 2010/2011.
 • RESUMO 16/03/2012
  venres 16 de marzo de 2012

  RESUMO 16/03/2012
  UVI: Plan de estudos de varios máster./ UVI: Corrección praza de técnico especialista de análise instrumental./ Convocatoria premios extraordinarios FP grao superior 2010/2011.
 • RESUMO 15/03/2012
  xoves 15 de marzo de 2012

  RESUMO 15/03/2012
  UDC: Composición do Consello social.
 • RESUMO 14/03/2012
  mércores 14 de marzo de 2012

  RESUMO 14/03/2012
  Modificación prazas interinidades e substitucións no Corpo de profesores de música e artes escénicas: composición e tuba./ USC: Convocatoria de oposicións prazas docentes./ UVI: Ampliación da lista de agarda da categoría de técnico especialista de bibliotecas.
 • RESUMO 13/03/2012
  martes 13 de marzo de 2012

  RESUMO 13/03/2012
  Convocatoria subvencións para programas de redución abandono escolar nos concellos de Galicia.
 • RESUMO 12/03/2012
  luns 12 de marzo de 2012

  RESUMO 12/03/2012
  Adxudicación provisional PRAZAS DE ORIENTACIÓN./ USC: probas para praza de técnico superior de investigación./ Corrección título de TS en animacións 3D./ Corrección sobre recoñecemento de estudos no ámbito da Educación Superior./ Corrección título de Técnico en Actividades Comerciais./ Bolsas para cursos de lingua estranxeira no estranxeiro./ Bolsas para programa inmersión en inglés en España.
 • RESUMO 10/03/2012 e 11/03/2012
  domingo 11 de marzo de 2012

  RESUMO 10/03/2012 e 11/03/2012
  ...
 • RESUMO 09/03/2012
  venres 9 de marzo de 2012

  RESUMO 09/03/2012
  Puntuacións provisonais interinidades relixión católica en ESO e Bacharelato.
 • RESUMO 08/03/2012
  xoves 8 de marzo de 2012

  RESUMO 08/03/2012
  UVI: praza de técnico especialista de análise instrumental./ USC: Convocatoria probas selectivas xardiñeiro.
 • RESUMO 07/03/2012
  mércores 7 de marzo de 2012

  RESUMO 07/03/2012
  Extínguese a autorización, por cesamento de actividades, do centro privado Novacaixagalicia, Vigo./ UDC: convocatoria concurso prazas docentes.
 • RESUMO 06/03/2012
  martes 6 de marzo de 2012

  RESUMO 06/03/2012
  UDC: Acordo do Consello de Goberno, do 15 de novembro de 2011, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo./ Anuncio interinidades composición e tuba./ UDC: Convocatoria acceso prazas docentes.
 • RESUMO 05/03/2012
  luns 5 de marzo de 2012

  RESUMO 05/03/2012
  USC: convocatoria de probas selectivas de persoal laboral na categoría profesional de Técnico Superior de Investigación, Animalario de Produción./ Axudas concedidas para ACNEAE 2011-2012.
 • RESUMO 03/03/2012 e 04/03/2012
  sábado 3 de marzo de 2012

  RESUMO 03/03/2012 e 04/03/2012
  ...
 • RESUMO 02/03/2012
  venres 2 de marzo de 2012

  RESUMO 02/03/2012
  Lei de MEDIDAS NO EMPREGO PÚBLICO./ Modifícase a autorización do centro privado Iluste Mestre, Ourense./ UNED: Corrección erros na convocatoria de prazas docentes.
 • RESUMO 01/03/2012
  xoves 1 de marzo de 2012

  RESUMO 01/03/2012
  Modifícase a autorización do centro privado Daniel Castelao, Vigo./ Composición tribunal dos premios extraordinarios de FP grao superior 2010 2011./ Nomeamento como FUNCIONARIOS DE CARREIRA do corpo de PES aos opositores aprobados no 2010./ Beneficiarios cursos lingua inglesa UIMP.
 • RESUMO 29/02/2012
  mércores 29 de febreiro de 2012

  RESUMO 29/02/2012
  Procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3./ Puntuacións definitivas prazas interinidades de profesores de música e artes escénicas./ Anuncio prazo de reserva de inscrición nas escolas infantís do Consorcio.
 • RESUMO 28/02/2012
  martes 28 de febreiro de 2012

  RESUMO 28/02/2012
  Ceses e nomeamentos no Consello Escolar do Estado polo grupo de alumnos./ Ampliación do prazo de proxectos de innovación das axudas convocadas por Resol 5abril 2011./ Plan formativo da modalidade deportiva de surf./ Plan formativo diversas modalidades de gimnasia.
 • RESUMO 27/02/2012
  luns 27 de febreiro de 2012

  RESUMO 27/02/2012
  Modifícase a autorización do centro privado María Auxiliadora, Ourense./ Varios currículos formativos de Grao Medio./ Ceses e nomeamentos no Consello Escolar do Estado no grupo de Profesorado do ensino público.
 • RESUMO 25/02/2012 e 26/02/2012
  sábado 25 de febreiro de 2012

  RESUMO 25/02/2012 e 26/02/2012
  UDC: Corrección erros na convocatoria de praza para arquitecto técnico.
 • RESUMO 24/02/2012
  venres 24 de febreiro de 2012

  RESUMO 24/02/2012
  USC: Listaxe provisional opositores para praza de TS de investigación./ UVI: Concurso de acceso a prazas docentes./ Corrección de erros en varios títulos académicos de FP: TS en Vestiario, Técnico en Postimpresión./ Currículos de varios títulos de TS: Produción de audiovisuais, Realización de audiovisuais, Márketing e Publicidade, Transporte e Loxística./ Concesión lotes de libros para bibliotecas municipais.
 • RESUMO 23/02/2012
  xoves 23 de febreiro de 2012

  RESUMO 23/02/2012
  Modificación das axudas á etapa predoctoral PLAN I2C./ Currículo varios títulos de TS: Deseño Técnico en Textil e Pel, Deseño e Amueblamiento, Asistencia á dirección, Comercio Internacional, Xestión de Ventas e espacios comerciales.
 • RESUMO 22/02/2012
  mércores 22 de febreiro de 2012

  RESUMO 22/02/2012
  Corrección premios extraordinarios FP grao superior 2010/11./ Currículo de varios ciclos formativos: T en pedra natural, TS en Acuicultura, TS en Preimpresión Dixital, TS Administración e Finanzas, TS Animacións 3D./ UVI: Convocatoria de concurso prazas docentes./ Resolución axudas para adquisición de libros de texto e materiais curriculares.
 • RESUMO 21/02/2012
  martes 21 de febreiro de 2012

  RESUMO 21/02/2012
  Proba para a obtención do título de bacharel para mayores de vinte anos./ UDC: Corrección erros praza de arquitecto técnico.
 • RESUMO 20/02/2012
  luns 20 de febreiro de 2012

  RESUMO 20/02/2012
  Regulamento probas libres graduado ESO para maiores de 18 anos./ Composición do tribunal das probas de acceso aos ciclos formativos./ UNED: Convocatoria prazas docentes./ Ampliación do prazo para xustificar as actividades de formación de profesorado por asociacións sen ánimo de lucro./ Corrección axudas destinadas a organizar visitas de estudos.
 • RESUMO 18/02/2012 e 19/02/2012
  sábado 18 de febreiro de 2012

  RESUMO 18/02/2012 e 19/02/2012
  Varios títulos de: TS en Automatización e Robótica industrial, T en Preimpresión Dixital, T Atención a Persoas en situación de dependencia.
 • RESUMO 17/02/2012
  venres 17 de febreiro de 2012

  RESUMO 17/02/2012
  ...
 • RESUMO 16/02/2012
  xoves 16 de febreiro de 2012

  RESUMO 16/02/2012
  UDC: Modificación RPT./ Varios títulos: TS Transporte e loxística, TS Ventas e Espacios Comerciais, Técnico en Construcción./ Convenio co ministerio Proxecto Escola 2.0./ Corrección premios nacionais de Innovación educativa 2011./ Corrección premios Irene 2011.
 • RESUMO 15/02/2012
  mércores 15 de febreiro de 2012

  RESUMO 15/02/2012
  UDC: Persoas aprobadas para técnicos de grao medio en informática./ USC: Corrección probas para xardineiro grupo IV1./ USC: Convocatoria praza de TS en investigación.
 • RESUMO 14/02/2012
  martes 14 de febreiro de 2012

  RESUMO 14/02/2012
  USC: Listaxe definitivas persoas admitidas ás probas para 3 prazas de xornalista./ USC: Convocatoria opos escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos./ Regúlanse os xuros universitarios para estudos de Posgrao de Máster e Doutorado.
 • RESUMO 13/02/2012
  luns 13 de febreiro de 2012

  RESUMO 13/02/2012
  UDC: estrutura orgánica dos servizos centrais./ Convenio plan PROA 2011.
 • RESUMO 11/02/2012 e 12/02/2012
  sábado 11 de febreiro de 2012

  RESUMO 11/02/2012 e 12/02/2012
  Reforma Laboral.
 • RESUMO 10/02/2012
  venres 10 de febreiro de 2012

  RESUMO 10/02/2012
  USC: convocatoria de probas selectivas de persoal laboral na categoría profesional de TS de Investigación, Difracción de Raios X.
 • RESUMO 09/02/2012
  xoves 9 de febreiro de 2012

  RESUMO 09/02/2012
  UDC: Corrección convocatoria prazas TS Laboratorio./ UDC: varias convocatorias de prazas de Laboratorio, Arquitecto Técnico e Arquitecto Xefe./ Convenio Ministerio e Galicia para a Mellora do aprendizaxe de Linguas Estranxeiras./ Convenio 2011 “Ler para aprender”.
 • RESUMO 08/02/2012
  mércores 8 de febreiro de 2012

  RESUMO 08/02/2012
  Corrección: axudas para campamentos a descendentes de galegos./ Corrección: confección de nóminas empregados públicos./ Axudas para unidades de investigación do SIUG.
 • RESUMO 07/02/2012
  martes 7 de febreiro de 2012

  RESUMO 07/02/2012
  Axudas para campamentos para mozos descendentes de galegos que residan no exterior./ Aprobación dos novos temarios para as opos de docentes.
 • RESUMO 06/02/2012
  luns 6 de febreiro de 2012

  RESUMO 06/02/2012
  Corrección estrutura orgánica da CCEOU./ Corrección en bolsas de formacion e investigación en unidades dependentes da D.X. da FP./ Convenio Plan Educa3 para o ano 2011.
 • RESUMO 04/02/2012 e 05/02/2012
  sábado 4 de febreiro de 2012

  RESUMO 04/02/2012 e 05/02/2012
  Convocatoria concurso de méritos para prazas de docentes no exterior.
 • RESUMO 03/02/2012
  venres 3 de febreiro de 2012

  RESUMO 03/02/2012
  Probas extraordinarias obtención título gradudado en ESO para persoal das Forzas Armadas./ Bases das axudas para o mantemento de escolas infantís e PAI./ USC: Modificación do tribunal nas probas da escala técnica superior de administración.
 • RESUMO 02/02/2012
  xoves 2 de febreiro de 2012

  RESUMO 02/02/2012
  Convocatoria PALE 2012./ Axudas destinadas a organizar visitas de estudos./ Anticipos para bolsas e contratos do Programa de Formación do Profesorado./ Axudas para estancias de mobilidade posdoutoral./ UIMP: conovcatoria do XXVI premio Menéndez Pelayo./ Convocatoria de acreditación de competencias profesionais en Galicia.
 • RESUMO 01/02/2012
  mércores 1 de febreiro de 2012

  RESUMO 01/02/2012
  O Goberno amplía o Bacharelato e a FP a tres anos... / Educación non convocará oposicións este ano...
 • RESUMO 31/01/2012
  martes 31 de xaneiro de 2012

  RESUMO 31/01/2012
  UDC: Plan de estudos máster en profesorado de ESO, Bacharelato, FP e Ensinanza de Idiomas./ UDC: Plan de estudos máster en Psicoloxía Aplicada./ UDC: Plan de estudos máster en Bioloxía Molecular.
 • RESUMO 30/01/2012
  luns 30 de xaneiro de 2012

  RESUMO 30/01/2012
  UDC: Corrección plan de estudos do máster en Innovación, Orientación e Avaliación Educativa./ UDC: Corrección plan de estudos do máster en Ciencias Documentais no Contorno Dixital./ Prazo para solicitar interinidades e substitucións de Relixión Católica na ESO e Bacharelato./ Puntuacións provisionais listas interinos de varias especialidades./ Novo modelo 145./ Convocatoria axudas á Danza, Lírica e Música 2012./ Convocatoria axudas ao teatro e circo.
 • RESUMO 28/01/2012 e 29/01/2012
  sábado 28 de xaneiro de 2012

  RESUMO 28/01/2012 e 29/01/2012
  Ceses e nomeamentos no Ministerio de Educación.
 • RESUMO 27/01/2012
  venres 27 de xaneiro de 2012

  RESUMO 27/01/2012
  Subvencións concedidas para a realización, polas ANPAs dos centros públicos, de programas de actividades complementarias e extraescolares./ Convocatoria premios extraordinarios de FP grao superior./ ACSUG: convocatoria avaliación previa complemento polos cargos de xestión./ UDC: Nomeamento como funcionarios/as de carreira a axudantes de arquivos, bibliotecas e museos./ Orzamentos Galicia, 2012.
 • RESUMO 26/01/2012
  xoves 26 de xaneiro de 2012

  RESUMO 26/01/2012
  UDC: probas para praza de Técnico especialista de laboratorio./ Corrección: axudas destinadas a proxectos de innovación aplicada e transferencia do coñecemento na FP./ UIMP: prezos públicos./ Tabóas salariais dos centros de asistencia e educación infantil
 • RESUMO 25/01/2012
  mércores 25 de xaneiro de 2012

  RESUMO 25/01/2012
  Novos prezos escolas infantís 0-3 dependentes da Consellería de Traballo e Benestar./ Convocatoria de subvencións para proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada./ Convocatoria para proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública./ Corrección convocatoria probas para habilitacións profesionais./ UDC: Corrección probas para praza arquitecto./ UDC: Corrección probas para praza de arquitecto técnico.
 • RESUMO 24/01/2012
  martes 24 de xaneiro de 2012

  RESUMO 24/01/2012
  Estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria./ Publícanse os NRP do profesorado universitario./ USC: Praza de TS de Investigación, Arqueometría./ Bolsas de investigación e formación en documentación e publicacións./ Bolsas de investigación e formación no Instituto de Avaliación./ Bolsas de investigación e formación en distintas universidades.
 • RESUMO 23/01/2012
  luns 23 de xaneiro de 2012

  RESUMO 23/01/2012
  Corrección: Festas laborais de carácter local para o 2012./ Procedemento de concesión de axudas para escolas infantís 0-3 privadas de entidade social./ USC: praza de TS investigación, difracción de raios X, grupo I./ USC: Nomeamento como funcionarios de corpos docentes universitarios./ Proba para obter o certificado de aptitude de Director de Escolas de Conductores.
 • RESUMO 21/01/2012 e 22/01/2012
  sábado 21 de xaneiro de 2012

  RESUMO 21/01/2012 e 22/01/2012
  UNED: orzamentos 2012.
 • RESUMO 20/01/2012
  venres 20 de xaneiro de 2012

  RESUMO 20/01/2012
  Se establece o procedemento de re­coñecemento de ESPECIALIDADES do persoal funcionario de carreira do corpo de mestres.
 • RESUMO 19/01/2012
  xoves 19 de xaneiro de 2012

  RESUMO 19/01/2012
  Centros seleccionados para os CONTRATOS-PROGRAMA./ Convocatoria de PROBAS de acceso a CICLOS FORMATIVOS de grao medio e de grao superior./ Se completa o Catálogo Nacional de Cualificacións en varias familias profesionales./ Ceses e nomeamentos na Conferencia Xeral de Política Universitaria.
 • RESUMO 18/01/2012
  mércores 18 de xaneiro de 2012

  RESUMO 18/01/2012
  Corrección: oferta educativa das ensinanzas deportivas./ UDC: Prórroga do orzamento para o 2012./ UDC: Plan de estudos de varios Máster
 • RESUMO 17/01/2012
  martes 17 de xaneiro de 2012

  RESUMO 17/01/2012
  Convocatoria das probas do CELGA./ UVI: Plan de estudos de varios Máster./ Novos certificados de profesionalidade./ Ceses e nomeamentos do Consello de Universidades.
 • RESUMO 16/01/2012
  luns 16 de xaneiro de 2012

  RESUMO 16/01/2012
  Probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2012./ UVI: Plan de estudos de varios Máster./ UNED: concurso oposición praza de persoal laboral grupo IV, nivel B.
 • RESUMO 14/01/2012 e 15/01/2012
  sábado 14 de xaneiro de 2012

  RESUMO 14/01/2012 e 15/01/2012
  Corrección RD de ESPECIALIDADES./ Corrección novas cualificacións en Servizos Socioculturais e á Comunidade./ Ceses e nomeamentos no Ministerio de Educación./ Concesión de subvencións para mobilidade de profesorado e alumnado dos programas de doutorado con Mención cara a Excelencia.
 • RESUMO 13/01/2012
  venres 13 de xaneiro de 2012

  RESUMO 13/01/2012
  Procedemento para o recoñecemento da dependencia e prestacións./ Se revoga autorización para impartir determinadas ensinanzas na UDC./ Resolución axudas alumnado FCT./ Acordo Plan de financiamento SUG 2011 2015./ Modificación parcial resolución axudas plan predoutoral I2C, 2011./ Resolución axudas María Barbeito, Isidro Parga Pondal e Isabel Barreto./ USC: Prórroga orzamentos 2012./ UDC: Varios Plans de estudo./ UDC: Plan de estudos do Máster en Arquitectura da Paisaxe, Juana de Vega.
 • RESUMO 12/01/2012
  xoves 12 de xaneiro de 2012

  RESUMO 12/01/2012
  Adscrición dos órganos superiores e directivos da CCEOU./ Nomeamento do reitor da UDC./ Programa Escolas Abertas 2012 para comunidades galegas no exterior./ Convocatoria de bolsas de formación para proxectos no centro Ramón Piñeiro./ UVI: Plan de estudos de varios máster./ Adxudicación subvencións modalidade A Subprograma de estancias no estranxeiro para profesorado universitario./ Adxudicación subvencións modalidade B “José Castillejo”./ Renovación de proxectos de cooperación interuniversitaria con Brasil./ Concesión subvencións para a cooperación interuniversitaria con Brasil.
 • RESUMO 11/01/2012
  mércores 11 de xaneiro de 2012

  RESUMO 11/01/2012
  USC: Se revoga a autorización para impartir determinadas ensinanzas universitarias./ UVI: Plan de estudos de varios Máster./ ACSUG: Corrección convocatoria ordinaria para a avaliación previa á asignación das retribucións adicionais.
 • RESUMO 10/01/2012
  martes 10 de xaneiro de 2012

  RESUMO 10/01/2012
  Corrección estrutura orgánica das consellerías./ UVI: Plan de estudos de varios máster./ UVI: orzamentos 2012.
 • RESUMO 09/01/2012
  luns 9 de xaneiro de 2012

  RESUMO 09/01/2012
  Convocatoria para a acreditación de competencias profesionais./ Convocatoria cursos de lingua galega: CELGA1, CELGA2, CELGA3 e CELGA4./ Currículo 2º curso PCPI de acceso a ciclos./ UVI: Plan de estudos de diversos máster./ Admitido a trámite o recurso de CCOO-Ensino contra a orde que modifica os concertos con centros privados (DOG do 23 de agosto de 2010)./ Resolución 21dec2011 que establece o carácter oficial de títulos universitarios de Doutor.
 • RESUMO 07/01/2012 E 08/01/2012
  sábado 7 de xaneiro de 2012

  RESUMO 07/01/2012 E 08/01/2012
  Resolución 21decembro2011 que establece o carácter oficial de títulos de máster.
 • RESUMO 06/01/2012
  venres 6 de xaneiro de 2012

  RESUMO 06/01/2012
  Resolución 21dec2011 que establece o carácter oficial de títulos de Grao.
 • RESUMO 05/01/2012
  xoves 5 de xaneiro de 2012

  RESUMO 05/01/2012
  Estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia./ Procedemento de certificación manipulación gases fluorados./ Convocatoria premios fin de carreira no 2011 para o alumnado do SUG./ UDC: Resolución 23dec2011 de convocatoria de prazas docentes./ USC: convocatoria de praza de técnico superior de investigación, arqueometría, grupo I./ Corrección nomeamento membros dos Comités Asesores da CNEAI./ UDC: Resolución 23dec2011 de convocatoria de prazas docentes./ USC: Convocatoria probas selectivas de TS de Investigación, Análise Experimental.
 • RESUMO 04/01/2012
  mércores 4 de xaneiro de 2012

  RESUMO 04/01/2012
  Modificación estrutura orgánica da Xunta de Galicia./ Bases para subvencións a entidades locais pola promoción e uso da lingua galega./ Concesión dos premios aos proxectos de innovación en dinamización lingüística, 2011-2012./ ACSUG: Convocatoria ordinaria da avaliación previa á asignación de retribucións adicionais.
 • RESUMO 03/01/2012
  martes 3 de xaneiro de 2012

  RESUMO 03/01/2012
  Modificación na denominación de ensinanzas do SUG./ USC: Listaxe provisional proceso selectivo para prazas de xornalista, grupo I./ Convocatoria axudas Programa “Salvador de Madariaga” en Florencia./ Resolución axudas alumnado niveis non universitarios no exterior./ Modificación convocatoria “Rutas literarias” 2011 2012 e da convocatoria “Escolas viaxeiras” 2011 2012./ Modificación da autorización dun centro de Secundaria en Irlanda./ Autorización diversas ensinanzas de FP en centros docentes militares./ Resolución premios de Danza clásica 2011./ Corrección renovación cooperación interuniversitaria con Brasil./ Concesión de subvencións para profesores visitantes en ensinanzas de Máster 2011/12./ Ampliación do crédito para a mobilidade de profesorado en formación doctoral.
 • RESUMO 02/01/2012
  luns 2 de xaneiro de 2012

  RESUMO 02/01/2012
  Regúlase o servizo de acceso electrónico ao recibo mensual de habers para empregados públicos./ Ampliación prazo para a avaliación e acreditación de competencias profesionais a través da experiencia laboral./ UDC: Corrección plan de estudos do Máster en Innovación, Orientación e Avaliación Educativa.
 • RESUMO 31/12/2011 e 01/01/2012
  sábado 31 de decembro de 2011

  RESUMO 31/12/2011 e 01/01/2012
  RD de medidas urxentes para a corrección do déficit público.
 • RESUMO 30/12/2011
  venres 30 de decembro de 2011

  RESUMO 30/12/2011
  Xunta de Galicia: orzamentos xerais para o 2012./ Se prorroga a permanencia en Australia do persoal docente no exterior.
 • RESUMO 29/12/2011
  xoves 29 de decembro de 2011

  RESUMO 29/12/2011
  Determínase a comisión ditaminadora nos concursos de traslados entre funcionarios docentes./ USC: Praza temporal de TS de análise de superficies.
 • RESUMO 28/12/2011
  mércores 28 de decembro de 2011

  RESUMO 28/12/2011
  Axudas a centros concertados para atención de ACNEAE./ Corrección TEMARIOS opos SECUNDARIA./ UDC: praza de Delineante e de Arquitecto-Xefe./ Concesión axudas modalidade C, programa ARCE./ Concesión de premios aos traballos de investigación do X Certame Universitario “Arquímedes”./ Concesión premio Marta Mata 2011./ Concesión de subvencións promoción empregabilidade estudantes universitarios./ Concesión de subvencións programa de estudos e análise do profesorado universitario./ Concesión subvencións mobilidade alumnado de máster./ Concesión subvencións mobilidade para a Mención Europea no título de doutor.
 • RESUMO 27/12/2011
  martes 27 de decembro de 2011

  RESUMO 27/12/2011
  Convocatoria de axudas complementarias do Erasmus e Suíza, para universitarios no 2011 2012./ VACANTES PROVISORIAS do concurso de traslados entre docentes non universitarios e inspección educativa./ Establecemento de varios títulos de Técnico Superior./ Corrección TEMARIOS opos EOI./ Adxudicación Premios á Calidade e Innovación en Orientación e FP, 2012./ Resolución subvencións a entidades privadas sen fins de lucro para uso das TICs polo ACNEE 2011-12./ Resolución subvencións a entidades privadas sen fins de lucro para a educación de adultos con NEE.
 • RESUMO 26/12/2011
  luns 26 de decembro de 2011

  RESUMO 26/12/2011
  Convocatoria de subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios./ Se autoriza un proxecto para a incorporación de ACNEE ás ensinanzas elementais de música no Con­servatorio Profesional de Música da Coruña./ Convocatoria axudas actividades de formación de adultos 2012./ Equivalencia de Axente da Escala Básica da Ertzaintza e dos Corpos de Policía Local do País Vasco ao título de Técnico correspondente á FP do sistema educativo./ Modificación requisitos verificación dos títulos universitarios que habiliten para o exercicio de profesor de ESO, Bacharelato, FP e ensinanzas de idiomas./ UDC: praza TS en Mantementos./ Compensacion prezos públicos alumnado en situación de desemprego 2010 2011./ Compensación prezos públicos alumnado bolseiro 2010 2011./ Compensación prezos públicos alumnado de familias numerosas 2010 2011.
 • RESUMO 24/12/2011 e 25/12/2011
  sábado 24 de decembro de 2011

  RESUMO 24/12/2011 e 25/12/2011
  UIMP: Convocatoria axudas para cursos de inmersión en lingua inglesa.
 • RESUMO 23/12/2011
  venres 23 de decembro de 2011

  RESUMO 23/12/2011
  Concesión premios ESO ao rendemento académico 2010 2011.
 • RESUMO 22/12/2011
  xoves 22 de decembro de 2011

  RESUMO 22/12/2011
  Modificación estrutura orgánica da CEOU./ Modificación da denominación da Escola Universitara de Formación do Profesorado de EXB, Santiago de Compostela./ Modificación da autorización do CEE privado Amicos, de Ribeira./ Concesión premios ESO ao esforzo e superación persoal 2010 2011./ UDC: praza TS en mantementos./ USC: praza TS en investigación, análise elemental, grupo I./ Concesión “Premios nacionais de fomento da lectura da prensa, 2011”./ UIMYP: prezos públicos títulos de posgrao 2011-12.
 • RESUMO 21/12/2011
  mércores 21 de decembro de 2011

  RESUMO 21/12/2011
  Decreto de atención á diversidade./ Resolución bolsas no estranxeiro do Plan Galego de Innovación e Crecemento 2011-15./ Prazas para auxiliares de conversa de lingua española no estranxeiro para 2012-12./ Alumnado do Grao Superior de FP, de Artes Plásticas e Deseño e de Ensinanzas Deportivas beneficiario das axudas para cursos de alemán e francés no verán do 2011./ Alumnado universitario e de EEAA beneficiario das axudas para cursos de alemán e francés, verán 2011./ Alumnado beneficiario cursos lengua francesa mes de xullo 2011./ Alumnado do antigo CAP e das titulaciónsde maxisterio, beneficiario cursos de inglés no verán de 2011./ Xóvenes entre 16 e 30 beneficiarios de cursos de inglés no verán de 2011./ Axuda para estancia breve no estranxeiro a profesorado universitario, en cumprimento de sentenza./ Alumnado beneficiario de bolsas para inmersión lingüística en España./ UDC: Plan de estudos do Máster en Bioloxía Molecular.
 • RESUMO 20/12/2011
  martes 20 de decembro de 2011

  RESUMO 20/12/2011
  Resolución axudas para compensar gastos por accidente de tráfico./ Axudas para bolsas de profesorado universitario./ Axudas individuais para actividades de formación do profesorado./ Axudas para actividades estatales de formación permanente do profesorado, ano 2011./ Concesión premios “Irene: la paz empieza en casa”, 2011./ Concesión premios Nacionais de Innovación Educativa, 2011./ Concesión premios boas prácticas na dinamización de bibliotecas escolares, 2011.
 • RESUMO 19/12/2011
  luns 19 de decembro de 2011

  RESUMO 19/12/2011
  USC: OPE do persoal de administración e servizos./ CNEAI: nomeamento membros Comités Asesores./ Corrección nos NRP do profesorado universitario./ USC: convocatoria de prazas TS de Administración./ UDC: Plan de estudos do Máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas./ UDC: Plan de estudos do Máster en Psicoloxía Aplicada./ UDC: Plan de estudos do Máster en Bioloxía Molecular, Celular e Xenética.
 • RESUMO 17/12/2011 E 18/12/2011
  sábado 17 de decembro de 2011

  RESUMO 17/12/2011 E 18/12/2011
 • RESUMO 16/12/2011
  venres 16 de decembro de 2011

  RESUMO 16/12/2011
  UDC: lista definitiva de aprobados para prazas de TS informáticos./ UDC: proba selectiva para praza de Arquitecto Técnico./ Modificación especialidades corpos catedráticos e profesorado das EOI./ Recoñecemento de estudos no ámbito da Educación Superior./ Varios títulos de TS e as súas ensinanzas mínimas./ UDC: probas selectivas para praza de TS en relacións internacionais./ UDC: probas selectivas para praza de Arquitecto Técnico./ UDC: varios plans de estudo de Máster.
 • RESUMO 15/12/2011
  xoves 15 de decembro de 2011

  RESUMO 15/12/2011
  Ampliación axudas adquisición de libros de texto./ UDC: Convocatoria proceso selectivo para praza de Técnico en relacións internacionais./ Varios títulos de TS e as súas ensinanzas mínimas./ Modificación subvencións estancias de mobilidade posdoutoral en centros no estranxeiro./ Convocatoria acreditación competencias profesionais en Galicia.
 • RESUMO 14/12/2011
  mércores 14 de decembro de 2011

  RESUMO 14/12/2011
  USC: Varios plans de estudo de Máster./ Novos certificados de profesionalidade de varias familias.
 • RESUMO 13/12/2011
  martes 13 de decembro de 2011

  RESUMO 13/12/2011
  Plan xeral de actuación da inspección educativa 2011 2012./ Instrucións para o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico 2011 2012./ USC: Plan de estudos de vaios Máster./ Varios títulos académicos e ensinanzas mínimas./ 11 novos certificados de profesionalidade en Industrias alimentarias.
 • RESUMO 12/12/2011
  luns 12 de decembro de 2011

  RESUMO 12/12/2011
  USC: Se modifica a denominación da Escola Universitaria de Relacións Laborais./ Inclusión da Escola de Música Fábrica de Sons de Lugo no Rexistro de Escolas de Música de Galicia./ Se modifica a autorización do centro privado Nebrija de A Coruña./ USC: Plan de estudos do Máster en desenvolvemento rexional e integración económica./ Resolución sobre o prazo de preinscrición e matrícula de usuarios/as das escolas infantís de nova apertura para o curso 2011-2012./ Procedemento e prazo de solicitudes para avaliación da actividade investigadora.
 • RESUMO 10/12/2011 e 11/12/2011
  sábado 10 de decembro de 2011

  RESUMO 10/12/2011 e 11/12/2011
  Título de TS en Mecatrónica Industrial./ Título de TS en Estilismo y Dirección de Peluquería./ Título de TS en Diseño y Amueblamiento./ Se establecen certificados de profesionalidade de varias Familias./ Se regulas las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.
 • RESUMO 09/12/2011
  venres 9 de decembro de 2011

  RESUMO 09/12/2011
  Se regulan as ensinanzas universitarias oficiais./ Se denuncia expresamente o convenio de uso dos rexistros da universidades do SUG./ Sete certificados de profesionalidade da Familia da Madeira, Moble e Corcho./ USC: Plan de estudos de varios Máster.
 • RESUMO 08/12/2011
  xoves 8 de decembro de 2011

  RESUMO 08/12/2011
  Concesión do Sello Escola 2.0./ Concesión Premios extraordinarios de FP Grao Superior 2009 2010.
 • RESUMO 07/12/2011
  mércores 7 de decembro de 2011

  RESUMO 07/12/2011
  Modificación da composición do Consello Social da Universidade de Vigo./ Se modifica, no relativo ás anualidades e ás datas de xustificación, as axudas de apoio á etapa predoutoral do Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2011.
 • RESUMO 06/12/2011
  martes 6 de decembro de 2011

  RESUMO 06/12/2011
  Os conservatorios municipais reclaman axuda para manterse abertos.
 • RESUMO 05/12/2011
  luns 5 de decembro de 2011

  RESUMO 05/12/2011
  CORRECCIÓN de erros: resolución definitiva da convocatoria de licenzas por estudos para o curso 2011-12./ Concesión premio á mellor memoria científica no XXIII Certame "Xóvenes Investigadores" 2010./ Concesión do premio á mellor memoria científica no IX Certame Universitario "Arquímedes", de Introducción á Investigación Científica./ Concesión dos premios a materiais educativos en soporte electrónico, aptos para uso e difusión na Internet./ Corrección adxudicación de subvencións da Modalidade A do Subprograma de estancias de mobilidade de profesores e investigadores españois en centros estranxeiros de ensino superior e investigación./ Corrección adjudicación de subvencións da Modalidade A do Subprograma de estancias de mobilidade de profesores e investigadores españois en centros estranxeiros de ensino superior e investigación.
 • RESUMO 03/12/2011 e 04/12/2011
  sábado 3 de decembro de 2011

  RESUMO 03/12/2011 e 04/12/2011
  RD sobre configuración xurídica do Colexio de España en París./ Cese e nomeamento de Consejeros substitutos do Consejo Escolar do Estado, polo grupo de pais e nais./ Incorporación e cese de Consejeros titulares do Consejo Escolar do Estado, polo grupo de Presidentes dos Consejos Escolares de ámbito autonómico./ Se regulan os xuros universitarios para realizar estudos de posgrao de Máster e de Doutorado.
 • RESUMO 02/12/2011
  venres 2 de decembro de 2011

  RESUMO 02/12/2011
  Se establecen dez certificados de profesionalidade da familia profesional Artes gráficas./ Resolución do concurso nacional de boas prácticas para o impulso e mellora da convivencia, 2010-2011.
 • RESUMO 01/12/2011
  xoves 1 de decembro de 2011

  RESUMO 01/12/2011
  Autorización a CESUGA para a efectiva impartición do 1º e 2º curso de Bacharel of Architectural Science.../ ACSUG: Convocatoria da avaliación previa á asignación de retribucións adicionais por excelencia curricular./ UVI: se convoca o 2.º concurso público para contratación de persoal docente e a elaboración de listas de espera no curso académico 2011-2012./ Se publican os listados dos alumnos que resultaron gañadores de premios nas fases locais e nacional, nas Olimpiadas de Matemáticas, Física, Química e EUSO de 2011.
 • RESUMO 30/11/2011
  mércores 30 de novembro de 2011

  RESUMO 30/11/2011
  UDC: Resol17nov concurso de docentes./ Varios certificados de profesionalidade: Hostelería e Turismo, Imaxe Persoal, Imaxe e Sonido./ Resol 23nov2011 establecen os criterios específicos en cada un dos campos de avaliación./ Se convocan os premios para estudantes de Danza Clásica correspondentes ao ano 2011./ Se adxudican os premios «Sello Europeo para as iniciativas innovadoras no ensino e aprendizaxe das linguas 2011»./ Se convocan prazas para profesores visitantes en centros escolares dos Estados Unidos de América e Canadá para o curso académico 2012-2013./ Se conceden subvencións de mobilidade de profesores visitantes de ensinanzas universitarias oficiais de máster, para o curso 2010-2011, convocadas por Orden EDU/959/2010, de 14 de abril./ Convocatoria do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • RESUMO 29/11/2011
  martes 29 de novembro de 2011

  RESUMO 29/11/2011
  Cambio de denominación da Escola Universitaria de Enfermería de Santiago./ CONCURSO DE TRASLADOS DE ORIENTACIÓN./ UDC: Resol 17nov concurso a prazas docentes./ UDC: Resol9nov probas selectivas praza de Técnico Especialista en Deseño Gráfico./ UNED: probas selectivas para a escala administrativa./ Concesión premios a centros con accións para ACNEAE e compensación de desigualdades./ Aportacións complementarias programa ERASMUS.
 • RESUMO 28/11/2011
  luns 28 de novembro de 2011

  RESUMO 28/11/2011
  UVI: Corrección concurso para prazas de profesorado contratado doutor./ UVI: Corrección concurso-acceso prazas docentes./ Corrección axudas persoal investigador para estancias breves./ Concesión axudas programa ARCE
 • RESUMO 26/11/2011 E 27/11/2011
  sábado 26 de novembro de 2011

  RESUMO 26/11/2011 E 27/11/2011
  Unos 500 lucenses exigen en la calle financiación para Preescolar .../ Cientos de padres se concentran para reclamar que se "dé marcha atrás en sus medidas de recorte en la educación y mantenga los servicios y prestaciones, tanto materiales como de recursos humanos, que se venían ofreciendo en los colegios e institutos públicos de …
 • RESUMO 25/11/2011
  venres 25 de novembro de 2011

  RESUMO 25/11/2011
  Autorización da nova relación de seccións bilingües no curso 2011-2012 en centros públicos./ UDC: Se convocan probas selectivas para a provisión de dúas prazas de técnico especialista en deseño gráfico vacantes./ USC: corrección das probas selectivas para acceso á escala técnica superior de administración./ Resolución 7nov: establécese o carácter oficial de determinados títulos de Máster.
 • RESUMO 24/11/2011
  xoves 24 de novembro de 2011

  RESUMO 24/11/2011
  UDC: Plans de estudos de varios Máster./ USC: CORRECCIÓN de erros, probas selectivas para acceso á escala técnica superior de administración./ Establecimiento de trece cualificaciones profesionales de la Familia profesional Edificación y Obra civil./ Corrección: subvenciones para la movilidad de estudiantes universitarios "Séneca", 2011-2012./ Corrección: subvenciones para la movilidad de estudiantes universitarios "Séneca", 2011-2012.
 • RESUMO 23/11/2011
  mércores 23 de novembro de 2011

  RESUMO 23/11/2011
  Adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2011, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos./ 2 cualificacións profesionais de Hostelería e Turismo./ Resolución de 8 de novembro de 2011: se publican os números de rexistro de persoal de profesores pertencentes aos corpos docentes universitarios.
 • RESUMO 22/11/2011
  martes 22 de novembro de 2011

  RESUMO 22/11/2011
  USC: Modifícase a denominación da Escola Universitaria de Óptica e Optometría./ Corrección cursos linguaxe administrativa e xurídica galegas./ Modifícase o concerto do centro privado Santa Apolonia de Santiago./ Convocaroria das axudas correspondentes ás prórrogas dos programas María Barbeito (nova adxudicación do ano 2009), Isidro Parga Pondal (nova adxudicación do ano 2008) e Isabel Barreto (nova adxudicación do ano 2009)./ Apertura listas de interinos de diversas especialidades de PES./ USC: probas selectivas técnico superior de administración./ Prorrógase a permanencia de asesores técnicos na Consejería de Educación en Australia./ Corrección axudas mobilidade posdoutoral no estranxeiro por Orde 26 de abril./ Corrección axudas mobilidade posdoutoral no estranxeiro por Orde 24 febreiro./ Corrección bolsas e contratos do programa de Formación de Profesorado Universitario./ Concesión de premios do XXIV Certame “Xoves investigadores” 2011.
 • RESUMO 21/11/2011
  luns 21 de novembro de 2011

  RESUMO 21/11/2011
  Currículo do ciclo formativo de Grao Medio en Instalación e Amoblamiento./ Currículo do ciclo formativo de Grao Superior en Estética Integral e Benestar./ Currículo do ciclo formativo de Grao Superior en Programación da Producción en Moldeo de Metais e Polímeros./ Currículo do ciclo formativo de Grao Superior en Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos./ Convócanse os Premios Nacionais de Bacharelato correspondentes ao curso 2010/2011./ Corrección aportacións complementarias a los Centros del EEES para o programa Erasmus.
 • RESUMO 19/11/2011 e 20/11/2011
  sábado 19 de novembro de 2011

  RESUMO 19/11/2011 e 20/11/2011
  Educación reduce á metades as excedencias
 • RESUMO 18/11/2011
  venres 18 de novembro de 2011

  RESUMO 18/11/2011
  Puntuacións definitivas para interinidades nas especialidades de chinés e xaponés das EOI./ Equivalencia da formación para Inspector de Policía ao Máster Universitario Oficial./ NOVOS TEMARIOS OPOS MAESTROS./ NOVOS TEMARIOS OPOS EOI./ NOVOS TEMARIOS OPOS SECUNDARIA E PTFP./ UDC: Varios plans de estudo de Graduado/a e de Máster.
 • RESUMO 17/11/2011
  xoves 17 de novembro de 2011

  RESUMO 17/11/2011
  UDC: Plan de estudos graduado/a en Enxeñaría Informática./ Convócase concurso para cubrir as direccións dos centros residenciais docentes./ Prorrógase a permanencia de docentes no exterior: Brasil.
 • RESUMO 16/11/2011
  mércores 16 de novembro de 2011

  RESUMO 16/11/2011
  USC: modificación do Consello Social./ UDC: modificación do Consello Social./ Corrección oferta modificación PCPI en centros públicos./ UVI: ampliación das listas de espera de varias categorías de persoal laboral./ Novo réxime de equivalencias dos estudios de Ciencias Eclesiásticas de nivel universitario respecto dos títulos universitarios oficiais españois./ Establecemento de cualificacións profesionais correspondentes á familia profesional Administración e Xestión, Comercio e Marketing, Agraria. / Establecemento de títulos universitarios impartidos en centros docentes dependentes da Federación de Entidades Relixiosas Evanxélicas de España.
 • RESUMO 15/11/2011
  martes 15 de novembro de 2011

  RESUMO 15/11/2011
  Convocatoria CONCURSO DE TRASLADOS 2011./ Prolóngase a estancia de investigadores estranxeiros nos centros españois/ Medidas de apoio institucional aos sindicatos representados na MS de Universidades.
 • RESUMO 14/11/2011
  luns 14 de novembro de 2011

  RESUMO 14/11/2011
  UVI: corrección prazas profesor contratado doutor (CD1102).
 • RESUMO 12/11/2011 E 13/11/2011
  sábado 12 de novembro de 2011

  RESUMO 12/11/2011 E 13/11/2011
  Prorrógase a permanencia en postos de asesores na consellería de educación en Brasil.
 • RESUMO 11/11/2011
  venres 11 de novembro de 2011

  RESUMO 11/11/2011
  Resolución para axudas de auxiliares de conversa en centros privados concertados./ USC e SERGAS: Corrección convocatoria prazas docentes./ USC: convocatoria probas selectivas de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos./ USC e SERGAS: Corrección convocatoria prazas docentes.
 • RESUMO 10/11/2011
  xoves 10 de novembro de 2011

  RESUMO 10/11/2011
  UVI: concurso de acceso a prazas docentes e a prazas de profesorado contratado doutor.
 • RESUMO 09/11/2011
  mércores 9 de novembro de 2011

  RESUMO 09/11/2011
  RD ESPECIALIDADES CORPO DE MESTRES
 • RESUMO 08/11/2011
  martes 8 de novembro de 2011

  RESUMO 08/11/2011
  Autorización ao centro CESUGA a impartir bacharelatos non homologados./ Se revoga a autorización para impartir Máster no SUG que non chegan a 5 alumnos matriculados./ Compleméntase o Catálogo Nacional de Cualificacións das familias de Medio Ambiente, Transporte e Textil.
 • RESUMO 07/11/2011
  luns 7 de novembro de 2011

  RESUMO 07/11/2011
  Se regulan os ficheiros de carácter persoal existentes na CEOU./ Ceses e nomeamentos dos titulares do Consejo Escolar do Estado polo grupo dos presidentes dos Consejos Escolares de ámbito autonómico./ Contas anuais do Organismo Autónomo Programas Educativas Europeos.
 • RESUMO 05/11/2011 e 06/11/2011
  sábado 5 de novembro de 2011

  RESUMO 05/11/2011 e 06/11/2011
  Concesión axudas complementarias do Programa Erasmus para alumnado dos ciclos formativos de grao superior, 2010-2011.
 • RESUMO 04/11/2011
  venres 4 de novembro de 2011

  RESUMO 04/11/2011
  Bolsas para formación e investigación no Ministerio de Educación
 • RESUMO 03/11/2011
  xoves 3 de novembro de 2011

  RESUMO 03/11/2011
  Concesión axudas proxectos que profundicen na consolidación das competencias básicas como elemento esencial do currículo, 2011.
 • RESUMO 02/11/2011
  mércores 2 de novembro de 2011

  RESUMO 02/11/2011
  Concesión dos PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO correspondentes ao curso 2010-2011./ Centros seleccionados para a realización de PLANS DE AUTOAVALIACIÓN e mellora da calidade 2011-2012./ USC e SERGAS: Corrección concurso prazas docentes BOE./ Se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado./ Se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster./ Se establece el carácter oficial de determinados títulos universitarios de Doctor.
 • RESUMO 01/11/2011
  martes 1 de novembro de 2011

  RESUMO 01/11/2011
  USC e SERGAS: corrección concurso de prazas docentes.
 • RESUMO 31/10/2011
  luns 31 de outubro de 2011

  RESUMO 31/10/2011
  Lugo: subvencións ás ANPAs para actividades extraescolares e complementarias./ USC e SERGAS: Concurso a prazas docentes./ USC: Probas selectivas de persoal laboral categoría de Periodista./ Concesión subvencións mobilidade profesorado universitario en universidades francesas e españolas.
 • RESUMO 29/10/2011 E 30/10/2011
  sábado 29 de outubro de 2011

  RESUMO 29/10/2011 E 30/10/2011
  Nomeamento como FUNCIONARIOS DE CARREIRA aos opositores de Secundaria de 2010./ USC: Concurso a prazas docentes universitarias./ Convocatoria subvencións a OOSS docentes de pública non universitaria.
 • RESUMO 28/10/2011
  venres 28 de outubro de 2011

  RESUMO 28/10/2011
  Oferta PCPI en centros públicos./ Regulamentación da formación permanente do profesorado no EXTERIOR e no ámbito do MEC./ Convenio con Galicia para financiar libros de texto niveis obrigatorios./ Concesión Premios Extraordinarios de Bacharelato 2010 2011.
 • RESUMO 27/10/2011
  xoves 27 de outubro de 2011

  RESUMO 27/10/2011
  Puntuacións provisionais listas interinidades das EOI en chinés e xaponés./ Axudas individualizadas de transporte escolar 2011 2012.
 • RESUMO 26/10/2011
  mércores 26 de outubro de 2011

  RESUMO 26/10/2011
  Bolsas universitarios en países extracomunitarios 2011 2012./ Resolución préstamos universitarios 2009 10 e 2010 11./ Corrección: Axudas Programa “Centros de Educación Ambiental” 2012./ Aportación complementaria Erasmus./ Concesión axudas proxectos de innovación na FP.
 • RESUMO 25/10/2011
  martes 25 de outubro de 2011

  RESUMO 25/10/2011
  Nova relación de seccións bilingües 2011 2012./ Convocatoria axudas "Rutas Literarias" 2011 2012./ Convocatoria axudas "Escolas viaxeiras" 2012./ Nova Orde de subvencións "Séneca" 2011 2012.
 • RESUMO 24/10/2011
  luns 24 de outubro de 2011

  RESUMO 24/10/2011
  Resolución das axudas de apoio á etapa predoutoral do Plan I2C, ano 2011./ Convocatoria de axudas para participar no programa “Recuperación e Utilización Educativa de Pobos Abandoados”, 2012./ Convocatoria de subvencións para favorecer o uso das TICs polo alumnado con NEE 2011-2012.
 • RESUMO 22/10/2011 e 23/10/2011
  sábado 22 de outubro de 2011

  RESUMO 22/10/2011 e 23/10/2011
  Recoñecemento das cualificacións profesionais relativas ao sector de seguridade privada aos nacionais dos Estados membros da Unión Europea.
 • RESUMO 21/10/2011
  venres 21 de outubro de 2011

  RESUMO 21/10/2011
  UDC: concurso de acceso a prazas docentes./ UVI:libre designación de postos vacantes no PAS Funcionario./ Corrección prórroga permanencia en centros docentes no exterior./ Anexo ao Convenio de colaboración en rutas literarias, escolas viaxeiras,..
 • RESUMO 20/10/2011
  xoves 20 de outubro de 2011

  RESUMO 20/10/2011
  UDC: concurso de acceso a prazas docentes universitarias./ Concédese a Mención cara a Excelencia aos programas de doutorado das universidades españolas./ Corrección: prazas de estancias profesionais en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido e Suiza, para docentes no curso 2010 2011.
 • RESUMO 19/10/2011
  mércores 19 de outubro de 2011

  RESUMO 19/10/2011
  UNED: se publican as contas anuais do exercicio 2010.
 • RESUMO 18/10/2011
  martes 18 de outubro de 2011

  RESUMO 18/10/2011
  Bases reguladoras das bolsas de formación e investigación.
 • RESUMO 17/10/2011
  luns 17 de outubro de 2011

  RESUMO 17/10/2011
  Convocatoria de axudas para programa de cooperación internacional "Centros de Educación Ambiental" 2012./ Concesión XXVII premios "Francisco Giner de los Ríos" á mellora da calidade educativa./ Corrección: subvencións para a mobilidade de estudantes universitarios Séneca 2011 2012./ Convocatoria de subvencións a entidades privadas sen fins de lucro para a atención educativa de persoas adultas con NEE 2011 2012./ UNED: varios plans de estudo.
 • RESUMO 15/10/2011 e 16/10/2011
  sábado 15 de outubro de 2011

  RESUMO 15/10/2011 e 16/10/2011
  Participa nas mobilizacións EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO
 • RESUMO 14/10/2011
  venres 14 de outubro de 2011

  RESUMO 14/10/2011
  Máis dunha ducia de ANPAs respaldan as novas mobilizacións dos docentes...
 • RESUMO 13/10/2011
  xoves 13 de outubro de 2011

  RESUMO 13/10/2011
  Concesión axudas a entidades locais sen fins de lucro para creación e mantemento de aulas de formación aberta a través de Aula Mentor./ Otórganse bolsas de formación en avaliación e estadística educativa no Instituto de Avaliación./ Concédense subvencións para estancias de mobilidade posdoutoral en centros estranxeiros.
 • RESUMO 12/10/2011
  mércores 12 de outubro de 2011

  RESUMO 12/10/2011
  Convocatoria subvencións para a mobilidade de profesores visitantes e de estudantes nos programas de doutorado das universidades./ Convocatoria de prazas para o Terceiro Congreso Nacional Leer.es/ Convocatoria de prazas para as Xornadas "Modelos de intervención da Inspección de Educación e evaluacións externas"./ UIMP: contas anuais do exercicio 2010.
 • RESUMO 11/10/2011
  martes 11 de outubro de 2011

  RESUMO 11/10/2011
  RESOLUCIÓN PROVISIONAL FAS 2010./ Modifícase a autorización do centro privado Montespiño (Culleredo) e Waldorf Meniñeiros (Friol)./ Cese e nomeamento de Consejeros titulares por renovación bienal e do grupo de Profesores do ensino público, do Consejo Escolar do Estado./ Nomeamento funcionaria de carreira a Montserrat García García./ Concesión Premios "Educación e Seguridade no entorno escolar".
 • RESUMO 10/10/2011
  luns 10 de outubro de 2011

  RESUMO 10/10/2011
  Autorización novos centros plurilingües./ USC: probas selectivas categoría de xornalista.
 • RESUMO 08/10/2011 e 09/10/2011
  sábado 8 de outubro de 2011

  RESUMO 08/10/2011 e 09/10/2011
  FECCOOO reivindicia aposta pola FP
 • RESUMO 07/10/2011
  venres 7 de outubro de 2011

  RESUMO 07/10/2011
  Resolución axudas alumnado de formación práctica en centros de traballo./ Resolución das subvencións para o cofinanciamento do Programa de apertura de centros educativos públicos fóra do horario lectivo nos concellos de Galicia, 2011./ Calendario ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR./ Tribunal premios extraordinarios ESO 2010 2011./ Comisión de selección aspirantes premios ESO ao esforzo e á superación persoal 2010 2011./ Publicación dos números de rexistro persoal de profesores dos corpos universitarios.
 • RESUMO 06/10/2011
  xoves 6 de outubro de 2011

  RESUMO 06/10/2011
  Modifícase a autorización do centro privado Castelo, en Coruña./ Autorízase a apertura do centro de ensinanzas deportivas Salvacón en Ourense.
 • RESUMO 05/10/2011
  mércores 5 de outubro de 2011

  RESUMO 05/10/2011
  Currículo do ciclo formativo de grao superior título de técnico superior en proxectos de edificación./ Formación equivalente á formación pedagóxica esixida para os que estando en posesión dunha titulación declarada equivalente a efectos de docencia non poden realizar os estudios de máster.
 • RESUMO 04/10/2011
  martes 4 de outubro de 2011

  RESUMO 04/10/2011
  Ofretas das ensinanzas deportivas a partir do 2011/2012./ Modificación datas xustificación de programas de axudas a grupos de investigación do SUG./ Premios Miguel Hernández, de FP, 2011.
 • RESUMO 03/10/2011
  luns 3 de outubro de 2011

  RESUMO 03/10/2011
  O Vales Vilamarín recurrirá a aulas prefabricadas.
 • RESUMO 01/10/2011 e 02/10/2011
  sábado 1 de outubro de 2011

  RESUMO 01/10/2011 e 02/10/2011
  Corrección: permanencia en centros docentes no exterior dos funcionarios docentes seleccionados por concurso de méritos./ Convocatoria de Premios Extraordinarios de FP 2009/2010.
 • RESUMO 30/09/2011
  venres 30 de setembro de 2011

  RESUMO 30/09/2011
  Axudas ANPAs de centros de EE 2011./ Protocolo de colaboración entre a CEOU e as universidades galegas para a valoración dos expedientes académicos./ Apertura prazo interinidades EOI, chinés e xaponés./ Incorporacións e ceses de Conselleiros do Consello Escolar do Estado, polo grupo dos presidentes nas CCAA./ UNED: lista provisional admitidos proba selectiva para Escala Administrativa./ Ampliación prazo de presentación de solicitudes de bolsas de carácter xeral e de mobilidade para estudos postobrigatorios e superiores non universitarios./ Corrección: bolsas de carácter xeral e de mobilidade para ensinanzas universitarias.
 • RESUMO 29/09/2011
  xoves 29 de setembro de 2011

  RESUMO 29/09/2011
  Bolsas para estadías no estranxeiro do Plan Galego de Investigación (I2C)./ USC: Contratación Técnico especialista de actividades deportivas./ USC: Contratación cociñeiro./ USC: Corrección plan de estudos Grao Relacións Laborais.
 • RESUMO 28/09/2011
  mércores 28 de setembro de 2011

  RESUMO 28/09/2011
  Currículo do ciclo formativo de grao medio do título de Técnico en carpintaría e moble./ Convocatoria ordinaria para a obtención do informe previo á contratación excepcional de profesorado colaborador polas universidades do SUG./ Convocatoria ordinaria para a obtención da avaliación previa á contratación de profesorado polas universidades do SUG./ RD título de Técnico en Instalación e Amueblamiento e EEMM./ Prórroga da permanencia en postos de Asesores Técnicos no exterior aos funcionarios docentes seleccionados por méritos./ Prórroga permanencia en centros docentes no exterior a funcionarios docentes seleccionados por méritos./ UNED: convocatoria concurso de acceso a prazas docentes./ Acordo polo que se exime a diversos doutores dos requisitos establecidos no artigo 60 da LOU para acreditar condición de Catedrático.
 • RESUMO 27/09/2011
  martes 27 de setembro de 2011

  RESUMO 27/09/2011
  Corrección: bases para a realización de proxectos de innovación en dinamización lingüística en centros de titularidade da CEOU para desenvolver no curso académico 2011-2012./ Se nomean funcionarios de carreira do corpo de PES, a determinados aspirantes seleccionados nos procedementos selectivos convocados pola Orde do 9 de abril de 2008.
 • RESUMO 26/09/2011
  luns 26 de setembro de 2011

  RESUMO 26/09/2011
  USC: Resolución 5set2011 pola que se convoca concurso de acceso a prazas docentes universitarias.
 • RESUMO 24/09/2011 e 25/09/2011
  sábado 24 de setembro de 2011

  RESUMO 24/09/2011 e 25/09/2011
  Corrección: ensinanzas mínimas ESO./ Nomeamento como funcionarios de carreira aos inspectores de educación da opos 2010./ Contas anuais Fundación ANECeA 2010./ Subvencións mobilidade “Séneca” 2011 2012.
 • RESUMO 23/09/2011
  venres 23 de setembro de 2011

  RESUMO 23/09/2011
  Docentes que obtiveron destino definitivo despois da transformación de IES en CIFP./ Contas Fundación Xeral da UIMP.
 • RESUMO 22/09/2011
  xoves 22 de setembro de 2011

  RESUMO 22/09/2011
  UVI: nomeamento presidente do Consello Social./ Modifícase a autorización do centro privado Tomás Barros, A Coruña./ USC: Plan de estudos graduado en Relacións Laborais./ UNED: Estatutos.
 • RESUMO 21/09/2011
  mércores 21 de setembro de 2011

  RESUMO 21/09/2011
  UNED: convocatoria concurso de acceso a praza docente
 • RESUMO 20/09/2011
  martes 20 de setembro de 2011

  RESUMO 20/09/2011
  UDC e USC: convocatorias de acceso a prazas docentes.
 • RESUMO 19/09/2011
  luns 19 de setembro de 2011

  RESUMO 19/09/2011
  Corrección: implantación modalidades de bacharelato./ Servizos mínimos FOLGA do 21 e 27 de setembro./ Resolución do 1 de setembro: carácter oficial de determinados títulos de Grao, Doutor e Máster.
 • RESUMO 17/09/2011 e 18/09/2011
  sábado 17 de setembro de 2011

  RESUMO 17/09/2011 e 18/09/2011
  ...
 • RESUMO 16/09/2011
  venres 16 de setembro de 2011

  RESUMO 16/09/2011
  ADXUDICACIÓN DEFINITIVA destinos provisionais PES, PT, FP, EOI,.../ Currículo TDS en vela./ Currículo TD en vela./ Currículo TD en buceo deportivo./ UDC: convocatoria praza docente./ Bases e convocatoria probas ao título de Químico, Biólogo e Bioquímico Especialista./
 • RESUMO 15/09/2011
  xoves 15 de setembro de 2011

  RESUMO 15/09/2011
  Bases para a realización de proxectos de dinamización lingüística.
 • RESUMO 14/09/2011
  mércores 14 de setembro de 2011

  RESUMO 14/09/2011
  UVI: Resolución de delegación de competencias
 • RESUMO 13/09/2011
  martes 13 de setembro de 2011

  RESUMO 13/09/2011
  Corrección de erros: axudas centros concertados para auxiliares de conversa./ Resolución do Plan de mellora das bibliotecas escolares en centros públicos.
 • RESUMO 12/09/2011
  luns 12 de setembro de 2011

  RESUMO 12/09/2011
  Resolución concurso de méritos para prazas de PERSOAL ASESOR da CEOU.
 • RESUMO 10/09/2011 e 11/09/2011
  sábado 10 de setembro de 2011

  RESUMO 10/09/2011 e 11/09/2011
  No inicio de curso MILES DE DOCENTES SAEN Á RÚA...
 • RESUMO 08/09/2011
  xoves 8 de setembro de 2011

  RESUMO 08/09/2011
  UVI: Modificación do Consello Social./ Concesión axuda mobilidade posdoutoral no estranxeiro.
 • RESUMO 07/09/2011
  mércores 7 de setembro de 2011

  RESUMO 07/09/2011
  Resolución axudas atención ACNEAE en centros concertados./ ADXUDICACIÓN DEFINITIVA destinos provisionais PRIMARIA./ Axudas estancias breves en España e no estranxeiro a persoal investigador da universidade./ Concesión subvencións mobilidade Séneca 2011-12.
 • RESUMO 06/09/2011
  martes 6 de setembro de 2011

  RESUMO 06/09/2011
  CCOO esgrime os datos do DOG
 • RESUMO 05/09/2011
  luns 5 de setembro de 2011

  RESUMO 05/09/2011
  Conovcadas tres manifestacións (dúas delas con folga) pola modificación do horario lectivo.
 • RESUMO 03/09/2011 e 04/09/2011
  sábado 3 de setembro de 2011

  RESUMO 03/09/2011 e 04/09/2011
  Xesús Vázquez recoñece a redución de profesorado
 • RESUMO 02/09/11
  venres 2 de setembro de 2011

  RESUMO 02/09/11
  CCOO denuncia a falsidade dos datos aportados polo conselleiro de educación.
 • RESUMO 01/09/2011
  xoves 1 de setembro de 2011

  RESUMO 01/09/2011
  Composición da CGIACA./ Convocatoria 30 bolsas nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo./ Subvencións para a mellora da calidade do ensino superior 2011./ Subvencións de apoio institucional aos sindicatos do sector./ Subvencións para a empregabilidade dos estudantes universitarios.
 • RESUMO 13/06/2011
  luns 13 de xuño de 2011

  RESUMO 13/06/2011
  Procedemento de habilitación para o exercicio de docencia en centros privados./ Concurso de méritos para postos de dirección de CFR e asesores de Formación./ Acto de presentación e 1ª proba OPOS docentes 2011./ UVI: concurso de acceso a prazas docentes./ Bolsas de formación en avaliación e estadística educativa no Instituto de Avaliación.
 • RESUMO 11/06/2011 E 12/06/2011
  sábado 11 de xuño de 2011

  RESUMO 11/06/2011 E 12/06/2011
  O PP aproba en solitario o informe da Lei de Convivencia
 • RESUMO 10/06/2011
  venres 10 de xuño de 2011

  RESUMO 10/06/2011
  Convocatoria de programas dirixidos á mellora do éxito escolar./ Nomeamento tribunais OPOS docentes 2011./ USC: concurso de acceso a prazas docentes./ Currículo ciclo formativo de Grao Medio en Calzado y Complementos de Moda; en Conformado por Moldeo de Metales y Polímeros./ Currículo ciclo formativo de Grao Superior en Centrais Eléctricas; en Educación e Control Ambiental; en Enerxías Renovables.
 • RESUMO 09/06/2011
  xoves 9 de xuño de 2011

  RESUMO 09/06/2011
  Bolsas universitarios en programas de mobilidade con países extracomunitarios 2011-2012./ Puntuacións definitivas PTFP en equipos electrónicos e operacións e equipos de elaboración de produtos alimentarios./ Créase a especialidade de Flamenco nas ensinanzas artísticas superiores de Grao en Música./ Currículo do ciclo formativo de Grao Superior en Xestión Forestal e do Medio Natural; en Paixasismo e Medio Rural; en Proxectos de Obra Civil./ Candidatos seleccionados para profesores visitantes en EEUU e Canadá 2011-2012.
 • RESUMO 08/06/2011
  mércores 8 de xuño de 2011

  RESUMO 08/06/2011
  Currículo do ciclo formativo de grao superior en de-senvolvemento de aplicacións multiplataforma./ Resolución definitiva do cambio de destino e reingreso a resultas por profesorado especial de institutos técnicos de ensinanzas medias a extinguir./ Axudas do Programa Nacional de Mobilidade de Recursos Humanos de Investigación 2011./ Axudas subprograma de excelencia del campus de excelencia internacional./ Resolución axudas de acción sindical no ensino privado-concertado./ Fase nacional XII Concurso de Ortografía 2011./ Subvencións mobilidade profesorado visitante e estudantes de máster 2011-2012.
 • RESUMO 07/06/2011
  martes 7 de xuño de 2011

  RESUMO 07/06/2011
  Créase o Consello para a Coordinación da Docencia Clínica en Galicia./ Resolución definitiva CXT SECUNDARIA, FP, EEAA e Idiomas.
 • RESUMO 06/06/2011
  luns 6 de xuño de 2011

  RESUMO 06/06/2011
  Tribunal e proba de lingua galega OPOS 2011./ UDC: praza de Técnico Superior en comunicación./ Acordo polo que se exime a diversos doutores dos requisitos para participar nas probas de acreditación nacional para o corpo de Catedráticos de Universidade./ Candidatos seleccionados para estancias profesionais en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido e Suíza, 2010-2011./ Subvencións para a cooperaicón interuniversitaria con Brasil.
 • RESUMO 04/06/2011 e 05/06/2011
  sábado 4 de xuño de 2011

  RESUMO 04/06/2011 e 05/06/2011
  Resolución provisional axudas cursos de lingua estranxeira: para xóvenes entre 16 e 30 anos, para alumnado de Grao Superior de FP, de Artes Plásticas e Deseño e de Ensinanzas Deportivas, para universitarios e estudantes de ensinanzas artísticas superiores, para mestres e estudantes de ensinanzas conducentes á obtención do título de mestre./ Resolución provisional bolsas programa de inmersión lingüística en España.
 • RESUMO 03/06/2011
  venres 3 de xuño de 2011

  RESUMO 03/06/2011
  Selección Plans de autoavaliación e mellora da calidade de educación en centros educativos 2011-2012./ Parámetros de ponderación das materias da fase específica da proba de acceso á universidade de bacharelato e FP./ Convocatoria de LICENZAS POR ESTUDO./ Financiamento dos proxectos de fomento do uso do galego dos equipos de NL de centros privados de Ourense, Lugo e A Coruña./ Vacantes definitivas do CXT de ensino secundario, FP, EEAA e Idiomas./ Adxudicación DEFINITIVA CXT MESTRES./ Listas provisorias de admitidos e excluídos OPOS mestres e profes de artes plásticas e deseño.
 • RESUMO 02/06/2011
  xoves 2 de xuño de 2011

  RESUMO 02/06/2011
  LEI DA CIENCIA, Tecnoloxía e a Innovación./ UDC: Corrección erros convocatoria praza docente./ UDC: Corrección erros convocatoria praza Técnico Superior en Comunicación./ Alumnos beneficiarios de bolsas de colaboración de estudantes en departamentos universitarios 2010-2011./ Subvencións para a cooperacion interuniversitaria con Brasil./
 • RESUMO 01/06/2011
  mércores 1 de xuño de 2011

  RESUMO 01/06/2011
  Currículo do ciclo formativo de grao medio en xardinaría e floraría./ Regúlanse determinados aspectos relativos ao bacharelato./ Vacantes definitivas CXT MESTRES./ UDC: Praza de técnico especialista de Oficina de Cooperación e Voluntariado./ UDC: Praza de técnico superior en Bioloxía Molecular./ X Premios "Arquímedes" de Introdución á Investigación Científica.
 • RESUMO 31/05/2011
  martes 31 de maio de 2011

  RESUMO 31/05/2011
  Programa de reposición de libros de texto, 3º e 4º de Primaria, 2º e 3º ESO./ Axudas para adquisición de libros de texto./ Probas obtención de carnés profesionais e habilitacións profesionais 2011./ Inclusión da Escola de Música Municipal de Brión no Rexistro de Escolas de Música e Danza de Galicia./ Adxudicación definitiva dos postos do CONCURSO DE TRASLADOS DE RELIXIÓN./ Axudas proxectos de consolidación das competencias básicas./ Prazas para actividades de verán para a formación permanente de profesorado./ Prazas para cursos Aulas Europeas: Programa de inmersión lingüística e cultural con Francia e co Reino Unido.
 • RESUMO 30/05/2011
  luns 30 de maio de 2011

  RESUMO 30/05/2011
  Regúlanse as seccións bilingües./ CALENDARIO ESCOLAR 2011-2012./ Beneficiarios de axudas para a matrícula nun Máster estando en desemprego 2010-2011./ Convocatoria Premios Nacionais de Innovación Educativa 2011.
 • RESUMO 28/05/2011 E 29/05/2011
  domingo 29 de maio de 2011

  RESUMO 28/05/2011 E 29/05/2011
  Axudas para a adquisición de libros de texto e material didáctico e informático, nos niveis obrigatorios do ensino, 2011-2012./ Beneficiarios de bolsas de carácter xeral e mobilidade para alumnado de estudos postobrigatorios e superiores non universitarios 2010-2011./ Beneficiarios de bolsas de carácter xeral e mobilidade para estudantes de ensino universitarias, 2010-2011./ Cotas de servizos, ensinanzas e actividades nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, 2011-2012./ Convocatoria "Premios Nacionais de fometno da lectura da prensa", 2011.
 • RESUMO 27/05/2011
  venres 27 de maio de 2011

  RESUMO 27/05/2011
  Bolsas estudantes universitarios para programas de mobilidade con países extracomunitarios 2011-2012./ Selección de plans de autoavaliación da calidade da educación, curso 2011-2012./ Probas de acceso ás ensinanzas deportivas, 2011-2012./ Instrucións acceso alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño 2011-2012.
 • RESUMO 26/05/2011
  xoves 26 de maio de 2011

  RESUMO 26/05/2011
  Currículo do ciclo formativo de grao medio de Técnico en electromecánica de vehículos automóbiles
 • RESUMO 25/05/2011
  mércores 25 de maio de 2011

  RESUMO 25/05/2011
  Prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas en universidades españolas e estranxeiras./ Procedemento avaliación de diagnóstico das competencias básicas en EP e ESO nos centros do exterior, 2010-2011.
 • RESUMO 24/05/2011
  martes 24 de maio de 2011

  RESUMO 24/05/2011
  Axudas a ANPAs para actividades complementarias e extraescolares./ UDC: Plan de estudos graduado/a en Enxeñaría de Obras Públicas; Tecnoloxía da Enxeñaría Civil; Enfermaría./ UDC: Corrección de erros, probas para praza de socorrista./ Axudas para cursos de inmersión en lingua inglesa organizados pola UIMP./ Axudas para actividades estatais de formación permanente do profesorado durante o ano 2011./ Bolsas para programa intensivo de inmersión lingüístca en inglés en España.
 • RESUMO 23/05/2011
  luns 23 de maio de 2011

  RESUMO 23/05/2011
  Currrículo do ciclo formativo de grao superior en dirección de servios en restauración./ Currículo ciclo formativo de grao medio en Estética e Beleza; en Acuicultura; en Eletromecánica de Maquinaria./ Axudas "Campus de profundización científica" para estudantes de 4º da ESO./ Cuotas e prezos públicos nos centros docentes españois no estranxeiro./ Subvencións da modalidade B do Subprograma de estancias de mobilidade de investigadores.
 • RESUMO 21/05/2011 E 22/05/2011
  sábado 21 de maio de 2011

  RESUMO 21/05/2011 E 22/05/2011
  Umbrais de renda e patrimonio familiar, contías das bolsas e axudas do Ministerio de Educación, curso 2011-2012.
 • RESUMO 20/05/2011
  venres 20 de maio de 2011

  RESUMO 20/05/2011
  Regúlanse as seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos./ Programa CUALE nos CPI, IES e CIFP./ Centros plurilingües e novas incorporacións./ Regulamento das persoas auxiliares de conversa./ Convocatoria premios extraordinarios de bacharelato 2010-2011./ Axudas complementarias Erasmus e Suíza./ Reintegro individual gastos por asistencia a actividades de formación.
 • RESUMO 19/05/2011
  xoves 19 de maio de 2011

  RESUMO 19/05/2011
  Currículo do ciclo formativo de grao superior en dirección de cociña./ Corrección de erros: convocatoria prazas nos centros residencias da Coruña, Ourense e Vigo para ensinanzas postobrigatorias non universitarias./ Modifícase a autorización do centro privado San José da Guía, de Vigo./ Instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas de Grao en Conservación e Restauración de Bens Culturais, 2011-2012./ Corrección erros nas axudas destinadas á realización de proxectos de innovación aplicada e transferencia do coñecemento na FP do SE.
 • RESUMO 18/05/2011
  mércores 18 de maio de 2011

  RESUMO 18/05/2011
  UDC: convocatoria de probas selectivas para praza de técnico I+D./ Título de Técnico Superior en Xestión Forestal e do Medio Natural.
 • RESUMO 17/05/2011
  martes 17 de maio de 2011

  RESUMO 17/05/2011
  Título de Técnico en Cultivos Acuícola; en Estética e Beleza./ Actualización das condicións para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao./ Corrección erros na convocatoria axudas nas "Rutas Científicas" durante o curso 2011-2012.
 • RESUMO 16/05/2011
  luns 16 de maio de 2011

  RESUMO 16/05/2011
  Resolución DEFINITIVA do CONCURSO DE TRASLADOS DE CENTROS DE EDUCACIÓN E PROMOCIÓN DE ADULTOS./ UDC: Plan de estudos de graduado/a en Fisioterapia./ Listas definitivas ASESORES TÉCNICOS NO EXTERIOR./ Listas definitivas PERSOAL DOCENTE NO EXTERIOR./ Concesión no 2011 do distintivo de calidade Sello Escuela 2.0./ UIMYP: subvencións para a asistencia ás actividades académicas durante o curso 2011.
 • RESUMO 14/05/2011 E 15/05/2011
  sábado 14 de maio de 2011

  RESUMO 14/05/2011 E 15/05/2011
  UDC: corrección erros pola que se convocan probas selectivas para a provisión de praza de Técnico I+D
 • RESUMO 13/05/2011
  venres 13 de maio de 2011

  RESUMO 13/05/2011
  Acreditación titoras prácticum do máster en PES, FP e Idiomas./ Instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas de grao en Arte Dramática; en ensinanzas de grao en Deseño; en ensinanzas de grao en música; en ensinanzas artísticas superiores, sen ter o título de bacharelato./ Concurso de méritos entre docentes para postos en prazas sometidas a convenio ou programas específicos da CEOU./ Modificación o cálculo da nota media que debe figurar nas credenciais de convalidación e homologación de estudos e títulos estranxeiros co bacharelato español./ Concesión axudas do programa de Formación de Profesorado Universitario, no marco do Estatuto do persoal investigador en formación./ Crédito para o Plan de redución do abandono temperá da educación./ Axudas "leer para aprender", 2011./ Distribución crédito do plan PROA.
 • RESUMO 12/05/2011
  xoves 12 de maio de 2011

  RESUMO 12/05/2011
  Cambio de denominación do CPI de Maside (Ourense)./ Convocatoria de prazas nos centros residencias docentes de Coruña, Ourense e Vigo para cursar estudos postobrigatorios non universitarios./ Axudas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo./ Modifícase a autorización do centro privado Campelo Caixanova, Poio (Pontevedra)./ Modifícase a autorización do centro privado Caixanova, Vigo (Pontevedra)./ UDC: Plan de estudos de graduado/a en Arquitectura./ Convocatoria de bolsas para a aula de verán "Ortega e Gasset" na UIMP./ Subvencións para a mobilidade de estudantes universitarios Séneca./ UDC: Plan de estudos de Graduado/a en Enxeñaría de Obras Públicas
 • RESUMO 11/05/2011
  mércores 11 de maio de 2011

  RESUMO 11/05/2011
  Corrección: decreto de FORMACIÓN PERMANENTE do profesorado./ Modificación do Consello Social da UVI./ Corrección: parámetros de ponderación probas de acceso á universidade./ Convocatoria PROBAS para a obtención do título de GRADUADO EN ESO para maiores de 18 anos./ UDC: plan de estudos de graduado/a en Enxeñaría de Obras Públicas e en Arquitectura Naval./ Carácter oficial de títulos universitarios de Doutor, Grao e Máster./ UDC: convocatoria prazas de corpos docentes universitarios./ UDC: corrección nas probas dunha praza de socorrista./ Axudas de mobilidade posdoutoral no estranxeiro./ UDC: Plan de estudos de graduado en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil e de Enfermaría.
 • RESUMO 10/05/2011
  martes 10 de maio de 2011

  RESUMO 10/05/2011
  Decreto que establece o ROC dos CIFP./ Nomeamento dos membros da CIUG e parámetros de ponderación das materias da fase específica da proba de acceso á universidade de bacharelato e FP, para o acceso ás ensinanzas de grao 2011-2012./ UDC: Plan de estudos graduado/a Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática, Enxeñaría Eléctrica./ UDC: probas para a praza de xefe de taller e técnico superior en técnicas instrumentais de análise./ Modificación na delegación de competencias do Ministerio de Educación.
 • RESUMO 09/05/2011
  luns 9 de maio de 2011

  RESUMO 09/05/2011
  UDC: Plan de estudos graduado/a Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque, Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais, Técnico Superior en Química, Técnico Superior en Teleformación./ Establecemento de varias cualificacións profesionias de FP./ Adxudicación de subvencións da Modalidade A do Subprograma de estancias de mobilidade de profesores e investigadores españois en centros estranxeiros de ensino superior e investigación.
 • RESUMO 07/05/2011 E 08/05/2011
  sábado 7 de maio de 2011

  RESUMO 07/05/2011 E 08/05/2011
  Establecemento de varias cualificacións profesionais da FP
 • RESUMO 06/05/2011
  venres 6 de maio de 2011

  RESUMO 06/05/2011
  Decreto de FORMACIÓN PERMANENTE do profesorado./ UDC: Plan de estudos de graduado/a en Enxeñaría Mariña e Enxeñaría Mecánica./ Puntuacións provisionais listas interinidades de fagot, gaita galega, piano, violonvello./ Corrección de erros ás puntuacións provisionais listas interinidades anteriores./ UDC: probas selectivas praza de secretario técnico da área de informática.
 • RESUMO 05/05/2011
  xoves 5 de maio de 2011

  RESUMO 05/05/2011
  UDC: Plan de estudos de graduado/a en Enxéñaría Náutica e Transporte Marítimo./ UDC: Probas selectivas praza de documentalista./ UDC: probas selectivas para a provisión de praza de Técnico Especialista da Unidade Técnica de Calidade.
 • RESUMO 04/05/2011
  mércores 4 de maio de 2011

  RESUMO 04/05/2011
  Destacan a elevada inserción laboral despois dos ciclos formativos
 • RESUMO 03/05/2011
  martes 3 de maio de 2011

  RESUMO 03/05/2011
  CCOO cuestiona a eficacia da reforma laboral e reclaman outro marco financieiro./ O reitorado é cousa de homes.
 • RESUMO 02/05/2011
  luns 2 de maio de 2011

  RESUMO 02/05/2011
  USC: corrección erros Plan de estudos de grao en Óptica e Optometría./ USC e UDC: Plan de estudos de Máster en Computación de Altas Prestación./ Relación de candidatos seleccionados e reserva para as bolsas de investigación, ofrecidas pola Embaixada de Francia durante o ano 2011./ Acordo para a realización do curso Aula de Verán "Ortega e Gasset"
 • RESUMO 30/04/2011 E 01/05/2011
  domingo 1 de maio de 2011

  RESUMO 30/04/2011 E 01/05/2011
  FAPACEL esixe que os centros concertados acollan nenos con necesidades específicas.
 • RESUMO 29/04/2011
  venres 29 de abril de 2011

  RESUMO 29/04/2011
  Corrección de erros: OPOS ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de MESTRES./ Resolución provisional do cambio de destino e reingresos por resultas por profesorado de institutos técnicos de ensinanzas medias que se van extinguir./ UDC: probas selectivas para a provisión de praza de Técnico Superior en Comunicación./ Axudas para as "Rutas Científicas" 2011-2012.
 • RESUMO 28/04/2011
  xoves 28 de abril de 2011

  RESUMO 28/04/2011
  UDC: se corrixen os erros nas probas selectivas para a provisión de dúas prazas de técnico especialista en medios audiovisuais./ UDC: se convocan probas selectivas, polo sistema de promoción interna e polo sistema de acceso libre, para a provisión dunha praza de técnico especialista./ UDC: se convocan probas selectivas praza de Técnico I+D./ Convocatoria prazas profesorado en seccións bilingües de español en Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia y Turquía, 2011-2012./ Corrección erros realización proba título de Enfermeiro Especialista en Enfermería do Traballo./ Corrección erros Premios Nacionais á Excelencia no Rendemento Académico Universitario 2008-2009.
 • RESUMO 27/04/2011
  mércores 27 de abril de 2011

  RESUMO 27/04/2011
  Convocatoria nova adscrición á Rede Abalar 2011-2012./ UDC: probas selectivas praza de técnico de grao medio en relacións internacionais./ Axudas proxectos de innovación aplicada e transferencia do coñecemento na FP do sistema educativo./ Convocatoria premios "Irene: La paz empieza en casa", para 2011./ Convocatoria subvencións mobilidade estudantes universitarios Séneca 2011-2012.
 • RESUMO 26/04/2011
  martes 26 de abril de 2011

  RESUMO 26/04/2011
  Procedemento de ACREDITACIÓN DE COMPETENCIA EN IDIOMAS do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos./ Asesores e avaliadores para o proceso de acreditación de competencias./ UDC: probas praza de técnico de grao medio en normalización lingüística./ UDC: probas prazas de técnico especialista en actividades culturais./ Axudas actividades das Asociacións de alumnos 2010-2011./ Renovación das bolsas para Máster en Universidades de EEUU 2010-2011./ Se modifica a concesión dos premios "Irene: la paz empieza en casa" 2010.
 • RESUMO 25/04/2011
  luns 25 de abril de 2011

  RESUMO 25/04/2011
  Axudas consolidación de unidades de investigación do SUG, ano 2011./ Asesores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais./ Corrección de erros: OPOSICIÓNS profesorado de artes plásticas e deseño e de mestres./ Convocatoria prazas profesorado visitante en IES e centros de FP de Alemania, 2011-2012./ Subvencións a Centros Escolares promotores da actividade física e o deporte, ano 2011./ MUFACE: axudas para ADQUISICIÓN DE VIVENDA polos mutualistas, ano 2011.
 • RESUMO 23/04/2011 E 24/04/2011
  sábado 23 de abril de 2011

  RESUMO 23/04/2011 E 24/04/2011
  Corrección: axudas para bolsas e contratos de Formación de Profesorado Universitario do Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de Investigación.
 • RESUMO 22/04/2011
  venres 22 de abril de 2011

  RESUMO 22/04/2011
  Currículo dos ciclos inicial e final de grao medio, correspondentes ao título de Técnico Deportivo en Espeleoloxía./ UDC: probas selectivas para a provisión de praza de Xefe de Obradoiro.
 • RESUMO 21/04/2011
  xoves 21 de abril de 2011

  RESUMO 21/04/2011
  III Edición dos Premios Nacionais de Educación "Vicente Ferrer"./ USC: Plan de estudos do Máster en Computación de Altas Prestacións.
 • RESUMO 20/04/2011
  mércores 20 de abril de 2011

  RESUMO 20/04/2011
  UDC: probas selectivas praza de Técnico Superior en Técnicas Instrumentais de Análise, praza de Técnico de Grao Medio en Relacións Internacionais, praza de Documentalista, praza de Secretario Técnico da Área de Informática, praza de Técnico Superior en Teleformación, praza de Técnico Superior en Química.
 • RESUMO 19/04/2011
  martes 19 de abril de 2011

  RESUMO 19/04/2011
  Convocatoria do CONCURSO para a provisión de postos de traballo vacantes do GRUPO V de PERSOAL LABORAL da Xunta de Galicia./ Puntuacións provisionais do baremo no corpo de PTFP: equipos electrónicos e operacións e equipos de elaboración de produtos alimentarios./ Puntuacións definitivas do baremo de: fagot, gaita galega, instrumentos de corda pulsada do Renacemento e do Barroco, piano e violoncello.
 • RESUMO 18/04/2011
  luns 18 de abril de 2011

  RESUMO 18/04/2011
  Corrección de erros: OPOSICIÓNS DOCENTES 2011./ UDC: se corrixen erros nas probas selectivas para a provisión de prazas de Técnico de Grao Medio en Normalización Lingüística./ Delegación de competencias en materia de Clases Pasivas./ UDC: Plan de estudo de graduado/a en Arquitectura Naval, Arquitectura, Fisioterapia, Enxeñaría Eléctrica...
 • RESUMO 16/04/2011 e 17/04/2011
  sábado 16 de abril de 2011

  RESUMO 16/04/2011 e 17/04/2011
  UDC: corrección erros nas opos para a provisión de prazas de Técnico Especialista en Medios Audiovisuais./ UDC: convocatoria opos para a provisión de prazas de Técnico Especialista en Actividades Culturais./ USC: plan de estudos de Graduado en Enxeñaría Civil.
 • RESUMO 15/04/2011
  venres 15 de abril de 2011

  RESUMO 15/04/2011
  UDC: praza de socorrista e prazas na escala de xestión./ ACSUG: resolucións relativas aos expedientes do complemento de recoñecemento ao labor docente e ao complemento de recoñecemento ao labor investigador./ ACSUG: resolución relativa ao expediente do complemento de recoñecemento polos cargos de xestión./ Creación da Comisión Interministerial para o seguimento e avaliación do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral./ Convocatoria Premio "Marta Mata" á calidade dos centros educativos para o ano 2011./ Adxudicación subvencións da Modalidade A do Subprograma de estancias de mobilidade de profesores e investigadores españois en centros estranxeiros de ensino superior e investigación./ Adxudicación subvencións da Modalidade A do Subprograma de estancias de mobilidade de profesores e investigadores españois en centros estranxeiros de ensino superior e investigación.
 • RESUMO 14/04/2011
  xoves 14 de abril de 2011

  RESUMO 14/04/2011
  Beneficiarios de reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario durante o ano 2010./ II CONVENIO COLECTIVO para o PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR da UDC, USC e UVI./ USC: Plan de estudos de graduado/a en Enxeñaría Civil./ UDC: adxudicación definitiva do concurso de méritos entre persoal funcionario de administración e servizos./ USC: contratación de persoal laboral fixo en técnico superior de publicacións./ Título de Técnico Superior en: Educación e control ambiental, Enerxías Renovables, Proxectos de obra civil, Conformado por Moldeo de metais e polímeros.
 • RESUMO 13/04/2011
  mércores 13 de abril de 2011

  RESUMO 13/04/2011
  Inclusión da escola de música municipal de Xove (Lugo), no Rexistro de Escolas de Música e Danza de Galicia./ UDC: concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios./ UVI: concurso público de acceso a corpos docentes universitarios./ Corrección de erros do RD polo que se aproba a OPE 2011./ Axudas para o "Campus Científicos de Verán" para alumnos de ESO e Bacharelato, 2011./
 • RESUMO 12/04/2011
  martes 12 de abril de 2011

  RESUMO 12/04/2011
  Axudas a centros privados concertados para a atención ao ACNEAE./ Subvencións Programa de apertura de centros fóra do horario lectivo 2011./ RESOLUCIÓN PROVISIONAL CONCURSO DE TRASLADOS entre funcionarios docentes dos corpos de catedráticos e PES.../ Galicia: convocatoria opos Artes Plásticas e Deseño e de Mestres./ Bolsas de apoio e colaboración para postgraduados en posesión do "Máster interuniversitario en diplomacia e relacións internacionais".
 • RESUMO 11/04/2011
  luns 11 de abril de 2011

  RESUMO 11/04/2011
  Regúlase a extinción das ensinanzas de bacharelato en varios CIFP./ Convocatoria de OPOSICIÓNS 2011 de acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades./ UVI: corrección erros concurso de acceso á prazas docentes./ Subvencións Modalidade A do Subprograma de estancias de mobilidade de profesores e investigadores estranxeiros en centros españois./ Subvencións da Modalidade B do Subprograma de estancias de mobilidade de profesores e investigadores estranxeiros en centros españois./ Axudas para actividades de recuperación e utilización educativa de pobos abandoados.
 • RESUMO 09/04/2011 e 10/04/2011
  sábado 9 de abril de 2011

  RESUMO 09/04/2011 e 10/04/2011
  Cese e nomeamento de Conselleiros titulares e Conselleiros substitutos do Consello Escolar do Estado, polo grupo de pais de alumnos./ UDC: convócanse probas selectivas para a provisión de praza de Socorrista.
 • RESUMO 08/04/2011
  venres 8 de abril de 2011

  RESUMO 08/04/2011
  CCOO reuniu máis de cen delegados e delegadas nunha concentración diante da Consellería de Educación POLO MANTEMENTO DOS CADROS DE PERSOAL: NON AOS RECORTES DE TRASLADOS E OPOSICIÓNS.
 • RESUMO 07/04/2011
  xoves 7 de abril de 2011

  RESUMO 07/04/2011
  Convocatoria de axudas para financiar actividades das ANPAs de centros de E.E., ano 2011./ Bases para a concesión das axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3 e os PAI dependentes de corporacións locais./ Varios Títulos Académicos e as súas EEMM./ Acordo polo que se designan os membros das comisións de acreditación nacional./ Axudas do "Programa de Inmersión Lingüística" a alumnos de 6º de EP e 2º ESO, outono de 2011.
 • RESUMO 06/04/2011
  mércores 6 de abril de 2011

  RESUMO 06/04/2011
  REGULAMENTO ORGÁNICO das ESCOLAS DE ARTE E SUPERIORES DE DESEÑO de Galicia./ Premios ao profesorado por contidos educativos dixitais./ Resolúción bolsas para máster universitario./ Bases concurso de 6 bolsas de formación no Centro Ramón Piñeiro./ UVI: corrección plan de estudos de Graduado/a en Relacións Laborais e Recursos Humanos.
 • RESUMO 05/04/2011
  martes 5 de abril de 2011

  RESUMO 05/04/2011
  Corrección de erros: axudas económicas para compensar gastor dos accidentes de tráfico./ Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios 2011-2012./ Convocatoria de bolsas de formación de tecnólogos e persoal de apoio á investigación, bolsas de prácticas para os recentemente titulados en especialidades agrarias, forestais.../ Convocatoria de prazas para itinerarios formativos do programa PALE e outras actividades en linguas estranxeiras, 2011./ Datas límite de preinscripción listas de admitidos e de inicio do período de matriculación nas universidades públicas./ Premios X Certame Universitario "Arquímedes", de Introduccíon á Investigación Científica.
 • RESUMO 04/04/2011
  luns 4 de abril de 2011

  RESUMO 04/04/2011
  Regúlanse as probas de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e o proceso de admisión ás tres universidades do SUG./ OPE das prazas de persoal funcionario da Administración de Galicial, 2011./ OPE das prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na LOE, de Galicia 2011./ Convocatoria do concurso nacional de boas prácticas para o impulso e mellora da convivencia 2010-2011./ Adxudicación de subvencións da modalidade A do Subprograma de estancias de mobilidade de profesorado e investigadores españois en centros estranxeiros de ensino superior e investigación.
 • RESUMO 02/04/2011 E 03/04/2011
  sábado 2 de abril de 2011

  RESUMO 02/04/2011 E 03/04/2011
  A docencia de Mediciña chegará aos tres campus.
 • RESUMO 01/04/2011
  venres 1 de abril de 2011

  RESUMO 01/04/2011
  Composición do xurado premios extraordinarios de FP grao superior 2009-2010./ Litación para a adquisición de ordenadores portátiles, armarios de carga, rede wi-fi, do proxecto Abalar./ Convocatoria premios XXIV Cerame "Xóvenes Investigadores" para 2011./ Convocatoria concurso nacional de boas prácticas para a dinamización e innovacion das bibliotecas dos centros escolares para o ano 2011.
 • RESUMO 31/03/2011
  xoves 31 de marzo de 2011

  RESUMO 31/03/2011
  ADXUDICACIÓN PROVISIONAL de destinos do CONCURSO DE TRASLADOS de mestres./ Subvencións para a mobilidade de alumnos en ensinanzas universitarias oficiais de máster para o curso académico 2010-2011.
 • RESUMO 30/03/2011
  mércores 30 de marzo de 2011

  RESUMO 30/03/2011
  Convocatoria de axudas destinadas a promover agrupacións de centros educativos para a realización e posta en práctica de proxectos comúns.
 • RESUMO 29/03/2011
  martes 29 de marzo de 2011

  RESUMO 29/03/2011
  Cambio de denominación do IES A Piringalla, Lugo./ AXUDAS gastor por ACCIDENTES DE TRÁFICO en función docente ou inspectora./ UVI: concurso de acceso a prazas docentes universitarias./ Convocatoria de subvencións a empresas circenses para a poboación itinerante en idade de escolarización 2011-2012./ Convocatoria subvencións a OOSS pola súa representatividade.
 • RESUMO 28/03/2011
  luns 28 de marzo de 2011

  RESUMO 28/03/2011
  Modifícase a autorización do centro privado Santo Cristo, de Ourense./ Modifícase a autorización do centro privado Jorge Juan, de Narón (A Coruña)./ Convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral./ Cese e nomeamento de Conselleiros titulares do Consello Escolar do Estado, polo grupo de representantes das organizacións empresariais.
 • RESUMO 26/03/2011 E 27/03/2011
  sábado 26 de marzo de 2011

  RESUMO 26/03/2011 E 27/03/2011
  Convocatoria para o ano 2011 as axudas correspondentes ao Programa Campus de Excelencia Internacional.
 • RESUMO 25/03/2011
  venres 25 de marzo de 2011

  RESUMO 25/03/2011
  Convocatoria do proceso de ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS adquiridas a través da experiencia laboral./ USC: Plan de estudos do máster universitario en Renovación Urbana e Rehabilitación; en Arqueoloxía e Ciencias de Antigüidade./ Convocatoria do CONCURSO DE MÉRITOS PARA A SELECCIÓN DA DIRECCIÓN dos centros docentes públicos./ UDC: probas selectivas prazas de Técnico Especialista en Deseño Gráfico./ Axudas destinadas a fomentar á acción sindical no ámbito do ensino privado sostido total ou parcialmente con fondos públicos./ Convocatoria de bolsas de verán para estudantes universitarios dos últimos cursos de titulacións superiores ou de ciclo largo para a súa formación na investigación astrofísica./ Convocatoria de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral,en Galicia.
 • RESUMO 23/03/2011
  mércores 23 de marzo de 2011

  RESUMO 23/03/2011
  UDC: probas selectivas para o ingreso na escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos, polo sistema de promoción interna./ UDC: probas selectivas, polo sistema de promoción interna e de quenda libre, praza de secretario técnico de centros tecnolóxicos.
 • RESUMO 22/03/2011
  martes 22 de marzo de 2011

  RESUMO 22/03/2011
  Corrección de erros: subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega./ UDC: probas selectivas praza de T.S. en parámetros ambientais, pola quenda libre./ UDC: dúas prazas de técnico especialista en medios audiovisuais./ Carácter oficial de determinados títulos universitarios de Doutor e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos./ UDC: concurso de acceso a prazas docentes.
 • RESUMO 21/03/2011
  luns 21 de marzo de 2011

  RESUMO 21/03/2011
  Nomeamento de Antón Costa Rico como membro do Consello Escolar de Galicia./ USC: orzamento para 2011./ UDC: probas selectivas praza de especialista de correos./ Acordo para o recoñecemento de complementos retributivos ao profesorado vinculados á realización de actividades de formación./ Acordo sobre recoñecemento de actividades de formación do profesorado.
 • RESUMO 19 e 20 de marzo de 2011
  domingo 20 de marzo de 2011

  RESUMO 19 e 20 de marzo de 2011
  Preto de 14000 persoas inscribíronse nas probas de acceso a...
 • RESUMO 18/03/2011
  venres 18 de marzo de 2011

  RESUMO 18/03/2011
  Modifícase a autorización do centro privado Lar, Mos (Pontevedra)./ Puntuacións provisionais interinades fagot, gaita galega, piano, violoncello.../ UDC: probas selectivas praza de técnico superior do CUFIE./ UDC: probas selectivas praza de Técnico Especialista da Oficiña de Cooperación e Voluntariado.
 • RESUMO 17/03/2011
  xoves 17 de marzo de 2011

  RESUMO 17/03/2011
  USC: Plan de estudos do máster universitario en Enxeñaría Industrial./ Ampliación prazo solicitudes de préstamos para estudos de posgrao de máster e de doutorado./ Axudas concedidas para ACNEAE 2010-2011./ Concesión do distintivo de calidade Sello Escola 2.0./ Delegación de competencias do Ministerio de Educación./ Regúlanse os aspectos curriculares, os requisitos xerais e os efectos das actividades de formación deportiva según RD 1363/2007./ Convócanse os Premios Nacionais de Bacharelato, 2009-2010./ Concesión subvencións para a mobilidade de estudantes universitarios "Séneca" 2010-2011./ Convocatoria subvencións a entidades privadas sen fins de lucro para a realización de actuacións dirixidas á atención do ACNEEAE e a compensación de desigualdades 2011-2012.
 • RESUMO 16/03/2011
  mércores 16 de marzo de 2011

  RESUMO 16/03/2011
  Corrección de erros: prazas xuvenís na Campaña de verán 2011./ Corrección de erros: procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0.3 dependentes da Consellería de Traballo, curso 2011/2012./ USC: Plan de estudo de varios títulos de Graduado/a./ Establécese o carácter oficial de determinados títulos universitarios de Doutor, de Grao e de Máster./ Cese e nomeamento de membros da Comisión Nacional Avaliadora da Actividade Investigadora./ UDC: probas selectivas praza de Secretario Técnico de centros tecnolóxicos./ USC: plans de estudo de varios máster.
 • RESUMO 15/03/2011
  martes 15 de marzo de 2011

  RESUMO 15/03/2011
  Corrección: confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica, ano 2011./ Convocatoria dos premios extraordinarios de FP de grao superior, 2009-2010./ Corrección Lei de Orzamentos de Galicia./ Cese e nomeamento de Conselleiros titulares e Conselleiros substitutos do Consello Escolar do Estado, polo grupo de Pais de alumnos./ USC: Plan de estudos de graduado/a en Veterinaria, Traballo Social e Dereito./ UDC: probas selectivas para praza de condutor.
 • RESUMO 14/03/2011
  luns 14 de marzo de 2011

  RESUMO 14/03/2011
  Orde pola que se establecen equivalencias cos títulos de Graduado en ESO e de Bacharelato regulados na LOE./ Apróbanse as listas provisionais de admitidos e excluídos do concurso de méritos de postos de asesores técnicos no exterior./ Apróbanse as listas provisionais de admitidos e excluídos do concurso de méritos de postos docentes no exterior./ Corrección: axudas para estancias breves en España e no estranxeiro a persoal investigador en formación do programa nacional de formación de profesorado universitario.
 • RESUMO 12/03/2011 E 13/03/2011
  domingo 13 de marzo de 2011

  RESUMO 12/03/2011 E 13/03/2011
  Lei orgánica 4/2011 complementaria da LES./ Concesión traslado temporal a un centro no estranxeiro a persoal investigador en formación, do programa de formación de profesorado universitario.
 • RESUMO 11/03/2011
  venres 11 de marzo de 2011

  RESUMO 11/03/2011
  Autorización PCPI no centro privado Agarimo de Arteixo./ Se modifica a autorización do centro privado Caixa Galicia do concello da Coruña./ Se autoriza a inclusión da Escola de Música Municipal de Meaño no rexistro de Escolas de Música e Danza./ Bases subvencións ás entidades locais de Galciai para a promoción do uso da lingua galega./ Axudas para actividades en linguas estranxeiras no 2011 para alumnado dos centros públicos./ Axudas de mobilidade posdoutoral no estranxeiro./ USC: Plan de estudos de Máster en Enxeñería Industrial.
 • RESUMO 10/03/2011
  xoves 10 de marzo de 2011

  RESUMO 10/03/2011
  Corrección convocatoria probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior, 2011./ Recoñécese a Escola Rural de Tempo Libre como escola de tempo libre./ USC: plan de estudos de máster./ UDC: Praza de técnico superior en calidade vacante na RPT de persoal laboral./ Convocatoria premios 2011, para accións dirixidas ao alumnado con NEE e para compensar desigualdades en educación.
 • RESUMO 09/03/2011
  mércores 9 de marzo de 2011

  RESUMO 09/03/2011
  Procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 curso 2011-2012./ USC: varios plans de estudo de Graduado/a./ UDC: probas selectivas dunha praza de técnico superior en instrumentación analítica./ Prazo de renovación, reserva, preinscrición e matrícula de usuarios/as das escolas infantís 2011-2012./ UDC: probas selectivas praza de Especialista de Correos - de Técnico Superior en Parámetros Ambientais - de Técnico Especialista en Medios.
 • RESUMO 08/03/2011
  martes 8 de marzo de 2011

  RESUMO 08/03/2011
  USC: Orzamentos exercicio 2011./ Puntuacións definitivas interinidades de relixión no nivel da ESO e bacharelato./ Axudas individuais para a participación en actividades de formación do profesorado./ Resolución provisional Premios Nacionais á Excelencia no Rendemento Académico Universitario curso 2008-2009./ Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para a educación de persoas adultas./ Subvencións a fundación dependentes de partidos políticos para a educación de persoas adultas.
 • RESUMO 07/03/2011
  luns 7 de marzo de 2011

  RESUMO 07/03/2011
  Sorteo da letra para o proceso de admisión de alumnos niveis obrigatorios de ensino./ Prazas xuvenís Campaña de verán 2011./ USC: plans de estudo de varios máster./ UDC: probas selectivas praza Técnico Superior do CUFIE./ UDC: probas selectivas prazas de Conductor./ Resolución axudas adquisición de libros de texto, 2010-2011./ Convocatoria Premios Miguel Hernández, edición 2011./
 • RESUMO 05/03/2011 E 06/03/2011
  sábado 5 de marzo de 2011

  RESUMO 05/03/2011 E 06/03/2011
  Lei de Economía Sostible
 • RESUMO 04/03/2011
  venres 4 de marzo de 2011

  RESUMO 04/03/2011
  USC: Plan de estudos de diferentes másters./ RD que establece 12 cualificacións de Actividades Físicas e Deportivas.
 • RESUMO 03/03/2011
  xoves 3 de marzo de 2011

  RESUMO 03/03/2011
  USC: Plan de estudos de distintos Máters./ Axudas destinadas ás ANPAs./
 • RESUMO 02/03/2011
  mércores 2 de marzo de 2011

  RESUMO 02/03/2011
  Corrección plan de estudos graduado/a en Galego-Portugués./ Vacantes provisorias dos corpos de PES, FP, EEAA, EOI e nas sedes da Inspección Educativa, 2011-2012./ UDC: concurso de méritos./ USC: postos de persoal funcionario de administración e servizos./ Currículo do ciclo formativo de Grao Medio de Técnico en Instalacións de Producción de Calor e Frigoríficas e de Climatización./ UDC: convocatoria persoal de administración e servizos.
 • RESUMO 01/03/2011
  martes 1 de marzo de 2011

  RESUMO 01/03/2011
  Autorización funcionamento do Centro Universitario da Defensa da Escola Naval Militar de Marín, adscrito á Universidade de Vigo./ Axudas dirixidas a conservatorios e escolas de música non dependentes da CEOU./ Convocatoria de probas extraordinarias para a obtención do título de graduado en ESO para persoas integradas nas Forzas Armadas./ Corrección de erros: festas laborais de carácter local 2011./ UDC: probas selectivas para praza de Técnico Superior en Instrumentación Analítica.
 • RESUMO 28/02/2011
  luns 28 de febreiro de 2011

  RESUMO 28/02/2011
  Axudas alumnado de estudos universitarios e de EEAASS: cursos de lingua alemana ou francesa no estranxeiro, verán 2011./ Axudas alumnado Grao Superior de FP, de Artes Plásticas e Deseño e de Ensinanzas Deportivas: cursos lingua alemana ou francesa, verán 2011./ Axudas para cursos de lingua francesa en Francia, xullo 2011./ Axudas para titulados no Master de PES, FP e Ensinanzas de Idiomas, para Mestres e a estudantes de Maxisterio: cursos de lingua inglesa no estranxeiro./ Axudas xóvenes entre 16 e 30 anos: cursos de lingua inglesa no verán de 2011./ Centros beneficiarios das axudas Programa de inmersión lingüística, outono 2010./ Bolsas para programas intensivos de inmersión lingüística en España./ Bolsas da Embaixada de Francia para investigación dun mes no ano 2011./ Alumnos gañadores dos premios nas Olimpiadas de Matemáticas, Física, Química e EUSO de 2010./ Subvencións para a mobilidade de profesores visitantes en ensinanzas universitarias oficiais de máster 2010-2011./
 • RESUMO 26/02/2011 E 27/02/2011
  sábado 26 de febreiro de 2011

  RESUMO 26/02/2011 E 27/02/2011
  Unha reforma mellorable, pero que da estabilidade ao sistema.
 • RESUMO 25/02/2011
  venres 25 de febreiro de 2011

  RESUMO 25/02/2011
  UVI: Suprímese, créase e modifícase a denominación de centros universitarios./ USC: título de graduado/a en Óptica e Optometría./ USC: título de graduado/a en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural./ VACANTES PROVISIONAIS DO CONCURSO DE TRASLADOS DE MESTRES./ Corrección de erros no prazo para solicitar interinidades en distintas especialidades./ Subvencións ás ONGs para proxectos de cooperación, incluidos os de educación para o desenvolvemento en España, ano 2011./ Axudas concedidas para iniciativas de I+D+i e Transferencia de Coñecemento a través do Programa INNOCAMPUS, ano 2010.
 • RESUMO 24/02/2011
  xoves 24 de febreiro de 2011

  RESUMO 24/02/2011
  UDC: concurso de acceso a prazas docentes./ Carácter oficial de títulos universitarios de Doutor, Grao e Máster./ FP: establecemento de dez cualificacións profesionais da Familia Profesional Artes e Artesanías.
 • RESUMO 23/02/2011
  mércores 23 de febreiro de 2011

  RESUMO 23/02/2011
  A Consellería de Educación convocará "probablemente" o vindeiro a mes a mesa de oposicións./ CCOO pide máis emprego e de maior calidada para a muller no Día pola igualdade salarial.
 • RESUMO 22/02/2011
  martes 22 de febreiro de 2011

  RESUMO 22/02/2011
  Axudas ANPAs para actividades complementarias e extraescolares./ UDC: Plan de estudos graduado/a en Enxeñería de Edificación./ Sorteo comisión dunha praza do Corpo de Catedráticos de Universidade./ Fanse públicos os números de rexistro de persoal de profesores pertencentes aos corpos docentes universitarios./ Convocatoria XXVII Premios "Francisco Giner de los Ríos" á mellora da calidade educativa./ Corrección proxectos para a cooperación interuniversitaria con Brasil./ USC: varios Plans de estudo de graduado/a
 • RESUMO 21/02/2011
  luns 21 de febreiro de 2011

  RESUMO 21/02/2011
  Toxo: a acción dos sindicatos na negociación das pensións evitou graves danos nos dereitos sociais.
 • RESUMO 19/02/2011 E 20/02/2011
  sábado 19 de febreiro de 2011

  RESUMO 19/02/2011 E 20/02/2011
  Cese de dona Mercedes Chacón Delgado como Directora Xeral de Formación e Orientación Universitaria./ Nomeamento de dona Mercedes Chacón Delgado como Directora Xeral de Atención, Participación e Empreabilidade de Estudantes Universitarios./ Amplíase o prazo de resolución da convocatoria de prazas de estancias profesionais en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido e Suiza, para docentes no curso 2010-2011.
 • RESUMO 18/02/2011
  venres 18 de febreiro de 2011

  RESUMO 18/02/2011
  Cesamento e nomeamento de membros do Consello Escolar de Galicia./ UDC: plan de estudos de graduado ou graduada en Educación Infantil./ Tribunal de probas de acceso a ciclos formativos de grao superior de FP para militares de tropa e mariñeiría de Galicia, ano 2011./ Sete cualifiacións profesionais novas na Familia de Electricidade e Electrónica no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais./ UDC: concurso de acceso a praza de corpos docentes universitarios.
 • RESUMO 17/02/2011
  xoves 17 de febreiro de 2011

  RESUMO 17/02/2011
  Puntuacións definitivas do baremo para interinidades de docencia de relixión no nivel de ESO./ Establecemento de varias cualificacións profesionais no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.
 • RESUMO 16/02/2011
  mércores 16 de febreiro de 2011

  RESUMO 16/02/2011
  Corrección: bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas do Programa Isidro Parga Pondal./ Terceiras anualidades das axudas para a consolidación de unidades de investigación do SUG, ano 2009./ APERTURA PRAZAS INTERINIDADES: fagot, gaita galega, instrumentos de corda pulsada, piano e violoncello, equipamentos electrónicos, equipamentos de elaboración de produtos alimentarios./ UDC: plan de estudos de Graduado/a en Inxeñería de Edificación.
 • RESUMO 15/02/2011
  martes 15 de febreiro de 2011

  RESUMO 15/02/2011
  Composición do tribunal das probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e superior de FP, para o ano 2011./ Convocatoria especial de probas de acceso a ciclos formativos de grao superior de FP para militares de tropa e mariñeiría de Galicia, ano 2011./ Modificación de destino definitivo de funcionarios do corpo de mestres./ Modificación de destino definitivo de persoal funcionario docente do corpo de profesores de ensino secundario./ Cese membro da Conferencia Xeral de Política Universitaria./ Cese vocal do Consello de Universidades./ Desígnase vocal do Consello de Universidades.
 • RESUMO 14/02/2011
  luns 14 de febreiro de 2011

  RESUMO 14/02/2011
  Corrección Lei de orzamentos de Galicia./ UVI: supresión, creación e modificación da denominación de centros universitarios./ Inclusión da Escola de Música Municipal de Abegondo (A Coruña) no rexistro de Escolas de Música e Danza de Galicia./ Concesión de axudas en especie de material didáctico aos lectorados de español en universidades estranxeiras 2010/2011./ Convenio con Galicia para o Plan de apoio á implantación da LOE, 2010./ Concesión axuda de mobilidade de estudantes en ensinanzas universitarias oficiais de máster 2008-2009./ Convocatoria para o 2011 das axudas de promoción educativa no exterior do programa de educación.
 • RESUMO 12/02/2011 E 13/02/2011
  sábado 12 de febreiro de 2011

  RESUMO 12/02/2011 E 13/02/2011
  Cese e nomeamento de Conselleiros titulares e substitutos do Consello Escolar do Estado, polo grupo de representantes da Administración Educativa do Estado./ Ampliación do prazo para a presentación de solicitudes á concesión dunha Mención á Excelencia aos programas de doutorado das universidades españolas.
 • RESUMO 11/02/2011
  venres 11 de febreiro de 2011

  RESUMO 11/02/2011
  Cambio de denominación do CEIP Sergio Mascareñas de Xinzo de Limia (Ourense)./ Se autoriza a posta en funcionamento da Escola de Negocios Caixanova, centro adscrito á UVI./ Procedemento de recoñecemento das formacións de entrenadores deportivos na modalidade de deportes de inverno./ Procedemento de recoñecemento das formacións de entrenadores deportivos nas modalidades de fútbol y fútbol sala./ Modificación na resolución do concurso de méritos para a provisión de postos vacantes de asesores técnicos no exterior./ Convócanse os Premios "Educación e Seguridade no Contorno Escolar" 2010-2011.
 • RESUMO 10/02/2011
  xoves 10 de febreiro de 2011

  RESUMO 10/02/2011
  Convocatoria das probas do CELGA 1, 2, 3 e 4 no ano 2011./ USC: 1º exercicio praza técnico especialista en actividades deportivas desta universidade./ RD que regula as ensinanzas oficiais de doutorado./ Lei de Orzamentos Xerais de Galicia 2011./ Axudas para o Programa de Inmersión Lingüística en colonias de vacacións para o verán 2011.
 • RESUMO 09/02/2011
  mércores 9 de febreiro de 2011

  RESUMO 09/02/2011
  Axudas para actividades complementarias e extraescolares organizadas polas ANPAs./ Prezos de venda ao público de diversas publicacións da CEOU./ Publicación do FAS 2010./ UDC: probas selectivas prazas de técnico de grao medio en normalización lingüística./ Convocatoria dos premios para o VI Concurso de Grupos de Teatro Clásico Grecolatino, no ensino secundario, 2010-2011.
 • RESUMO 08/02/2011
  martes 8 de febreiro de 2011

  RESUMO 08/02/2011
  UDC: Plan de estudos Graduado/a en Educación Infantil
 • RESUMO 07/02/2011
  luns 7 de febreiro de 2011

  RESUMO 07/02/2011
  Subvencións a ANPAs para actividades complementarias e extraescolares./ Prórroga colaboración entre SERGAS y MUFACE para a prestación en zonas rurais de determinados servizos sanitarios.
 • RESUMO 05/02/2011 E 06/02/2011
  sábado 5 de febreiro de 2011

  RESUMO 05/02/2011 E 06/02/2011
  CCOO critica a que a Orde de acreditación de idomas permita a "perversión do concurso de traslados" ante a posibilidade de cubrir prazas nos centros en comisión de servizos./ Unha análise dos presupostos, elaborada polo gabinete de estudos de FECCOO, establece unha perda de 2000 millóns en Educación.
 • RESUMO 04/02/2011
  venres 4 de febreiro de 2011

  RESUMO 04/02/2011
  Concesión axudas cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas ANPAs dos centros públicos non universitarios, 2010-2011./ Concesión bolsas de apoio e colaboración na rede exterior do Estado./ Convocatoria axudas para bolsas e contratos do Programa "Salvador de Madariaga" no Instituto Universitario Europeo de Florencia./ Corrección de erros: concesión bolsas de formación en distintos campos educativos./ Addenda ao Convenio de colaboración con Galicia, para o financiamento de prazas públicas do primeiro ciclo de EI no marco do Plan Educa3. Ano 2010.
 • RESUMO 03/02/2011
  xoves 3 de febreiro de 2011

  RESUMO 03/02/2011
  Estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia./ Convócanse axudas para participar en "Aulas da Natureza" entre o 1 de xullo e o 14 de agosto de 2011.
 • RESUMO 02/02/2011
  mércores 2 de febreiro de 2011

  RESUMO 02/02/2011
  Cambio de denominación do centro público de educación e promoción de adultos da Lama (Pontevedra)./ Título de Técnico en Instalacións de Producción de Calor./ Título de Técnico en Instalacións Frigoríficas e de Climatización./ Probas para obter o certificado de especialidade de patrón profesional de embarcacións de recreo./ Convenio con Galicia para incrementar a oferta de prazas nas EOI e impulsar o coñecemento do inglés entre os xóvenes./ Concesión de bolsas pra postgraduados para o ano 2011, convocadas por Acordo do Consello de 21 de setembro de 2010.
 • RESUMO 01/02/2011
  martes 1 de febreiro de 2011

  RESUMO 01/02/2011
  Subvencións concedidas ás ANPAs para programas de actividades complementarias e extraescolares que teñan como fin facilitar a conciliación da vida familiar e laboral./ USC: Concurso de acceso a prazas docentes universitarias.
 • RESUMO 31/01/2011
  luns 31 de xaneiro de 2011

  RESUMO 31/01/2011
  Corrección de erros: concesión de premios ás memorias dos proxectos de educación para o consumo na escola./ Corrección: se prorroga a permanencia en centros docentes no exterior a funcionarios docentes seleccionados por concursos de méritos.
 • RESUMO 29/01/2011 E 30/01/2011
  sábado 29 de xaneiro de 2011

  RESUMO 29/01/2011 E 30/01/2011
  O Consello Escolar tumba o borrador do anteproxecto de Lei de.../ O Supremo nega a un vigués obxetar á Cidadanía...
 • RESUMO 28/01/2011
  venres 28 de xaneiro de 2011

  RESUMO 28/01/2011
  Listaxe definitiva cobertura temporal de prazas de persoal laboral da Xunta de Galicia polo Decreto 37/2006./ UVI: Plan de estudos de Graduado/a en Educación Primaria, Educación Infantil e outros.
 • RESUMO 27/01/2011
  xoves 27 de xaneiro de 2011

  RESUMO 27/01/2011
  Corrección de erros: servizos esenciais da folga do 27 de xaneiro./ Puntuacións provisionais interinidades de relixión na ESO e Bacharelato nos centros docentes públicos./ Corrección: normas reguladoras da subvención para financiar o Centro Internacional de Estudios Superiores do Español./ Beneficiarios axudas e premicos do presuposto 18.11.324N.482./ Concesión das axudas predoutorais de formación de persoal investigador na súa convocatoria 2010.
 • RESUMO 26/01/2011
  mércores 26 de xaneiro de 2011

  RESUMO 26/01/2011
  Puntuacións definitivas interinidades no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidades de danza española, danza clásica e danza contemporánea.
 • RESUMO 25/01/2011
  martes 25 de xaneiro de 2011

  RESUMO 25/01/2011
  Normas para garantir os servizos esenciais durante a folga do 27 de xaneiro de 2011./ Orzamento da Universidade da Coruña, exercicio 2011.
 • RESUMO 24/01/2011
  luns 24 de xaneiro de 2011

  RESUMO 24/01/2011
  Concesión dos premios de ESO ao esforzo e á superación persoal, 2009-2010./ Concesión dos premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico, 2009-2010./ USC: Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para cubrir unha praza da categoría profesional de cociñeiro, grupo IV.1./ Convocatoria de axudas para bolsas e contratos de Formación de Profesorado Universitario no marco do Plan Nacional de Investigación Científica, 2008-2011.
 • RESUMO 22/01/2011 E 23/01/2011
  sábado 22 de xaneiro de 2011

  RESUMO 22/01/2011 E 23/01/2011
  Corrección de erros Orde que regula as ensinanzas complementarias de Lingua e Cultura españolas para alumnos españois residentes no exterior./ USC: concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios.
 • RESUMO 21/01/2011
  venres 21 de xaneiro de 2011

  RESUMO 21/01/2011
  Instrucións sobre a confección de nóminas do persoal da Adm. autonómia, ano 2011./ USC: concurso de acceso a prazas vinculadas de corpos docentes universitarios./
 • RESUMO 20/01/2011
  xoves 20 de xaneiro de 2011

  RESUMO 20/01/2011
  Resolución das axudas económicas para compensar gastos derivados dos accidentes de tráfico de persoal en función docente ou inspectora.(DOG 8 marzo 2010). / Convocatoira probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de FP, ano 2011. / Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.
 • RESUMO 19/01/2011
  mércores 19 de xaneiro de 2011

  RESUMO 19/01/2011
  ROC dos CONSERVATORIOS elementais e profesionais de MÚSICA E DE DANZA de Galicia./ Resolución convocatoria de axudas a centros concertados para a contratación de auxiliares de conversación./ Cursos de CELGA1, CELGA2, CELGA3 e CELGA4, ano 2011.
 • RESUMO 18/01/2011
  martes 18 de xaneiro de 2011

  RESUMO 18/01/2011
  Modificación da composición do Consello Social da USC./ Subvencións proxectos de fomento do uso do galego dos centros privados non universitarios, 2010-2011./ Acordo Plan de Finanzamento do SUG 2011-2015./ Modificación da convocatoria de listas de profesorado colaborador para impartir os cursos de galego./ Formalización dun contrato para a vixianza da saúde do persoal non docente./ Festas laborais de carácter local 2011./ UVI: Corrección erros concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios.
 • RESUMO 17/01/2011
  luns 17 de xaneiro de 2011

  RESUMO 17/01/2011
  Desertos os Premios Extraordinarios de Bacharelato, 2009/2010./ Premios Nacionais de FP de Grao Superior 2008/2009.
 • RESUMO 15/01/2011 E 16/01/2011
  sábado 15 de xaneiro de 2011

  RESUMO 15/01/2011 E 16/01/2011
  Xunta e investigadores Parga Pondal achegan posturas.
 • RESUMO 14/01/2011
  venres 14 de xaneiro de 2011

  RESUMO 14/01/2011
  Convocatoria cursos linguaxe administrativa e CELGA./ Acordo que establece o carácter oficial de determinados títulos de Grao.
 • RESUMO 13/01/2011
  xoves 13 de xaneiro de 2011

  RESUMO 13/01/2011
  Contratación xestión do servizo de comedor do CEIP Graxal (Cambre) e do CEIP Isaac Díaz Pardo (A Coruña)./ Bolsas de formación en documentación e publicacións./ Bolsas en avaliación e estadística educativa./ Bolsas de formación en distintos campos educativos./ Concesión subvencións a empresas circenses para a atención educativa á poboación itinerante en idade de escolarización obrigatoria durante o curso 2010-2011.
 • RESUMO 12/01/2011
  mércores 12 de xaneiro de 2011

  RESUMO 12/01/2011
  USC: contratación persoal laboral fixo na categoría profesional de técnico superior de información./ Criterios de distribución do crédito presupuestario para accións dirixidas a disminuir as desigualdades en materia educativa./ Criterios de distribución dos créditos presupuestarios 2010-2011 do programa Escola 2.0.
 • RESUMO 11/01/2011
  martes 11 de xaneiro de 2011

  RESUMO 11/01/2011
  Convocatoria do Subprograma estancias de mobilidade posdoutoral en centros estranxeiros do Programa Nacional de Mobilidade de Recursos Humans de Investigación 2008-2011.
 • RESUMO 10/01/2011
  luns 10 de xaneiro de 2011

  RESUMO 10/01/2011
  Addenda Convenio con Galicia financiación libros de texto e material didáctico 2010-2011./ Compensación subvencións Modalidade B estancias de mobilidade de profesores e investigadores estranxeiros en centros españois./ Compensación mobilidade no estranxeiro "José Castillejo" para xóvenes doutores./ Compensación para bolsas de estudios de Máster en Universidades de EE.UU./ Compensación subvencións Modalidade A estancias de mobilidade de profesores e investigadores estranxeiros en centros españois.
 • RESUMO 08/01/2011 E 09/01/2011
  sábado 8 de xaneiro de 2011

  RESUMO 08/01/2011 E 09/01/2011
  Corrección erros RD que modifica os certificados de profesionalidade./ Convocatoria de bolsas "Salvador de Madariaga" en Florencia./ Anticipos axudas mobilidade posdoutoral en centros estranxeiros./ Anticipos axudas Formación de Profesorado Universitario.
 • RESUMO 07/01/2011
  venres 7 de xaneiro de 2011

  RESUMO 07/01/2011
  Modificación RPT V Convenio do persoal laboral./ Convocatoria de lectorados MAES-AECID en universidades estranxeiras 2011-2012./ Compensacións económicas entidades colaboradoras axudas mobilidades profesores visitantes e estudantes programas de doutorado con Mención de Calidade./ Compensacións económicas entidades colaboradoras axudas mobilidade profesores visitantes e estudantes de máster por universidades francesas e españolas./ Subvencións mobilidade alumnos de máster 2010-2011.
 • RESUMO 06/01/2011
  xoves 6 de xaneiro de 2011

  RESUMO 06/01/2011
  Modificación axudas índividuais asistencia a actividades de formación do profesorado.
 • RESUMO 05/01/2011
  mércores 5 de xaneiro de 2011

  RESUMO 05/01/2011
  Concesión PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO 2009-2010./ Convocatoria axudas formación de adultos 2011./ AEAT: modelo 145./ Concesión premios IX Certame Universitario "Arquímedes".
 • RESUMO 04/01/2011
  martes 4 de xaneiro de 2011

  RESUMO 04/01/2011
  Bolsas de apoio a titulados superiores en tarefas de investigación no Centro de Investigación de Lourizán, 2011./ Modificación axudas para bolsas de Formación de Profesorado Universitario./ Beneficiarios axudas alumnos en niveles no universitarios no exterios, 2010-2011./ Compensación económicas pola xestión das axudas para estancias de mobilidade posdoutoral en centros estranxeiros./ Compensación económicas ás entidades colaboradoras da Formación de Profesorado Universitario./ Concesión premios XXIII "Xóvenes Investigadores" 2010./ Convocatoria Mención cara a Excelencia aos programas de doutorado das universidades españolas./ Concesión "Premios IRENE: a paz comeza en casa", 2010./ Modificación subvencións "Séneca" 2010-2011./ Modificación subvencións mobilidades estudantes "Séneca" 2010-2011./ Adxudicación subvencións Modalidade B "José Castillejo"./ Concesión Premios á Calidade dos Materiais Didácticos 8ª edición.
 • RESUMO 03/01/2011
  luns 3 de xaneiro de 2011

  RESUMO 03/01/2011
  Autorización PCPI en centros privados./ Compensación ás universidades dos prezos públicos a alumnos becarios 2009-2010./ Compensación ás universidades públicas dos prezos públicos a estudantes de familias numerosas de tres fillos 2009-2010.
 • RESUMO 31/12/2010 AO 02/01/2011
  venres 31 de decembro de 2010

  RESUMO 31/12/2010 AO 02/01/2011
  AVALIACIÓN DAS DIRECCIÓNS dos centros docentes públicos./ Corrección da adxudicación definitiva de destinos provisionais 2010-2011./ UVI: admitidos e 1º exercicio na escala de axudantes de arquivos./ RD DE CLASES PASIVAS 2011./ RD do ESTATUTO DO ESTUDANTE UNIVERSITARIO./ Modificación dos certificados de profesionalidade./ SMI 2011./ Ampliación prazo de xustificación axudas formación permanente profesorado 2010./ Subvencións para a mobilidade de profesores visitantes en ensinanzas universitarias oficiais de máster 2010-2011.
 • RESUMO 30/12/2010
  xoves 30 de decembro de 2010

  RESUMO 30/12/2010
  Lei de orzamentos xerais de Galicia 2011./ Modelo de autoliquidación das taxas./ Adxudicación de subvencións da Modalidade A do Subprograma de estancias de mobilidade de profesores españois en centros estranxeiros de ensino superior e investigación.
 • RESUMO 29/12/2010
  mércores 29 de decembro de 2010

  RESUMO 29/12/2010
  Convocatoria XUBILACIÓN LOE 2011./ Convocatoria obtención da avaliación previa á contratación de profesorado no SUG./ Convocatoria obtención do informe previo á contratación excepcional de profesorado colaborador no SUG./ Condicións de formación inicial do profesorado dos centros privados na ESO e Bacharelato./ Alumnos beneficiarios das axudas de "Aulas da Natureza", verán 2010.
 • RESUMO 28/12/2010
  martes 28 de decembro de 2010

  RESUMO 28/12/2010
  Corrección da adxudicación das axudas para a consolidación de unidades de investigación do SUG de I+D+i./ Adxudicación das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo./ Concesión dos PREMIOS Á INNOVACIÓN EDUCATIVA para o profesorado de centros de ensino non universitario./ Composición das COMISIÓNS DITAMINADORAS DOS CONCURSOS DE TRASLADOS entre funcionarios docentes./
 • RESUMO 27/12/2010
  luns 27 de decembro de 2010

  RESUMO 27/12/2010
  Convocatoria de axudas para o ano 2010 do Programa I3./ Adxudicación axudas prórrogas Isidro Parga Pondal, María Barbeito e ISabel Barreto./ Resultado da avaliación intermedia das axudas para a consolidación de unidades de investigación do SUG./ Cursos de formación continua para empregados públicos de Galicia./ UVI: concurso prazas de profesorado contratado doutor./ UVI: Concurso de acceso a prazas docentes universitarios./ Alumnos beneficiarios das axudas do Programa de Inmersión Lingüística,verán 2010./ Resolución concurso dinamización e innovación de bibliotecas, ano 2010./ Concesión Premio Marta Mata á calidade dos centros educativos, ano 2010./ Concesión axudas predoctorales de formación de persoal investigador, ano 2010.
 • RESUMO 24/12/2010 A 26/12/2010
  venres 24 de decembro de 2010

  RESUMO 24/12/2010 A 26/12/2010
  UVI: Concurso de acceso a corpos docentes./ Contratación xestión do comedor do CEIP Portofaro (Cambre)./ Corrección erros convocatoria concurso de méritos postos de persoal docente no exterior./ Addenda ao Convenio con Galicia do programa Escola 2.0., ano 2001.
 • RESUMO 23/12/2010
  xoves 23 de decembro de 2010

  RESUMO 23/12/2010
  Modificada a autorización do centro privado de EE Amicos (Ribeira)./ Convocatoria de bolsas de nova adxudicación para estudos de máster no SUG./ Desígnase o órgano estatístico sectorial da CEOU./ LEI 39/2010 de PRESUPOSTOS XERAIS DO ESTADO PARA O 2011.
 • RESUMO 22/12/2010
  mércores 22 de decembro de 2010

  RESUMO 22/12/2010
  A XUNTA FIXA O OBXECTIVO DE DESTINAR A UNIVERSIDADES O 1% DO PIB NO 2015
 • RESUMO 21/12/2010
  martes 21 de decembro de 2010

  RESUMO 21/12/2010
  Campaña de VIXIANCIA DA SAÚDE para o persoal non docente da CEOU./ UDC: Concurso de acceso a prazas docentes universitarias./ Contas anuais da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía do exercicio 2009./ Concesión "Premios INJUVE para teses doctorais" no ano 2010.
 • RESUMO 20/12/2010
  luns 20 de decembro de 2010

  RESUMO 20/12/2010
  Concesión de premios aos mellores carteis, fotografías... de "Os dereitos das persoas consumidoras"./ Concesión de premios ás memorias dos proxectos de educación para o consumo na escola./ USC: publícase a OPE de persoal de administración e servizos para o 2010./ Cese e nomeamento de Conselleiros titulares e Conselleiras substitutas do Consello Escolar do Estado, polo grupo das organizacións sindicais.
 • RESUMO 18/12/2010 E 19/12/2010
  sábado 18 de decembro de 2010

  RESUMO 18/12/2010 E 19/12/2010
  Regúlanse os préstamos universitarios para estudos de pjosgrao de máster e doutorado./ Axudas para estancias en España e no estranxeiro a persoal investigador en formación./ AXUDAS ECONÓMICAS INDIVIDUAIS PARA ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE FORMACIÓN./ Tarifas dos servizos ou actividades en museos.
 • RESUMO 17/12/2010
  venres 17 de decembro de 2010

  RESUMO 17/12/2010
  Contido da fase específica da proba de acceso á universidade para os que teñan o título de T.S. de F.P., de T.S. de artes plásticas e deseño ou de técnico deportivo superior e equivalentes./ Adxudicados os premios "Sello Europeo para as iniciativas innovadoras no ensino e o aprendizaxe das linguas 2010".
 • RESUMO 16/12/2010
  xoves 16 de decembro de 2010

  RESUMO 16/12/2010
  Adxudicación axudas consolidación unidades de investigación competitivas do sistema galego de I+D+i./ Cambio de denominación do CEIP de Cangas./ Convocatoria axudas complementarias para Erasmus e de Suíza, 2010-2011./ Resolución do 22 de novembro que establece o carácter oficial de títulos universitarios de Doctor, Grao e Máster./ Acordo que designa os membros das comisións de acreditación nacional de Universidades./ UDC: concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios.
 • RESUMO 15/12/2010
  mércores 15 de decembro de 2010

  RESUMO 15/12/2010
  Cada Universidade terá que asinar coa Consellería de Educación un contrato programa individualizado cos obxectivos de mellora.
 • RESUMO 14/12/2010
  martes 14 de decembro de 2010

  RESUMO 14/12/2010
  AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO nos centros educativos curso 2010-2011./ Beneficiarios de axudas para cursos de lingua inglesa (entre 16 e 30 anos) durante o verán de 2010./ Concesión premios a materiais educativos en soporte electrónico, aptos para uso e difusión en Internet.
 • RESUMO 13/12/2010
  luns 13 de decembro de 2010

  RESUMO 13/12/2010
  MUFACE: actualización modelos das situacións de IT, risco durante o embarazo e durante a lactancia no Réxime Especial da S.S.dos funcionarios civís./ CONCURSO DE MÉRITOS PARA POSTOS DE ASESORES TÉCNICOS NO EXTERIOR./ Concesión axudas para becas e contratos no marco do Estatuto do persoal investigador en formación.
 • RESUMO 11/12/2010 E 12/12/2010
  sábado 11 de decembro de 2010

  RESUMO 11/12/2010 E 12/12/2010
  Regúlanse os aspectos curriculares e requisitos xerais das actividades de formación deportiva aos que se refire a disp.adicional 1ª do RD 1363/2007./ CONVOCATORIA CONCURSO DE MÉRITOS PARA POSTOS DE PERSOAL DOCENTE NO EXTERIOR./ Resolución axudas Modalidade C Programa ARCE.
 • RESUMO 10/12/2010
  venres 10 de decembro de 2010

  RESUMO 10/12/2010
  Axudas complementarias do Programa de mobilidade Erasmus e de Suíza para universitarios, curso 2010/2011./ Corrección erros nas aportacións complementarias ás Universidades para o desenvolvemento do Programa "Erasmus".
 • RESUMO 09/12/2010
  xoves 9 de decembro de 2010

  RESUMO 09/12/2010
  Corrección catálogos infantil e primaria./ Resolución de axudas dirixidas a conservatorios e escolas de música non dependentes da CEOU./ Apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión no nivel de ESO e bacharelato nos centros docentes públicos./ UIMP: Precios por servizos académicos universitarios conducentes ao posgrao 2010-2011./ Concurso para adxudicación de beca de Licenciado en Socioloxía 2011.
 • RESUMO 08/12/2010
  mércores 8 de decembro de 2010

  RESUMO 08/12/2010
  Convocatoria de prazas para auxiliares de conversación de lingua española en centros docentes de Australia, Austria, Bélgica.../ Convocatoria de prazas para profesores visitantes en centros escolares dos EEUU e Canadá, para o curso académico 2011-2012.
 • RESUMO 07/12/2010
  martes 7 de decembro de 2010

  RESUMO 07/12/2010
  Resolución premios Fin de Carreira 2010./ Resolución axudas financiamento dos xuros de préstamos ao alumnado universitario galego 2008/09 ou 2009/10./ Novo campo relativo á transferencia de coñecemento e innovación./ Corrección convocatoria premios do XXIII Certame "Xóvenes Investigadores" 2010.
 • RESUMO 06/12/2010
  luns 6 de decembro de 2010

  RESUMO 06/12/2010
  Orde pola que se crea a Comisión de Estadística do Ministerio de Educación./ Prórroga permanencia en postos de asesores técnicos e de persoal docente na Consellería de Educación de Australia./ Alumnado universitario, de EEAASS, de Grao Superior de FP, de Artes Plásticas e Deseño e de Ensinanzas Deportivas, beneficiarios das axudas cursos de lingua alemana ou francesa no estranxeiro durante o verán de 2010./ Premios a centros docentes con accións dirixidas ao alumnado que presenta NEE e accións de compensación de desigualdades./ UNED: modificación na delegación de competencias
 • RESUMO 04/12/2010 E 05/12/2010
  sábado 4 de decembro de 2010

  RESUMO 04/12/2010 E 05/12/2010
  Corrección de erros Orde EDU/3010/2010, de 5 de novembro, pola que se modifica a Orde EDU/2253/2010, de 7 de xullo.
 • RESUMO 03/12/2010
  venres 3 de decembro de 2010

  RESUMO 03/12/2010
  CONCURSO DE MÉRITOS PARA EOE./ USC: Deserta a praza de enxeñeiro industrial do grupo I./ Regulamento ensinanzas complementarias de Lingua e Cultura españolas para alumnos españois residentes no exterior./ Prazo de presentación de solicitudes de avaliación investigadora á Comisión Nacional Avaliadora da Actividade Investigadora./ Mestres e alumnos do título de Mestre beneficiarios das axudas para cursos de lingua inglesa no estranxeiro./ Axudas complementarias Programa Campus de Excelencia Internacional, 2010./ Corrección subvencións mobilidade de estudiantes "Séneca" 2010/2011.
 • RESUMO 02/12/2010
  xoves 2 de decembro de 2010

  RESUMO 02/12/2010
  Premio á mellor memoria científica no VIII Certame Universitario "Arquímedes"./ Resolución do concurso nacional de boas prácticas para o impulso e mellora da convivencia, curso 2009-2010.
 • RESUMO 01/12/2010
  mércores 1 de decembro de 2010

  RESUMO 01/12/2010
  LISTAS PROVISIONAS PERSOAL LABORAL DECRETO 37/2006 DO 2 DE MARZO./ Corrección na Orde pola que se convoca concurso de traslados entre profesorado de relixión./ UVI: 2º concurso público para a elaboración de listas de agarda e a contratación de persoal docente no curso académico 2010-2011./ Incorporación e cese de Conselleiros titulares do Consello Escolar do Estado, polo grupo dos Presidentes dos Consellos Escolares de ámbito autonómico e polo grupo de alumnos.
 • RESUMO 30/11/2010
  martes 30 de novembro de 2010

  RESUMO 30/11/2010
  Subvención á Fundación Comillas para financiar o Centro Internacional de Estudos Superiores de Español./ Axudas para a realización de actividades estatais de formación permanente do profesorado durante o ano 2010, por asociacións e institucións sen ánimo de lucro.
 • RESUMO 29/11/2010
  luns 29 de novembro de 2010

  RESUMO 29/11/2010
  LISTAXES DEFINITIVAS DO FONDO DE ACCIÓN SOCIAL do exercicio 2009./ UVI: concluído o proceso selectivo de acceso á categoría de técnico especialista de análise instrumental
 • RESUMO 27/11/2010 E 28/11/2010
  sábado 27 de novembro de 2010

  RESUMO 27/11/2010 E 28/11/2010
  Corrección Orde pola que se prorroga a permanencia en centros docentes no exterior a funcionarios docentes.
 • RESUMO 26/11/2010
  venres 26 de novembro de 2010

  RESUMO 26/11/2010
  Resolución axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo./ ACSUG: convocatoria para solicitar a avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento polos cargos de xestión./ Corrección de erros: concurso de traslados entre profesorado de relixión./ USC: listaxe provisional praza técnico especialista en actividades deportivas, grupo III./ USC: listaxe provisional praza da categoría profesional de cociñeiro, grupo IV 1./ Aportación complementaria aos Centros do EEES para estudiantes de Universidades, Institucións de Ensino Superior e de Ciclos Formativos de Grao Superior participantes no programa Erasmus.
 • RESUMO 25/11/2010
  xoves 25 de novembro de 2010

  RESUMO 25/11/2010
  Publicado o acordo entre a CEOU e as OOSS do ensino privado concertado sobre a paga por antigüidade./ Corrección de erros ao concurso de EPAPU./ Concesión de axudas programa ARCE.
 • RESUMO 24/11/2010
  mércores 24 de novembro de 2010

  RESUMO 24/11/2010
  Currículo do ciclo formativo de grao medio en xestión administrativa./ Centros autorizados no curso 2010-2011 para participar no Cuale, nos CPI, IES e CIFP de Galicia./ Centros autorizados no curso 2010-2011 para participar no Plan de seccións bilingües en centros públicos./ Nomeamento do Director do Gabinete do Secretario de Estado de Educación e FP./ Concesión do premio á mellor memoria científica no XXII Certame "Xóvenes Investigadores" 2009.
 • RESUMO 23/11/2010
  martes 23 de novembro de 2010

  RESUMO 23/11/2010
  Corrección na Orde do 8 de novembro de concurso de traslados./ Galicia: publicidade ao seu concurso de traslados./ Modificación das subvencións para estancias de mobilidade posdoutoral en centros no estranxeiro convocadas por Orde EDU/2934/2009, de 24 de outubro.
 • RESUMO 20/11/2010 e 21/11/2010
  domingo 21 de novembro de 2010

  RESUMO 20/11/2010 e 21/11/2010
  Convocatoria dos premios do IX Certame Universitario "Arquímedes", de Introdución á Investigación Científica./ Convocatoria dos premios para estudantes de Danza Clásica correspondentes ao ano 2010./ Procedemento para a concesión de subvencións a OOSS representativas do persoal funcionario dos centros públicos de ensino non universitario.
 • RESUMO 19/11/2010
  venres 19 de novembro de 2010

  RESUMO 19/11/2010
  Currículo do ciclo formativo de grao medio en Produción Agroecolóxica./ REGULAMENTO ORGÁNICO DAS EOI./ Corrección: centros e postos de especial dificultade./ Corrección: adxudicación definitiva de destinos provisonais 2010-2011./ Puntuacións provisiónais baremo para interinidades de danza española, danza clásica e danza contemporánea.
 • RESUMO 18/11/2010
  xoves 18 de novembro de 2010

  RESUMO 18/11/2010
  Creación do Foro para a inclusión Educativa do Alumnado con Discapacidade: competencias, estrutura e réxime de funcionamento./ Convocatoria de axudas para participar en cursos de inmersión en lingua inglesa organizados pola UIMP.
 • RESUMO 17/11/2010
  mércores 17 de novembro de 2010

  RESUMO 17/11/2010
  Se autoriza a implantación de ensinanzas universitarias oficiais nas universidades do SUG para o curso 2010-2011./ Puntuacións definitivas e relación de excluídos do baremo para solicitar prazas de interinidades como profesores de EOI, especialidade de árabe.
 • RESUMO 16/11/2010
  martes 16 de novembro de 2010

  RESUMO 16/11/2010
  CONCURSO DE TRASLADOS entre CATEDRÁTICOS, PES, EOI, EEMM e AAEE, ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO, PTFP, MESTRES e INSPECTORES.
 • RESUMO 15/11/2010
  luns 15 de novembro de 2010

  RESUMO 15/11/2010
  Ampliación prazo xustificación gastos fomento do uso do galego./ Autorización centros plurilingües./ Modificación RPT profesorado de relixión./ CONCURSO DE TRASLADOS EPAPU./ Cambio de destino profesores especiais de institutos técnicos de ensinanzas medis a extinguir./ CONCURSO DE TRASLADOS PROFESORADO RELIXIÓN./ Corrección erros adxudicación destino provisional PES./ Distribución crédito gratuidade 2º ciclo E.I.
 • RESUMO 13/11/2010 e 14/11/2010
  sábado 13 de novembro de 2010

  RESUMO 13/11/2010 e 14/11/2010
  Titulares de prensa
 • RESUMO 12/11/2010
  venres 12 de novembro de 2010

  RESUMO 12/11/2010
  USC: estima solicitudes de modificación de denominación de prazas de profesorado universitario./ UVI: Plan de estudos da titulación de grao en Tradución e Interpretación, Linguas Estranxeiras, Estudos de Galego e Español, Enxeñería Informática./ Resolución 18/10/2010 polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos universitarios de Doutor e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.
 • RESUMO 11/11/2010
  xoves 11 de novembro de 2010

  RESUMO 11/11/2010
  ORDENACIÓN DA FP INICIAL POLO RÉXIME PARA AS PERSOAS ADULTAS NAS MODALIDADES A DISTANCIA E SEMIPRESENCIAL./ UVI: Plan de estudos da titulación de grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos, Fisioterapia, Enfermería, Xeografía e Historia./ USC: Corrección erro contrato técnico xestor de sistemas, especialidades xestión web./ Currículo do ciclo formativo de Grao Superior en Desenvolvemento de Aplicacións Web, Diseño en Fabricación Mecánica, en Proxectos de Edificación, en Sistemas Electrotécnicos e Automatizados./ Acordo polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos de Grao.
 • RESUMO 10/11/2010
  mércores 10 de novembro de 2010

  RESUMO 10/11/2010
  Nova modificación da composición do Consello Social da UVI./ Modificación da autorización da Escola familiar Agraria Fonteboa (Coristanco)./ UVI: Plan de estudos das titulacións de grao en Dirección e Xestión Pública, Bioloxía, Ciencias do Mar, Química./ Currículo do ciclo formativo de Grao Medio en Xardinería e Floristería./ Currículo dos ciclos formativos de Grao Superior en Dirección de Cociña, Dirección de Servizos en Restauración, Diseño e Produción de Calzado e Complementos.
 • RESUMO 09/11/2010
  martes 9 de novembro de 2010

  RESUMO 09/11/2010
  Plan xeral de actuación da Inspección Educativa, 2010-2011. / UVI: Plan de estudos grao en Educación Primaria, Ciencias da Actividade Física e do Deporte, Comunicación Audiovisual e Publicidade e Relacións Públicas. / UDC: composición do tribunal que xulgará as probas selectivas para o ingreso na escala auxiliar. / Currículo do ciclo formativo de Grao medio en Carpintería e Moble, en Electromecánica de Vehículos Automóviles, en Fabricación de Produtos Cerámicos. / Fundación Xeral da UIMP: contas anuais 2009.
 • RESUMO 08/11/2010
  luns 8 de novembro de 2010

  RESUMO 08/11/2010
  Currículo do ciclo formativo de grao medio en producción agropecuaria. / Modificación composición Consello Social da UVI. / Actualización oferta modular de adultos, presencial, de ciclos formativos, 2010-2011./ Convocatoria ordinaria avaliación: complemento labor docente e complemento labor investigador. / UVI: Plans de estudos titulacións de grao en Educación Infantil, Traballo Social, Educación Social, Relacións Laborais e Recursos Humanos./ Criterios de distribución territorial de axudas ás Universidades para gastos de xestión./ Contas anuais exercicio 2009 do Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos./ Correción Premios Nacionais de Bacharelato 2008-2009./ Subvencións para a mobilidade de estudantes universitarios "Séneca", 2010-2011.
 • RESUMO 06/11/2010 E 07/11/2010
  domingo 7 de novembro de 2010

  RESUMO 06/11/2010 E 07/11/2010
  Instrucións ás mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da S.S. / Nomeamento de don Mario Bedera Bravo como Secretario de Estado de Educación e Formación Profesional. / UNED: contas anuais correspondentes ao exercicio 2009.
 • RESUMO 05/11/2010
  venres 5 de novembro de 2010

  RESUMO 05/11/2010
  UVI: Plans de estudos de Graduado/a en Turismo, Economía, Administración e Dirección de Empresas e Dereito. / ORDE MARCO CONCURSO DE TRASLADOS DE ÁMBITO ESTATAL. / Erros: subvencións para a mobilidade de estudantes universitarios "Séneca" para o curso 2010/2011.
 • RESUMO 04/11/2010
  xoves 4 de novembro de 2010

  RESUMO 04/11/2010
  Regúlase o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversación. / USC: nomeamento profesores dos corpos docentes. / Contratación persoal laboral fixo técnico xestor de sistemas, especialidade de xestión e outra de programación. / Bolsas de formación nos distintos campos educativos, 2011. / Instrucións programa de dobre titulación Bachiller-Baccalaruréat, curso 2010-2011. / Prórroga año 2010 Convenio con Galicia para o desenvolvemento de actuacións de acollida e integración de persoas inmigrantes así como de reforzo educativo.
 • RESUMO 03/11/2010
  mércores 3 de novembro de 2010

  RESUMO 03/11/2010
  Baixa no Rexistro de Escolas de Música e Danza da escola de música privada Real Sociedade Económica Amigos do País, Santiago. / USC: contratación persoal laboral, técnico especialista de investigación, especialidade de saúde. / Subvencións para financiar medidas de apoio institucional aos sindicatos do sector, representados na Mesa Sectorial de Universidades.
 • RESUMO 02/11/2010
  martes 2 de novembro de 2010

  RESUMO 02/11/2010
  Cambio de denominación do IES Cruceiro Baleares, Culleredo. / Corrección da adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2010/2011. / Corrección da adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2010-2011, entre profesorado dos corpos de ensino secundario. / Corrección da adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2010-2011, entre profesorado dos corpos de ensino secundario, disciplinas referidas á formación profesional específca, profesores técnicos de formación profesional, profesorado de música e artes escénicas, profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño. / USC: concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios. / USC: Modificación do tribunal do proceso selectivo para unha praza da categoría profesional de cociñeiro, grupo IV 1.
 • RESUMO 01/11/2010
  luns 1 de novembro de 2010

  RESUMO 01/11/2010
  UDC: Corrección error concurso de acceso a prazas docentes universitarias. / UIMP: contas anuais do exercicio 2009. / UVI: Plans de estudo de Graduado/a en : Administración e Dirección de Empresas, Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos, Ciencias da Actividade Física e do Deporte, Ciencias do Mar, Comunicación Audiovisual, Dirección e Xestión Pública, Educación Primaria, Educación Social, Enfermería, Estudos de Galego e Español, Fisioterapia, Xeografía e Historia, Inxeñería Informática, Linguas Estranxeiras, Publicidade e Relacións Públicas, Química, Relacións Laborais e Recursos Humanos, Traballo Social, Tradución e Interpretación, Turismo.
 • RESUMO 30/10/2010 e 31/10/2010
  sábado 30 de outubro de 2010

  RESUMO 30/10/2010 e 31/10/2010
  RD 1364/2010 polo que se regula o concurso de traslados de ámbito estatal entre persoal funcionario dos corpos docentes contemplados na LOE. / Acordo sobre distribución ás CCAA, para o ano 2010, do crédito dirixido ao incremento de prazas para o ensino de inglés nas EOI.
 • RESUMO 29/10/2010
  venres 29 de outubro de 2010

  RESUMO 29/10/2010
  Currículo do ciclo formativo de grao medio en instalacións de telecomunicacións. / Oferta de PCPI en centros públicos. / Cese de don Rubén Gutiérrez D'Aster como Director do Gabinete da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional.
 • RESUMO 28/10/2010
  xoves 28 de outubro de 2010

  RESUMO 28/10/2010
  Centros e postos cualificados de especial dificultade. / Composición da comisión de selección dos premios de ESO ao esforzo e á superación persoal, curso 2009-2010. / Composición do tribunal dos premios extraordinarios de bacharelato, curso 2009-2010. / Composición do tribunal dos premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico, curso 2009-2010. / USC: Modificación plan de estudos graduado/a en Física. / Modificación puntuacións definitivas do procedemento de acceso á docencia nos conservatorios superiores de música. / Addenda ao Convenio con Galicia do Plan PROA, 2010. / Subvencións para a mobilidade de profesores en ensinanzas universitarias oficiales de máster conxuntos desenvolvidos por universidades francesas e españolas, 2010.2011.
 • RESUMO 27/10/2010
  mércores 27 de outubro de 2010

  RESUMO 27/10/2010
  Correción criterios e procedemento convenios de colaboración con instituciones titulares en centros extranjeros. / Correción procedemento para a concesión do distintivo de calidade "Sello Escuela 2.0". / Concesión premios Miguel Hernández, edición 2010.
 • RESUMO 26/10/2010
  martes 26 de outubro de 2010

  RESUMO 26/10/2010
  Currículo do ciclo formativo de grao superior en administración de sistema informáticos en rede. / Apertura prazo interinidades: danza española, danza clásica e danza contemporánea. / USC: nomeamento de funcionarios de corpos docentes universitarios
 • RESUMO 25/10/2010
  luns 25 de outubro de 2010

  RESUMO 25/10/2010
  UDC: concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios. / USC: Convocatoria realización do 1º exercicio do proceso selectivo para cubrir unha praza de técnico superior de publicacións, do grupo I. / Cesamento de dona Eva Almunia Badía como Secretaria de Estado de Educación e Formación Profesional. / Subvencións ás ONGs de desenvolvemento para a realización de proxectos de cooperación para o desenvolvemento, incluídos os de Educación para o Desenvolvemento en España, correspondente ao ano 2010. / Addenda ao Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Galicia, para a mellora das bibliotecas escolares, ano 2010. / Achega complementaria aos Centros do EEEE para estudantes de Universidades, IES e de Ciclos Formativos de Grao Superior participantes no programa Erasmus. / Axudas á danza, a lírica e a música, convocadas por Resolución do 20 de abril de 2010. / Axudas predoutorais de formación de persoal investigador na súa convocatoria 2010.
 • RESUMO 23/10/2010 e 24/10/2010
  domingo 24 de outubro de 2010

  RESUMO 23/10/2010 e 24/10/2010
  Convocatoria da oitava edición dos Premios á Calidade dos Materiais Didácticos.
 • RESUMO 22/10/2010
  venres 22 de outubro de 2010

  RESUMO 22/10/2010
  Resolución axudas a centros concertados para a atención ao alumnado con NEAE. / USC: Corrección plan de estudos de máster universitario en Innovación en Seguridade e Tecnoloxía Alimentarias. / Establecemento de cinco cualificacións profesionais correspondentes á Familia Profesional Marítimo-Pesqueira. / Establecemento de tres cualificacións profesionais correspondentes á Familia Profesional Seguridade e Medio. / Establecemento de cinco cualificacións profesionais correspondentes á Familia Profesional Téxtil, Confección e Pel. / Establecemento de cinco cualificacións profesionais correspondentes á Familia Profesional Transporte e Mantemento de Vehículos. / Resolución axudas da convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en universidades estranxeiras para o curso académico 2010/2011. / Concesión de bolsas da convocatoria de bolsas MAEC-AECID para cidadáns españois para o curso académico 2010-2011, Programas I-A e I-B.
 • RESUMO 21/10/2010
  xoves 21 de outubro de 2010

  RESUMO 21/10/2010
  Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en axencias de viaxes e xestión de eventos.
 • RESUMO 20/10/2010
  mércores 20 de outubro de 2010

  RESUMO 20/10/2010
  Convenios de colaboración subscritos pola CEOU no segundo cuadrimestre do ano 2010. / Publicación do convenio de colaboración entre a CEOU e a USC, UDC e UVI para a preparación das propostas de novos plans de estudos. / Prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións como profesores de EOI especialidade de árabe. / Prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia: caracterización e indumentaria, dramaturxia, espazo escénico e técnicas escénicas. / USC: concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios. / USC: modificación do plan de estudos de Graduado en Física.
 • RESUMO 19/10/2010
  martes 19 de outubro de 2010

  RESUMO 19/10/2010
  La Xunta prevé 390 millones de euros para universidades, 5 menos… / PROTESTA EN CURTIS Decenas de padres se encerraron ayer en el instituto «hasta que la Consellería de Educación ponga en marcha de nuevo el primer ciclo de Electricidad». / Los sindicatos acusan a la Xunta de desmantelar el Santiago Apóstol.
 • RESUMO 18/10/2010
  luns 18 de outubro de 2010

  RESUMO 18/10/2010
  Centros para autoavaliación e mellora da calidade da educación curso escolar 2010-2011. / Corrección de erros: adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2010-2011.
 • RESUMO 16/10/2010 e 17/10/2010
  domingo 17 de outubro de 2010

  RESUMO 16/10/2010 e 17/10/2010
  RD polo que crea o Observatorio Universitario de Bolsas, Axudas ao Estudo e Rendemento Académico. / Concédense subvencións Programa de Estudos e Análise, destinadas á mellora da calidade do ensino superior e da actividade do profesorado universitario
 • RESUMO 15/10/2010
  venres 15 de outubro de 2010

  RESUMO 15/10/2010
  Avaliación de diagnóstico na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • RESUMO 14/10/2010
  xoves 14 de outubro de 2010

  RESUMO 14/10/2010
  Se modifica a autorización do centro privado Caixanova, do concello de Ourense. / Se modifica a autorización do centro privado Liceo La Paz, do concello da Coruña.
 • RESUMO 13/10/2010
  mércores 13 de outubro de 2010

  RESUMO 13/10/2010
  Se modifica a autorización do centro privado Santa Apolonia, do concello de Santiago de Compostela (A Coruña). / Se modifica a autorización do centro privado Tomás Barros, do concello da Coruña. / Concurso de traslados para a provisión de postos de traballo de persoal laboral no ámbito do III Convenio Único.
 • RESUMO 12/10/2010
  martes 12 de outubro de 2010

  RESUMO 12/10/2010
  Procedemento para a concesión do distintivo de calidade SELO ESCOLA 2.0.
 • RESUMO 11/10/2010
  luns 11 de outubro de 2010

  RESUMO 11/10/2010
  Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en guía, información e asistencia turísticas. / P lan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de grao en Conservación e Restauración de Bens Culturais na Comunidade Autónoma de Galicia, e se regula o acceso ás ditas ensinanzas. / Plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de grao en arte dramática na Comunidade Autónoma de Galicia, e se regula o acceso ao dito grao. / Convocatoria dos premios de ESO ao esforzo e á superación persoal curso 2009-2010. / Convocatoria dos premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico curso 2009-2010. / UMP: concurso específico para a provisión de posto de traballo. / Axudas para bolsas e contratos do programa de Formación de Profesorado Universitario, no marco do Estatuto do persoal investigador en formación.
 • RESUMO 09/10/2010 e 10/10/2010
  domingo 10 de outubro de 2010

  RESUMO 09/10/2010 e 10/10/2010
  Corrección de erros títulos de Técnico Deportivo en vela con aparello fixo e Técnico Deportivo en vela con aparello libre. / Corrección de erros títulos de Técnico Deportivo Superior en vela con aparello fixo e Técnico Deportivo Superior en vela con aparello libre.
 • RESUMO 08/10/2010
  venres 8 de outubro de 2010

  RESUMO 08/10/2010
  Plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de grao en deseño e acceso. / Plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de grao en música e acceso. / Varios títulos de técnicos e os seus EEMM: sistemas electrónicos, carpintaría, xardinaría, mergullo, hípica.
 • RESUMO 07/10/2010
  xoves 7 de outubro de 2010

  RESUMO 07/10/2010
  Centros públicos denuncian que non recibiron "ningún" portátil .
 • RESUMO 06/10/2010
  mércores 6 de outubro de 2010

  RESUMO 06/10/2010
  Corrección de erros.-Orde do 12 de agosto de 2010 pola que se establecen o número de unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de Ed. Inf., Ed. Prim. e Ed. Esp. / Se conceden subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios, ao abeiro do concurso público convocado na Orde do 2 de xuño de 2010. / Orde do 1 de outubro de 2010 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas ANPAs dos centros públicos non universitarios, para o curso académico 2010-2011. / Puntuacións definitivas listas substitucións de profesores especialistas en ensinanzas deportivas, na especialidade de baloncesto. / Concédese subvención para o fomento da mobilidade de estudantes de universidades españolas, mediante un programa de prácticas formativas en empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá e Asia.
 • RESUMO 05/10/2010
  martes 5 de outubro de 2010

  RESUMO 05/10/2010
  Prezos de venda ao público de diversas publicacións da CEOU (Secretaría Xeral de Política Lingüística).
 • RESUMO 04/10/2010
  luns 4 de outubro de 2010

  RESUMO 04/10/2010
  Adxudicación bolsas destinadas aos cidadáns galegos residentes no exterior para a realización de estudos universitarios oficiais, intercambios universitarios e estudos de formación profesional durante o curso 2010-2011. / UDC: concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios.
 • RESUMO 02/10/2010 e 03/10/2010
  sábado 2 de outubro de 2010

  RESUMO 02/10/2010 e 03/10/2010
  Prórroga de la permanencia en puestos de asesores técnicos en la Consejería de Educación en Brasil. / Corrección subvenciones para la movilidad de estudiantes universitarios "Séneca" para el curso académico 2010-2011.
 • RESUMO 01/10/2010
  venres 1 de outubro de 2010

  RESUMO 01/10/2010
  Concesión de bolsas de colaboración en departamentos das universidades do SUG destinadas ao alumnado de excelencia académica para o curso académico 2010-2011. / Convocatoria premios extraordinarios de bacharelato curso 2009-2010.
 • RESUMO 30/09/2010
  xoves 30 de setembro de 2010

  RESUMO 30/09/2010
  Adxudicación das bolsas de estadías para investigadores de fóra da Comunidade Autónoma de Galicia e a súa formación en proxectos de investigación no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, convocadas por Orde do 10 de xuño de 2010. / Convocatoria prazas de estancias profesionais no estranxeiro para funcionarios docentes para o curso 2010-2011.
 • RESUMO 29/09/2010
  mércores 29 de setembro de 2010

  RESUMO 29/09/2010
  Lista dos opositores que superaron os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de PTFP, especialidade técnicas e procedementos de imaxe e son e se nomean funcionarios en prácticas. / Adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2010-2011, entre profesorado do corpo de PTFP, especialidade de técnicas e procedementos de imaxe e son. / Carácter oficial de determinados títulos de Grao e a súa inscrición no Rexistro de Universidades.
 • RESUMO 28/09/2010
  martes 28 de setembro de 2010

  RESUMO 28/09/2010
  Criterios e o procedemento para a subscrición de convenios de colaboración con institucións titulares de centros estranxeiros previstos no RD polo que se regula a acción educativa no exterior.
 • RESUMO 27/09/2010
  luns 27 de setembro de 2010

  RESUMO 27/09/2010
  Corrección de erros.-Decreto 151/2010, do 23 de setembro, polo que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 29 de setembro de 2010. / Modificación da autorización do centro privado Povisa Formación Profesional, Vigo (Pontevedra). / Se emprazan os interesados no recurso contencioso-administrativo P.O. 0000678/2009, interposto por FETE-UGT. / USC: probas selectivas para ingreso como persoal laboral na categoría profesional de Cociñeiro.
 • RESUMO 25/09/2010 e 26/09/2010
  domingo 26 de setembro de 2010

  RESUMO 25/09/2010 e 26/09/2010
  Cese e nombramento de Conselleiros titulares do Consello Escolar do Estado, na representación das organizacións de mulleres con implantación en todo o territorio do Estado.
 • RESUMO 24/09/2010
  venres 24 de setembro de 2010

  RESUMO 24/09/2010
  Servizos esenciais durante a folga convocada para o día 29 de setembro de 2010. / Calendario para a realización de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos. / Datas de elección dos membros das xuntas provinciais e da Xunta Autonómica de Directores de Centros de Ensino non Universitario. / Apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de EOI, especialidade de árabe. / RD polo que se recoñece a Real Academia de Gastronomía como corporación de dereito público.
 • RESUMO 23/09/2010
  xoves 23 de setembro de 2010

  RESUMO 23/09/2010
  Implantación e supresión ensinanzas universitarias oficiais nas universidades do SUG para o curso 2010-2011 e se crean, suprimen e modifican centros universitarios. / Concurso de premios para a elaboración de carteis, fotografías, soportes audiovisuais e ilustracións que teñan como tema os dereitos das persoas consumidoras, dirixido ao alumnado de escolas de arte, ciclos superiores de deseño e produción editorial, ciclos superiores de comunicación, imaxe e son e bacharelatos artísticos.
 • RESUMO 22/09/2010
  mércores 22 de setembro de 2010

  RESUMO 22/09/2010
  UDC: Nomeamento dos membros da Mesa de Contratación Permanente da Universidade da Coruña. / UNED: prezos públicos polos servizos académicos universitarios, curso 2010-2011.
 • RESUMO 21/09/2010
  martes 21 de setembro de 2010

  RESUMO 21/09/2010
  Creación da Rede de Dinamización Lingüística. / Cración da Xunta de expertos/as docentes dos CIFP dependentes da Consellería de Traballo e Benestar. / Convocatoria premios á innovación educativa para profesorado de centros públicos non universitarios. / Ampliación da dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas no Programa para a promoción da integración laboral das persoas con discapacidade en CEPs. / USC: probas selectivas para ingreso como persoal laboral na categoría profesional de Técnico Especialista en Actividades Deportivas.
 • RESUMO 20/09/2010
  luns 20 de setembro de 2010

  RESUMO 20/09/2010
  Ampliación do prazo para a resolución definitiva das solicitudes do FAS 2009. / Convenio con Galicia para a financiación dos libros de texto e material didáctico e informático nos niveis obligatorios de ensino para o curso 2010/2011.
 • RESUMO 18/09/2010 e 19/09/2010
  domingo 19 de setembro de 2010

  RESUMO 18/09/2010 e 19/09/2010
  A Xunta destaca a aposta dos centros polo plurilingüismo. / Lei 35/2010 de medidas urxentes para a reforma do mercado de traballo. / RD polo que se regula o Instituto de España.
 • RESUMO 17/09/2010
  venres 17 de setembro de 2010

  RESUMO 17/09/2010
  Concesión axudas actividades ANPAs centros EE ano 2010. / Adxudicación definitiva de destino provisional para o curso 2010-2011 de PES e EOI. / Adxudicación definitiva de destino provisional para o curso 2010-2011 de PTFP. / Listas provisionais de admitidos e de agarda das Escolas Infantís.
 • RESUMO 16/09/2010
  xoves 16 de setembro de 2010

  RESUMO 16/09/2010
  Os directores de institutos critican o reparto de portátiles. / Resolución do 9 de setembro de 2010 pola que se contrata persoal laboral fixo na categoría de restaurador de libros e documentos.
 • RESUMO 15/09/2010
  mércores 15 de setembro de 2010

  RESUMO 15/09/2010
  Convocatoria de axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do sistema universitario de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2010. / Resolución convocatoria de subvencións para o cofinanciamento do Programa de apertura de centros educativos públicos fóra do horario lectivo nos concellos de Galicia para o ano 2010. / Adxudicación prazas dos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas en universidades españolas e estranxeiras da CEOU
 • RESUMO 14/09/2010
  martes 14 de setembro de 2010

  RESUMO 14/09/2010
  Puntuacións provisionais prazas interinidades. / Prolongación de estancia de movilidad de profesores e investigadores séniores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación.
 • RESUMO 13/09/2010
  luns 13 de setembro de 2010

  RESUMO 13/09/2010
  Nomeamento Funcionarios en P¿rácticas oposición secundaria 2010.
 • RESUMO 11/09/2010 e 12/09/2010
  domingo 12 de setembro de 2010

  RESUMO 11/09/2010 e 12/09/2010
  Inicio curso escolar. / Título de Técnico en Xestión Administrativa e EEMM.
 • RESUMO 10/09/2010
  venres 10 de setembro de 2010

  RESUMO 10/09/2010
  Denuncia dos Equipos de Normalización Lingüística.
 • RESUMO 09/09/2010
  xoves 9 de setembro de 2010

  RESUMO 09/09/2010
  Concesión de subvencións a entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega. / Nomeamento como funcionarias e funcionarios en prácticas as/os opositoras/es aprobados para inspectores de educación. / Prorrógase a permanencia nas Escolas Europeas ós profesores seleccionados por concursos de méritos. / Autorización ao "Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia" a impartir o Ciclo Formativo de Grao Superior de Educación Infantil a distancia.
 • RESUMO 08/09/2010
  mércores 8 de setembro de 2010

  RESUMO 08/09/2010
  Estreno de aulas bilingües. / Sanción a membros do Equipo de Orientación de Ourense.
 • RESUMO 07/09/2010
  martes 7 de setembro de 2010

  RESUMO 07/09/2010
  Convocatoria de bolsas para actividades de formación académica fóra de Galicia, para alumnado do SUG. / Adxudicación definitiva de destinos provisionais de mestres curso 2010-2011. / UDC: Resolución do 4 de agosto de 2010 pola que se convoca concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios. / Convenio de colaboración con Galicia de los programas de rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científicas e inmersión lingüística, durante 2010.
 • RESUMO 06/09/2010
  luns 6 de setembro de 2010

  RESUMO 06/09/2010
  USC: Varios plans de estudo de master universitario. / Resolución do concurso de méritos específico para a atención do proxecto Abalar. / Resolución do concurso de méritos específico para cubrir prazas de persoal asesor na CEOU.
 • RESUMO 04/09/2010 e 05/09/2010
  domingo 5 de setembro de 2010

  RESUMO 04/09/2010 e 05/09/2010
  Entrevista Conselleiro de Educación.
 • RESUMO 03/09/2010
  venres 3 de setembro de 2010

  RESUMO 03/09/2010
  Modificación da autorización do centro privado Povisa Formación Profesional (Vigo). / Autoríazase a posta en funcionamento do Conservatorio de Música da Guarda (Pontevedra). / USC: Varios plans de estudo de master universitario. / Subvencións a Asociacións xuvenís, Federacións e Confederacións de estudiantes universitarios. / ubvencións "Séneca".
 • RESUMO 02/09/2010
  xoves 2 de setembro de 2010

  RESUMO 02/09/2010
  Plans de estudos de master universitario. / Premios e axudas.
 • RESUMO 01/09/2010
  mércores 1 de setembro de 2010

  RESUMO 01/09/2010
  Axudas a ANPAs de centros públicos. / Convocatoria proxectos de fomento do uso do galego dos centros públicos. / Plan de estudos de diversos máster universitarios da USC. / Axudas para a matrícula nun máster para titulados en desemprego.